Copy

Nästa steg inom Kultur och värderingar 
Vad gör man efter att värdeord sitter på väggen?

En färsk studie genomförd av Wildfire visar att mÃ¥nga företag har satt sina värdeord, men endast ett fÃ¥tal har lyckats fÃ¥ kulturen och värderingarna att genomsyra verksamheten och pÃ¥verka beslutsfattande. 

Hur tar du nästa steg? Hur skapar du engagemeng hos dina chefer och medarbetare? Hur fÃ¥r du kulturen att växa? 

Välkommen till ett givand frukostseminarium, fredag den 10 april!

Ledarskap, kultur och kundorientering
Passion slår processer och kompetens

Det har aldrig varit logik som fÃ¥r människor att brinna. Engagemang kan heller inte beordras fram eller varaktigt uppnÃ¥s genom lön. För att driva en organisation som brinner, mÃ¥ste vi involvera känslor i ledarskapet och i vÃ¥ra HR-processer. Att arbeta med emotioner som kultur- och ledarskapsverktyg är ett kraftfullt sätt att skapa engagemang i en organisation. Det vet framgÃ¥ngsrika företag som Apple och Google, och det fungerar där sÃ¥väl som i terrororganisationer som Al Qaida och IS och ideella organisationer som Röda korset. 

Fredric Bohm är Leg Psykolog, föreläsare och författare till böcker som ”Konsten att vara modig” och ”konflikthantering”. Anlitad psykolog i Kalla fakta, Värsta pojkvänsakademin m.fl.

Benchmark Studie
Kultur och värderingar 2015


Hur står det till med värderingsarbetet i svenska företag? Vilka har kommit längst och vad har de lärt sig? Har de uppnått förväntat resultat? Var det värt det? Och, hur planeras värderingsarbetet att bedrivas 2016-2017?
I vÃ¥r studie ”Värderingar och kultur pÃ¥ svenska företag” kartläggs över 400 organisationer i olika branscher.  Genom att koppla arbetet med kultur och värderingar till genomsnittlig avkastning och tillväxt kan vi se vilka aktiviter som har en samverkan med framgÃ¥ng. PÃ¥ ett plan kan vi besvara varför framgÃ¥ngsrika företag blir framgÃ¥ngsrika. 

Sebastian Wettemark Ã¤r beteende-ekonom med lÃ¥ng erfarenhet som konsult Ã¥t nÃ¥gra av Sveriges ledande varumärken. Sebastian vd för Wildfire, har tidigare drivit ledarskapsskola och blev 2009 utsedd av Shortcut till en av Sveriges uppstickare – inspirerande entreprenörer under 35. 

För nya och blivande/potentiella chefer
Nyhet: Öppen utbildning i kritiska ledarsituationer


Flertalet branschöverskridande studier inom raden av ”Aktivt ledarskap” bekräftar att framgÃ¥ngsrika chefer stÃ¥r för ett ledarskap som är öppet, tydligt och modigt. Ett traditionellt sätt att utbilda ledare har riktat in sig pÃ¥ individens självbild, självkänsla och grundtrygghet. NÃ¥got som tar lÃ¥ng tid att bygga upp och i praktiken ger en liten pÃ¥verkan pÃ¥ hur individen klarar viktiga ledarsituationer. 

Den självklara hemligheten: Med färdigheter kommer trygghet
Ett angreppsätt pÃ¥ utbildning som i flera aktuella fall visat sig mycket framgÃ¥ngsrikt riktar in sig pÃ¥ konkret färdighetsträning i viktiga situationer där ledarskapet ställs pÃ¥ sin spets. Wildfires färdighetsträning är modulbaserad och innefattar en dag per modul samt hemuppgifter via en e-learningmodul. Grundutbildningen sker över 6-12 mÃ¥nader och bestÃ¥r av 6 moduler:
  • Samtalsmetodik
  • Konflikhantering
  • Motivationsstyrning
  • Beslutsfattande
  • Gruppdynamik
  • Värderingsstyrning
Ta del av erfarenheter och fÃ¥ mer information mer om utbildningen eller kontakt Christina Truuberg, christina@wildfire.se, +46 (0) 73-03 555 30. 

Deltagandet är begränsat. Kostnad: 250 kr person inklusive frukost. 
Tid: 10 april, frukost 08.15, seminarium 08.30 – 10.30
Plats: Pontus, Brunnsgatan / Norrlandsgatan

 
Reservera plats
Share
Share
Tweet
+1
Forward
 

Wildfire är en attityd- och värderingsbyrÃ¥ som hjälper företag att vinna hjärtat och hjärnan hos medarbetare, att stärka attityder, förverkliga sin strategi och bli tydligare i sitt avtryck. Med effektiva metoder som kombinerar psykologi med moderna webbaserad verktyg utvecklar vi organisationskultur, värderingar och ledarskap.