Copy
INSPIRE INFO
Február 2022
Prehľad aktualít v oblasti priestorových dát a infraštruktúry
1. INSPIRE MIG-T 68
Začiatkom Februára 2022 bolo zorganizované už 68 stretnutie Technickej pracovnej skupiny INSPIRE MIG, na ktorom boli medzi inými predstavené aj novinky z oblasti INSPIRE monitoringu 2021, progres v aktivitách MIWP 2021-24 ako aj nové možnosti využitia kontainerizácie nasadzovania infraštruktúr na podporu INSPIRE.
Podrobnosti
2. LIFO 2020 Slovakia - Prehľad
V rámci publikácie prvých výsledkov monitorovacieho rámca The Location Interoperability Framework Observatory (LIFO) za Slovensko bol sprístupnený úvodný  prehľad za rok 2020. Ide už o druhý ročník, na ktorom Slovensko participuje, pričom v rámci porovnania s EÚ priemerom SR výrazne zaostáva predovšetkým v oblasti integrácie digitálneho governmentu. Sprístupnenie detailnejšej verzie by malo byť realizované čoskoro. Aj tieto zistenia by mali prispieť k návrhu opatrení, ktoré by mali napomôcť zlepšiť situáciu nielen v tejto a ďalších oblastiach, ako aj celkovému posilneniu pozície SR v rámci EÚ.
Podrobnosti
3.INSPIRE - A Public Sector Contribution to the European Green Deal Data Space
Európska komisia sprístupmnila tento report s cieľom poskytnúť okrem stručného predstavenia INSPIRE, vyhodnotenie doterajšieho stavu, sumarizáciu ponaučení, ako aj výhľadu na pripravovaný legislatívny kontext, technologické trendy a v závere aj návrhom vízie budúceho smerovania INSPIRE.
Podrobnosti
Facebook
Website
Táto aktivita je realizovaná a financovaná prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa. 
Ak si neželáte dostávať tento newsletter, odhlásiť sa môžte na tomto mieste.