CopyS12 Galleri og Verksted

Juni 2021


En riktig god og glad sommer ønskes alle!

We wish you all a truly happy and cheerful summer!

Vi minner om noen spennende og relevante hendelser her på S12 den nærmeste tiden.

Den 9. juni kunngjør vi offisielt høstens utgave av vårt Lokal AiR program. Presentasjonen finner sted mellom klokken 18 til 20 i våre lokaler på Bontelabo 2, og er åpen for publikum så lenge vi har plass, og alltid i henhold til gjeldende Covid-restriksjoner. Vi tilbyr blant annet korte arbeidsdemonstrasjoner, en generell introduksjon til selve prosjektet og en orienteringstur i vårt verksted. Programmet er i høst rettet mot alle kunstnere med etablert virksomhet i Vestland fylke. 

Presentasjonen vil også bli strømmet direkte via facebook og senere gjort tilgjengelig som video på våre nettsider.

For å lese meg om Lokal AiR, programmets timeplan og vilkår, trykk her.

This to remind you all about some truly exciting and relevant events here at S12 coming up very soon.


The 9th of June we officially launch this autumn’s edition of our Local AiR program. The presentation will take place between six and eight pm, at our address at Bontelabo 2, Bergen. The event is open for audience participation, always in strict compliance with current Covid-regulations. We offer amongst other interesting elements short technical or process demonstrations, a general introduction to the project and a guided tour around our workshop facilities.  This autumn the project is especially directed towards artists with an established activity in Vestland county. 


The presentation will be streamed live on facebook and later made available on video.


For further reading about the Local AiR project, it’s timetable and conditions, please press here.

Kunstnersamtale med Nora Adwan

 

Lørdag den 12. juni klokken 16.00 inviterer vi til en kunstnersamtale mellom vår gjestekunstner i Lokal AiR programmet fra nå i vår, Nora Adwan, og kunsthistoriker Erik Meling.

Les mer om Nora Adwan her.

Samtalen finner sted i vårt prosjektrom på Bontelabo 2, og er åpen for publikum så lenge vi har plass, og alltid i henhold til gjeldende Covid-restriksjoner. Den vil også bli strømmet direkte via facebook, og senere gjor tilgjengelig som video på våre nettsider.

Artist talk with Nora Adwan


Saturday the 12th of June at four pm, we invite you to an artist talk between resident artist in our Local AiR program this spring, Nora Adwan, and art historian Erik Meling. 

Read morea about Nora Adwan here

The event will be held in our project room, at Bontelabo 2, and is open for audience participation, always in strict compliance with current Covid-regulations. The talk will also be streamed live on facebook and later made available as a video on our web pages.


Kreativ sommeruke 

Vi samarbeider med KODE, Bergen Kunsthall og Foreningen Trykkeriet om årets beste sommertilbud for barn og unge i aldersgruppen 8 til 14 år. Til dere har vi bare en ting å si:

Bli med på en kreativ sommeruke der du får uttrykke deg gjennom ulike materialer og teknikker! 

Vi skal i glassverksted, trykkeverksted, maleverksted, i tillegg til å jobbe med gjenbruksmaterialer. Du får besøke flere utstillinger og bli inspirert av ulike kunstuttrykk. Den ene kursdagen skal vi også ha en dag fylt av musikk, spennende fortellinger og kreative aktiviteter både ute og inne på komponisthjemmet Siljustøl.


Vi jobber i små grupper på 10 barn og 4 grupper per uke. Hver gruppe har sine faste kontaktpersoner som følger gruppen hele uken. Vi følger gjeldende smittevernregler.


Kurset er GRATIS, og fullfinansiert av Bergen kommune.


Påmelding via denne lenken: booking.kodebergen.no/booking/7

A creative summer week

In a collaboration between ourselves, KODE, Bergen Kunsthall and Foreningen we are excited to be able to offer this year's best summer activity for children and youngsters between the age of 8 to 14! We therefore strongly recommend you to:

Join us for a creative summer week where you get to express yourself through different materials and techniques!

We are visiting a glass workshop (here at S12!), a printing workshop, a painting workshop, in addition to working with recycled materials. You get to visit several exhibitions and be inspired by different ways of expressing ourselves through art. One of the days during the week will also be dedicated to music, exciting stories and creative activities both outside and inside the composer’s home “Siljustøl”.

We work in small groups of 10 children and 4 groups per week. Each group has its own permanent contacts who follow the group throughout the week. We follow current infection control rules!

The course is FREE, and fully funded by the municipality of Bergen.


