Copy
S12 Galleri og Verksted

juli 2021

 

Midtsommer
Gjestekunstnere, kurs for voksne og sommerskole for barn

Vi håper alle har en fin sommer!

Nå kjennes det virkelig godt å nyte solen... når den tidvis viser seg, og å kjenne på håp om at vi snart er ute av pandemien, på vei mot ny glede av å være sammen, uten frykt. Samtidig får vi stå løpet ut, og ta vare på hverandre også i fortsettelsen.
 

Siden vårt siste nyhetsbrev har vi fått inn mange utrolig spennende søknader til høstens utgave av Lokal AiR programmet. Deltakerne kommer til å bli presentert i en senere kunngjøring. Vi gleder oss allerede, men fortviler også over ikke å kunne være medvirkende til at absolutt alle kunstprosjektene vi har fått studere kan la seg realisere gjennom S12. De fortjener alle sammen oppmerksomhet og støtte. 

We hope that you are all enjoying a great summer!

Doesn’t it feel good to finally be able to enjoy the sun... when it finds it convenient to make a guest appearance? We likewise welcome the optimistic hope that the pandemic... soon... might be a thing of the past, and ourselves on our way towards a new optimism, and towards the joy of being together... without fear.  All the same we have to endure what remains, and take care of each other, also in the future.

 

We have, since our last newsletter, received many incredibly exciting applications for this autumn's edition of our Local AiR program. The participants will be presented in a later announcement. We are personally already looking forward to the process, but we also feel frustration for not being able to contribute to the further development of absolutely all of the art projects we have been allowed to study over the last few weeks. They all deserve attention and support.

Talk to me

I juni hadde vi meget spennende besøk i vårt studio av gjestekunstnerne Terese Longva og Roar Slettebak under vår profil AiR i S12.

Terese Longva er regnet som en av Norges fremste glass- og performance kunstnere, og har tidligere vært tilknyttet vår faglige stab. I samarbeid med lyd og elektronikk-kunstneren Roar Sletteland fra Ursus produksjoner, vender hun nå tilbake til S12 som gjestekunstner for å fullføre verket Talk to me, hvor både glass, lyd og elektronikk inngår som likestilte kunstneriske virkemidler i verket.

Selv skriver kunstneren: “Eg planlegg eit rom med kjevar. Desse vil vere støypte i glas og kopla opp mot sensorar som reagerer på rørsler eller lyd i rommet. Programmet vel seg ut ein eller to personar blant publikum. Når personane kjem inn i rommet, vil kjevane starte å røre på seg, ein etter ein i utakt. Dei vil lage lyd. Lyden dei lagar vil skape ei ubehageleg kjensle av at noko ikkje er heilt som det skal. Det trans- parente glaset, som gnissar eller hakkar mot kvarandre, er heile tida i fare for å bli knust, og det er personane til stades som utløyser rørs- lene. Kjevane blir meir aggressiv når du nærmar deg. Gnissing og klapringa aukar i aggressivitet, først i utakt, men til slutt samlar dei seg i takt mot deg.”

Talk to me skal etter planen stilles ut i vårt galleri i løpet av 2022.

Talk to me

June was yet another exiting month here at S12, including the visit of our guest artists Terese Longva and Roar Slettebak under our profile AiR in S12.

Terese Longva is considered one of Norway’s foremost performance artists, and was previously also a proper member of our professional team. In collaboration with sound- and electronics artist Roar Sletteland from Ursus Productions, she now returns to S12 as a guest artist to complete the artwork Talk to me, where both glass, sound and electronics are integrated as equally important artistic projections in the work.

The artist herself describes the project as: “... a room full of jaws. These will be cast in glass and connected to sensors that respond to movements or sounds in the room. The program selects one or two members from the audience. When the audience enter the room, the jaws will start to move, one by one out of sync, making noises. The sound they make will create an unpleasant feeling that something is not quite right. The transparent glass pieces, grinding or chopping against each other, are constantly in danger of breaking, and it is the persons present who trigger the movements. The jaws become more aggressive as one approaches. The grinding and clapping escaletes, incoherent at first, but ultimately joining in strength towards us. "

Talk to me is scheduled to be exhibited in our gallery during 2022.

På første forsøk - kurs i glassblåsing for voksne

De tre elementene dere ser på bildet: en sprellende laks, en vakker klump, og en gullfisk, er alle laget av en håpløs amatør (vår administrasjonssekretær) etter kun en times undervisning, og på første forsøk. Alle kan!

Meld deg på en spennende og kreative time i glassblåsing i dag, og få med deg hjem din egen kunst!

Se timeplan og priser våre nettsider.

On the first attempt - courses in glass blowing for adults

The three objects you see in the picture: a bouncing salmon, a beautiful lump, and a goldfish, are all made by a hopeless amateur (our administrative manager) after only one hour of training, and on the first try. Everyone can do this! Sign up for an exciting and creative lesson of glassblowing today, and bring your own work of art back home with you! 

See schedules and prices now on our website.

Sommerskole

I samarbeid med KODE, Foreningen Trykkeriet og Bergen Kunsthall har vi også gjennomført to uker med Sommerskole for barn i aldersgruppen syv til fjorten år.  Vi takker alle barna som deltok for veldig fine dager her på S12. På samme måte takker vi voksenkontaktene og våre samarbeidspartnere for et vellykket arrangement, så lang. Vi kommer tilbake med mer Sommerskole i august. For påmelding, trykk HER.

Summer School

In collaboration with KODE, Foreningen Trykkeriet and Bergen Kunsthall, we have during the month of June also completed two weeks of Summer School for children in the age group between seven to fourteen years of age. We are really grateful for all the children who participated during some very nice days here at S12. In the same way, we wish to extend our thanks to the adult contacts and our partners for a successful event, so far. We will return with more Summer School in August. To register, click HERE.

1som/1het

Den kritikerroste utstillingen vår 1som/1het blir stående også gjennom juli. Gå ikke glipp av denne unike samlingen av glasskunst skapt på S12!

1som/1het

Our critically acclaimed exhibition 1som/1het remains on show in our gallery also throughout the month of July. Do not miss this exceptional collection of glass art made at S12!

Galleriets åpningstider / Gallery opening hours Fredag til søndag / Friday to Sunday 12:00-16:00
Telefon: 930 33510 - e-post: post@s12.no
S12 Galleri og Verksted, Bontelabo 2, 5003 Bergen


      

 

Website
Email
Instagram
Facebook
Twitter


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
S12 Galleri og Verksted · Bontelabo 2, Bergen, Norway · Bergen, Hordaland 5003 · Norway

Email Marketing Powered by Mailchimp