Copy
View this email in your browser
I & We
Norsk glass
21.05.22-14.08.22
 
(scroll down for English)

 

 

I forbindelse  med glassets år, setter S12 søkelyset på norsk glasskunst. Utstillingen er basert på en open call, og kuratert av Mika Drozdowska (pl) fra BWA Wrocław Galleries of Contemporary Art.
 

Kunstnerne som deltar er: Anna-Linda Gabriel, Frantzsen&Mjanger, Heidi Kristiansen, Ida Siebke, Jeanne-Sophie Aas, Karin Forslund, Lene Charlotte Tangen, Maia Birkeland, Matilde Duus og Åsa Wigum Skjetne. 

 

Tygde tyggiser, dammer av smeltevann, et prikkete egg, knust glass og pust til utlån.

 

Ved første øyekast, kan det virke som om arbeidene i I & We har lite til felles. Utstillingen består av skulpturer, video, foto og performance, der både glassets evne til å formes, og det mer konseptuelle og idebaserte står i fokus. Selv om kunstnerne bruker ulike språk og symbol i kunsten, er det ingen tvil om at de forfølger sin lidenskap når de arbeider med glass. I sin kunstneriske praksis presenterer de holdninger fylt med ømhet og oppmerksomhet for mediet og for verden rundt oss. Nøkkelen til utstillingen ligger derfor, i en retning innen relasjonell etikk og går inn i feminismens rammeverk - omsorgsetikken.

 

Arbeidene som vises påtar seg rollen som informasjonsbærere, de er sporfossiler, som forteller fremtidige generasjoner om vår nåtid, men også kommenterer den bittert. De bekrefter kjente holdninger og øker bevisstheten rundt kunstnerisk praksis sett i kontekst av klimaendringer og vår utstrakte bruk av naturressurser. I hvilken form, om i det hele tatt, vil glass fortsatt være en del av livene våre i fremtiden?
 

Åpen fredag-søndag 12-16.
 

 

/
 

I & We

Norwegian glass

21.05.22-14.08.22

 

In connection to the year of glass, S12 is focusing on Norwegian glass art. The exhibition is based on an open call, and curated by Mika Drozdowska (pl) from BWA Wrocław Galleries of Contemporary Art.

 

The participating artists are:  Anna-Linda Gabriel, Frantzsen&Mjanger, Heidi Kristiansen, Ida Siebke, Jeanne-Sophie Aas, Karin Forslund, Lene Charlotte Tangen, Maia Birkeland, Matilde Duus and Åsa Wigum Skjetne. 

 

Chewed chewing gum, ponds of meltwater, a dotty egg, broken glass and breath to be borrowed.

 

At first glance, it might seem like the works in I & We  have little in common. The exhibition consists of sculptures, video, photography and performance, where both the glass's ability to be shaped and the more conceptual approach in its use are in focus. Despite the fact that the artists use different symbols and language, they undeniably pursue their passion in working with the medium of glass. In their artistic strategy they focus on practices and narratives presenting attitudes filled with tenderness and mindfulness for the medium and the world around us. Hence, the key to the exhibition lies in the approach derived from relational ethics and entering the framework of feminism - the ethics of care. 

 

The presented works take on the role of information carriers, like trace fossils tell future generations about our present, but they also comment it bitterly. They are an impulse to verify foregone  attitudes and raise greater awareness of artistic practice in the context of climate change and our intensive use of earth resources. In what form, or if at all, will glass still be a part of our lives in the future?

  

Open Friday-Sunday 12-16.

Instagram
Facebook
Website


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
S12 Galleri og Verksted · Bontelabo 2, Bergen, Norway · Bergen, Hordaland 5003 · Norway

Email Marketing Powered by Mailchimp