Copy


 

S12 Galleri og Verksted

Newsletter / Nyhetsbrev
November / November 2020

Lukket - Open

Closed - Åpent

Det er rett og slett til å bli sprø av. Fra den ene uken  til den andre uken åpner eller lukker vi galleriet vårt for tiden. På samme måte som vi starter eller kansellerer aktivitetene våre. Selv om vi har forståelse for nødvendigheten av disse påbudene og innskrenkningene, så har vi i kultursektoren blitt særlig hardt rammet av tiltakene. Vi har til nå ikke fått melding om noen som har blitt, eller har vært smittede av Kovid i forbindelse med besøk hos oss. Heldigvis. Og heldigvis har ingen av våre ansatte og medvirkende blitt syke. Så det er utvilsomt frustrerende å ikke kunne gjøre jobben vår, som er å dele med omverdenen hva vi har å by på. Samtidig jobber vi intenst med planleggingen av nye og lysere tider. Og vi er her. Flere av høstens aktiviteter har blitt strømmet, og det er fullt ut mulig å kontakte oss. Hva med en privat, virtuell visning rundt i galleriet? Ring oss på FaceTime, eller Messenger. Vi skrur på kameraet og tar dere med rundt i rommet hvor Kiyoshi Yamamotos fantastiske kunst og objekter fortsatt er å se, og kan kjøpes. 

 I vintermørket holder vi fast ved det som gjennom året er forsøkt, mestret, feilet,
delt med andre og derved skapt.
The situation drives us crazy. We find ourselves, from one week to another, opening or closing our gallery seemingly at random. Just as we start up or cancel our other activities in the workshop and project room at any given moment. Although we understand the need for restrictions and limitations, it is however noticeable how hard the cultural sector has been affected by these. We have so far not received notification of anyone being infected by Covid visiting S12. Fortunately! Neither have any of our staff or collaborators been ill. So it is truly frustrating not being allowed to do our job, which is to share with the public what we have to offer. Still we keep working. We are presently planning for better times, and a great new year in 2021, And we are very much here, and present. Several of our activities have been streamed this season, and it is absolutely possible to contact us. How about a private, virtual tour around our gallery? Call us via FaceTime or Messenger, and we'll turn on the camera to show you around the  room where Kiyoshi Yamamotos art and astonishing objects are still on display, and for sale. 


Under the dark spells of winter, we carry with us all that has been created through the year, so far, by methods of trying, mastering, failing, and always sharing.

Mads Høbye


Vår gjestekunstner i desember er den danske kunstneren, forskeren og professoren Mads Høbye. Hans felt er innen såkalt interaksjonsdesign, ofte omtalt som IxD, som er en fagdisiplin med fokus rettet mot forholdet mellom menneske og maskin. 

Han stiller seg i sitt virke noen dristige spørsmål som han vil arbeide videre med her i Bergen. Et av disse er hvordan vi kan anvende kunstig intelligens til å lære maskinene våre hvordan å oppføre seg, slik at vi slipper å måtte programmere dem selv. 

Hans gjesteopphold ved S12 handler derfor om å ta med seg sin kunnskap og egen kreativitet inn i vårt verksted for å gå i dialog med selve glasset som materiale, og med kunstnerne som bruker glass i sin kunst her på huset. I dette samværet, og gjennom denne åpne samtalen vil han hente impulser til å skape bedre teknologi og ny kunst som i kombinasjon kan utvide både våre muligheter, og vår forståelse av oss selv og andre.

Forholdene tatt i betraktning kommer Mads til å bli vår første virtuelle gjestekunstner. Deler av hans deltakelse i verkstedet, og samarbeide med våre tilknyttede kunstnere og teknikere, vil foregå via nettet. I forlengelse av disse prosessene kommer ikke desto mindre Mads til Norge og Bergen, og da kommer vi til å planlegge både kunstnersamtaler som andre mulige møter med, eller presentasjoner av han, hans kunst og virke.

Our artist in residence here at S12 in December will be the Danish researcher, assistant professor and artist Mads Høbye. His field of work, academic research and art is within so-called interaction design, often referred to as IxD, which is a discipline focusing on the relationship
between man and machine.


 Through his body of work, he asks himself some rather bold questions, which he seeks to further articulate in his collaboration with S12. One of these is how we can use artificial intelligence to teach our machines how to behave so that we do not have to program them ourselves. 

His residency will therefore consist of bringing his knowledge and personal creativity into our workshop where he will enter into a dialogue with glass both as a medium and tool, with the help of our expertise. In this company, and through this process, he aims to create unique technological artworks that can expand our possibilities, and our understanding of each other.

Under the circumstances Mads will be our first virtual artist in residence. Parts of his participation in our workshop, and his initial interchange with our artists and technicians, will be through the net. He will later, and as soon as possible, join us here in Bergen. When this happens we promise to plan for artist talks, or other kinds of presentation of Mads,
his exciting art and fascinating insights.

 

The children's - Barnas
dravings - tegninger

I forbindelse med vår Søndagsskole har S12 gjennom flere tidligere sesonger arrangert en såkalt designkonkurranse hvor de deltakende barna har blitt bedt om å tegne en fantasifigur, en superhelt eller en eventyrskikkelse. I høst har vi dessverre måttet kansellere flere søndager. Men i løpet av bare et par formiddager fikk vi inn en serie med flotte, spennende og herlige bidrag. 

