Copy
Samen sterk voor onderwijs.
Gezamenlijk voorstel VNG, PO- en VO-raad  over Onderwijshuisvesting
Een positief begin voor 2017!
De week voor kerst is het gezamenlijke voorstel over de onderwijshuisvesting (met name Renovatie) naar de staatssecretaris gestuurd. In het voorstel wordt beschreven hoe processen en middelen tussen gemeenten en schoolbesturen beter op elkaar afgestemd kunnen worden. Het gaat onder meer over de verplichtstelling van een IHP voor gemeenten en een MOP voor de scholen. En dat voor beide bovendien het kwaliteitskader Huisvesting het uitgangspunt moet zijn.
Dit is de eerste keer in de historie dat gemeenten en schoolbesturen de handen in elkaar slaan om het probleem van de onderwijshuisvesting aan te pakken. Samen met een werkgroep van de sectie FMH heeft de LVO zich fiks ingezet voor het  bereikte resultaat. 
Bijgevoegd treffen jullie de brief aan de staatssecretaris aan en ook het slotdocument.
 
Wijziging datum extra Ledenvergadering:
nu op 23 januari 2017

In de laatste nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat de heer Gert Jan Nijpels, burgemeester van Opmeer en lid van de adviescommissie Onderwijs van de VNG, bereid is onze nieuwe voorzitter te worden. De heer Hans Putker, beleidsadviseur bij de gemeente Zuidplas, treedt eveneens toe tot ons bestuur. Tijdens een extra ledenvergadering op 23 januari a.s. te Baarn (in plaats van de eerder genoemde datum van 31-01) worden zij voor benoeming voordragen. Noteer deze datum vast in uw agenda! De agenda en het verslag van 21-06-2016 staan ook op de website. Aanmelding  bij projectbureau@lvo-onderwijs.nl, onder vermelding ALV.
 
Verdiepingsbijeenkomst Aandachtspunten Volwasseneneducatie op 13 februari 2017
Het netwerk contactgemeenten VE zal op 13 februari te Utrecht spreken over de aandachtspunten VE die een denktank van zeven personen in oktober heeft opgesteld over de volwasseneneducatie in Nederland. De evaluatie van de wetswijziging 2015 zal in 2017 plaatsvinden. Dus is het nu tijd er iets van te vinden. Voorafgaand aan de netwerkbijeenkomst organiseert de LVO die ochtend voor haar leden en andere belangstellenden een bijeenkomst over dit rapport. Meld je  aan bij projectbureau@lvo-onderwijs.nl, onder vermelding van VE bijeenkomst. Voor de aandachtspunten klik hier.

Vastgoedmanagement in ontwikkeling 
Steun Vastgoedmanagement
Graag attenderen wij jullie op een viertal bijeenkomsten die Bouwstenen voor Sociaal volgend voorjaar organiseert. De kennis en ervaring van schoolbesturen en gemeenten m.b.t. het vastgoedmanagement zijn bijeen gebracht. Voor meer informatie en aanmelding klik hier.
 
Aanpassing + financiële doorrekening kwaliteitskader huisvesting PO
Het Kwaliteitskader Huisvesting Primair Onderwijs (2013) is bijgesteld en financieel doorgerekend op basis van actuele prijzen. U vindt de doorrekening hier.
 
 
 
 
 
 


Ons adres:
Oude Utrechtseweg 6, 3743 KN Baarn
*|ELSE:|*