Copy
INSPIRE INFO
December 2022 II
Prehľad aktualít v oblasti priestorových dát a infraštruktúry
1. Pozvánka na 17. INSPIRE ESPUS školenie
Pozvánka na sedemnáste INSPIRE ESPUS školenie zamerané na tému "Webová prístupnosť“.
Podrobnosti
2. Pozvánka na 18. INSPIRE ESPUS školenie
Pozvánka na osemnáste INSPIRE ESPUS školenie zamerané na tému "WebGIS“.  
Podrobnosti
3. Pozvánka na 8. INSPIRE ESPUS workshop
Pozvánka na ôsmy INSPIRE ESPUS workshop zameraný na tému "INSPIRE monitoring & budúcnosť".
Podrobnosti
4. Pozvánka na 19. INSPIRE ESPUS školenie
Pozvánka na devätnáste INSPIRE ESPUS školenie zamerané na tému "Linkované geo údaje“.  
Podrobnosti
Ďalšie informácie nájdete na:
Website
Facebook
Táto aktivita je realizovaná a financovaná prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa. 
Ak si neželáte dostávať tento newsletter, odhlásiť sa môžte na tomto mieste. 

Online verzia