Use this area to offer a short teaser of your email's content. Text here will show in the preview area of some email clients.
Kære <<First Name>>

Rigtig godt nytår, håber du er kommet godt fra start! For mig startede januar med at gøre status på 2012 - og at lægge planer for 2013 med blandt andet en nytårskur for teamet i The Social Business Company. 

- Og 2013 tegner til at blive (endnu) et spændende år, for der er (heldigvis!) masser af gode kræfter i gang.

Det fik jeg blandt andet senest bekræftet lige inden jul ved den årlige danske CSR Awards i Sønderborg, hvor danske virksomheder, kommuner og NGOer blev hædret for deres indsats i samfundsansvarlighedens & bæredygtighedens navn.

Det var en helt forrygende to-dages begivenhed, der samlede et kæmpe opbud af mennesker (vi var godt 1000 deltagere), og som blev sluttet af med en tale af ingen mindre end USA's tidligere præsident Bill Clinton. 

Der er ingen tvivl om, at kombinationen mellem at tjene godt og at gøre godt er den nye store (forretnings)mulighed, uanset virksomhedsstørrelse, sektor eller branche. 

For mange - og måske også for din virksomhed - bliver den store opgave i 2013 derfor at se på, hvordan samfundsansvaret kan komme ind i hjertet af forretningsstrategien og ind i hjertet af organisationen og virksomhedskulturen. Med andre ord: at gå fra hardcore til heartcore business.  

Så hvis du stadig mangler at gøre klar til det nye år, finder du her en række cases til inspiration og vores 4Cs model, som du kan bruge som overordnet checkliste eller som hjørnesten i din egen handlingsplan for 2013 - uanset om du arbejder som iværksætter, i en virksomhed, NGO eller kommune. 


Rigtig god arbejdslyst! 

Bedste hilsner
Tania Ellis


Det starter med en plan

Vores 4Cs model. En fokuseret strategi, medarbejderinvolvering, partnerskaber samt kommunikation er centrale hjørnesten i arbejdet med at integrere samfundsansvar & forretning. Læs mere her


C3. Indgå partnerskaber
Shared value. Hvilke af jeres nøgleinteressenter samarbejder I med? Der er gode synergimuligheder i partnerskaber mellem fx kommercielle virksomheder og sociale entreprenører. Se eksempler herC1. Hvad er formålet?

Strategi. Hvad kommer først - profit eller formål? Er der sammenhæng mellem samfundsengagementet og forretningsmål, afspejler det jeres kultur og værdier? Case: Call Me's TRUST strategi.C4. Fortæl jeres historier

Involvér omverdenen. Hvilke kommunikationskanaler benytter I udover jeres hjemmeside og årsrapport? Brug fx sociale medier til at engagere omverdenen i jeres arbejde med samfundsansvar. Læs mere her


C2. Internt engagement

Medarbejderinvolvering. "Gør medarbejderne til CSR-chefer". Eksempler på "gamification" og andre former for involvering hos bl.a. Interface, Seventh Generation og Unilever. Læs mere hér Kom godt i gang 

Få samlet brikkerne i din 4C plan. Kom i mål med din 2013-plan med vores udviklingsprogram, som afholdes i samarbejde med det jyske erhvervsnetværk Green Network. Tilmeldingsfrist: 18. januar. Læs mere her


            Copyright © 2012 The Social Business Company. All rights reserved.                                  www.taniaellis.com