Registration and booking via this link: booking.kodebergen.no/booking/7
 

Utstillingen 1som/1het blir stående i ennå noen uker!


Hva annet kan vi gjøre når vi får slike anmeldelser:


For meg blir Bjørk sine verk ikkje berre ei studie av menneskekroppen, men òg ei studie av mennesket sine forsøk på å forstå verda, og seg sjølv. [...] Når ein ser seg sjølv frå innsida av huden. For sjølv om alle sansane er retta utover, oppstår forståinga på innsida. Og slik blir hud eit slags glas mellom «eg» og «verda utanfor». I dette ligg det kanskje ei slags universell einsemd; ein er alltid åleine inni seg sjølv, og kan aldri fullstendig dele noko med andre, fordi det finst eit lag imellom. Eit filter av hud, ord og sansar. Eit filter som kan vere skjørt som glas, men likevel så tett at ingen andre kan kome inn på innsida. Uansett kor hardt ein prøver.
 

Kunsthåndverk, 25.05.21, Winther, Brynhild, Eg er ein bison i glassmagasinet

Eller:

 

Det er klassisk og fabelaktig glasblåsarkunst, og er grunn nok til begeistring i seg sjølv. Fargevalet, formene og materialsamansetninga gjer det heile unikt og spanande.

[...]

Og no får bergensarane servert glaskunst i verdsklasse på Bontelabo.

 

BT, 08.05.21, Rivedal, Renate, Ei verd av science fiction og moderne einsemd

The exhibition "1som/1het" remains open for some additional weeks!


What else can we do after having received such incredible reviews:

 

For me, Bjørk's works are not only a study of the human body, but also a study of man's attempts to understand the world, and herself. [...] When one sees oneself from the inside of the skin. For even if all the senses are directed outwards, the understanding arises on the inside. And so skin becomes a kind of glass between "I" and "the world outside". In this lies perhaps a kind of universal loneliness; one is always alone within oneself, and can never completely share anything with others, because there is a layer between them. A filter of skin, words and senses. A filter that can be as fragile as glass, but still so tight that no one else can get inside. No matter how hard you try.

 

Kunsthåndverk, 25.05.21, Winther, Brynhild, Eg er ein bison i glassmagasinet

And:

 

This is classic and fabulous glass blowing art, which is reason enough for excitement in itself. The choice of color, shapes and the mixture of materials make the whole thing unique and intriguing.

[...]

The people of Bergen are now served world-class glass art at Bontelabo.

 

BT, 08.05.21, Rivedal, Renate, Ei verd av science fiction og moderne einsemd
 

Anders Holen

Den meget spennende norske samtidskunstneren Anders Holen har arbeidet hos oss i verkstedet gjennom noen dager nå i juni. På basis av hans design har vår verkstedsmester Timothy Belliveau, assistert av Krister Hammersland, laget store og særegne glassarbeider for- og sammen med Holen, og som skal inngå i hans kommende utstilling på NITJA Senter for samtidskunst i Lillestrøm fra og med den 21. august.

Anders Holen er også representert av den italienske galleristen Giorgio Galloti i Torino, Italia.


For mer informasjon om Anders Holen, se også disse lenkene:

http://andersholen.com/ 

https://www.nitja.no/exhibitions/new-horizons-ephemeral-style

https://www.giorgiogalotti.com/andersholen

 

Anders Holen

The very interesting Norwegian contemporary artist Anders Holen has been working with us in our workshop for a few days now in June. On the basis of Holens design and collaboration, our workshop manager Timothy Belliveau, assisted by Krister Hammersland, has made some large and characteristic glass objects which will be included in Holens upcoming exhibition at the NITJA Contemporary Arts Center in Lillestrøm, from the 21st of August.

Anders Holen is also represented by the Italian gallery Giorgio Galloti i Turin, Italy.

For more information on Anders Holen, please follow these links:

http://andersholen.com/ 

https://www.nitja.no/exhibitions/new-horizons-ephemeral-style

https://www.giorgiogalotti.com/andersholen

 

Galleriets åpningstider / Gallery opening hours Fredag til søndag / Friday to Sunday 12:00-16:00
Telefon: 930 33510 - e-post: post@s12.no
S12 Galleri og Verksted, Bontelabo 2, 5003 Bergen


      

 

Website
Email
Instagram
Facebook
Twitter


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
S12 Galleri og Verksted · Bontelabo 2, Bergen, Norway · Bergen, Hordaland 5003 · Norway

Email Marketing Powered by Mailchimp