Alle er vinnere. Absolutt alle er rike, kreative og stimulerende. 

Søndag den 12. desember, fra klokken 13.00 har vi valgt ut to av disse figurene som vår verkstedsmester Timothy Belliveau og hans assistent Krister Hammersland vil lage i glass. Barna som er kunstnerne bak disse to utvalgte tegningene vil være tilstede i verkstedet vårt og seansen vil bli strømmet, først via Facebook direkte, og så lagt ut på våre hjemmesider.
 

We have over many previous seasons arranged a so-called "design competition" in connection to our Sunday-school. Here the kids have participated by drawing any variety of a imaginary creature, a fairytale character or a super hero. This fall we have unfortunately had to cancel most of the planned sessions. Still during only a few Sunday mornings 
we received several truly great contributions.


Everyone is a winner. All the drawings are creative, exciting, rich and invigorating. 

Two of the fantastic fantasy characters displayed have been selected, and will be made in glass by our workshop manager Timothy Belliveau and his assistent Krister Hammersland on Sunday the 12th of December from 1 pm. The session will be streamed and shown live at facebook, first,
later to be published on our webpage.

Lokal AiR - 9.12

Etter at vi kunngjorde vår nye utgave av Lokal AiR programmet for våren 2021 i november har vi mottatt mange svært interessante søknader med sine assosierte prosjekter eller kunstneriske visjoner. Lokal AiR er et program hvor kunstnere som ikke primært arbeider med glass, og med base i vårt nærmiljø, inviteres til å lære mer om glass som kunstnerisk materiale for å kunne utvide sitt repertoar. For oss som arena og verksted er det også svært spennende og viktig å bli kjent med kunstnere utenfor vår egen spesialitet, og å lære av deres kreative prosesser.

  Den 9. desember offentliggjør vi hvem som skal delta i prosjektet i løpet av februar og mars til neste år. Her og nå kan vi derimot melde at vi er veldig imponerte over mangfoldet i de kreative ideene som ligger bak søknadene. Vi er også svært glade over å konstatere at vårt etablerte lokale kunstmiljø reflekterer stor variasjon av deltakere med ulik geografisk, nasjonal
og sosial opprinnelse og erfaring.

Mangfold i det lokale og i våre lokaler er et mål i seg selv.After announcing the new edition of our Lokal AiR program for spring 2021 in November, we have received many very interesting applications with their associated art-projects and artistic visions. Lokal AiR is a program through which we invite locally based artists with no previous experience in glass techniques to get to know the material for the purpose of expanding their register and the ability to develop glass art in combination with other materials and concepts. For us as an arena and a workshop it is also  very interesting and important to get to know artists and colleagues outside our own speciality, and to learn from their creative processes. 

The 9th of December we will announce the participants of the program due for February and March next year. Here and now were are delighted to confirm how impressed we are over the plurality  and creative span of the various applications and projects. We are also very happy to observe how our local art community consists of a true diversity of participants with different geographical, national and social origin and experience.

Diversity in the local environment and in our workshop is an ambition in itself.
 

Kiyoshi tar farvel
 
A farewell to Kiyoshi

Kiyoshi Yamamoto og hans kunst har blitt omtalt i mange av våre tidligere nyhetsbrev. Han har da også utgjort en del av vår historie gjennom de siste årene, og særlig nå i 2020. Vi er svært glade for å ha samarbeidet med ham gjennom denne tiden, og for å hatt hans rike og inspirerende kunst utstilt på vårt galleri gjennom en høst preget av det uforutsette og vanskelige.

Den 20. desember er siste visningsdag for utstillingen "Broken Hearts are for Assholes", som både har fått meget god kritikk i Bergens Tidende, og som har vært svært godt mottatt av vårt publikum. Vi vet i skrivende i stund ikke om vi i det hele tatt vil kunne åpne galleriet frem mot jul. Om det skulle vise seg at vi må holde lukket, så ber vi dere allikevel om å ta kontakt med oss på e-post eller telefon, så finner vi en løsning for hvordan dere kan få sett utstillingen, og eventuelt også å kjøpe noen av kunsten.

Forøvrig ønsker vi alle en god tid frem mot jul.Kiyoshi Yamamoto and his art has been presented in many of our previous newsletters, and rightfully so. He has undoubtedly formed part of our history over the last few years, and especially during 2020. Vi are truly grateful for our collaboration, and for having had the opportunity to exhibit his rich and inspirational art in our gallery trough an autumn otherwise defined by uncertainty and the unknown. 

December 20th will be the very last day of  "Broken Hearts are for Assholes". The exhibition has received both very good reviews in the local press, and true appreciation from our visitors. At present,  we are not even certain if we will be allowed to open our gallery before Christmas. Even though we should be obliged to remain closed, please contact us by e-mail or otherwise to find a solution to how you can see the exhibition,
and possibly also buy some of the remarkable art.


We wish you all, furthermore, a very pleasant time leading up to Christmas.

 

Åpningstider - Opening hours:

Admin: Onsdag til søndag / Wednesday-Sunday 12:00 -16:00
Galleri: Fredag til søndag/Friday to Sunday 12:00 - 16:00


 
S12 Galleri og Verksted, Bontelabo 2, 5003 Bergen, Norway
S12 is supported by

     


Follow us by clicking the link bellow


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
S12 Galleri og Verksted · Bontelabo 2, Bergen, Norway · Bergen, Hordaland 5003 · Norway

Email Marketing Powered by Mailchimp