Copy
INSPIRE INFO
Apríl 2022
Prehľad aktualít v oblasti priestorových dát a infraštruktúry
1.Measuring Data Demand Within the Public Sector
Európska komisia sprístupnila v kontexte aktivít data.europa.eu diskusný príspevok na tému "Meranie dopytu po údajoch V rámci verejného sektora". Adresuje zaujímavé aspekty ohľadne využitia otvorených údajov aj na strane verejnej správy, vrátane spôsobov ako merať a vyhodnocovať tento dopyt.
Podrobnosti
2.Výstupy 1. INSPIRE ESPUS Workshopu
Videozáznam a prezentácie z úvodného podujatia série INSPIRE ESPUS Workshopov, organizovaného 07.04.2022 boli sprístupnené. Ďakujeme za aktívne vstupy a budeme sa tešiť na ďalšie stretnutia.
Podrobnosti
3. Citython Žilina 2022
RIS Citython je európske medzinárodné podujatie, na ktorom budú tímy pracovať na výzvach od začiatku až po prezentovateľný projekt alebo prototyp od piatku 29.04.2022 do nedele 01.05.2022. Hackathon je zameraný na témy mestskej mobility, smart city a inovácií, na ktorých môžu spolupracovať tímy zostavené z rôznych odborníkov, študentov, či nadšencov v oblasti mestskej mobility, biznisu, UX, marketingu a oblasti spracovania veľkých dát s cieľom spolupracovať na vytváraní inovatívnych riešení pre naše mestá. 
Podrobnosti
1. INSPIRE ESPUS školenie
Ambíciou podujatia je zasvätiť účastníkov do problematiky GIS, konkrétne do jeho prvotnej fázy, ktorou je zber údajov. Oboznámiť sa s typmi údajov, možnosťami ich zberu a tvorby. Účastníci sa dozvedia o hlavných metódach priameho a nepriameho zberu údajov a možnostiach dostupnosti existujúcich zdrojov údajov pre riešenie ich problémov. Školenie taktiež poskytne priestor na praktické odskúšanie možností zberu a tvorby priestorových údajov.
Podrobnosti
Facebook
Website
Táto aktivita je realizovaná a financovaná prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa. 
Ak si neželáte dostávať tento newsletter, odhlásiť sa môžte na tomto mieste.