Copy


 

S12 Galleri og Verksted

Newsletter / Nyhetsbrev
December / Desember 2020

God Jul / Happy Holidays


Julen er her og vi benytter anledningen til å takke alle som har samarbeidet med oss i år.
Vi takker alle våre gjestekunstnere. Våre utstillere. Våre søndagsskole- og kursdeltakere. Vårt utstillingspublikum. Våre leietakere i verkstedet. Våre følgere på sosiale medier og lesere av nyhetsbrevet. Vi takker våre økonomiske støttespillere.
Ikke minst takker vi våre gode venner.

Vi har brukt året til å jobbe.

Vi har fått til mye, og vi er veldig glade for det!Christmas is upon us, and we wish to take the opportunity to thank everyone who has worked with us this year. We sincerely thank all of our artists in residence. Our exhibitors. Our Sunday school and workshop participants. Our exhibition audience. Our tenants in the workshop. Our followers on social media and readers of the newsletter. We likewise thank our financial supporters.
Last but certainly not least we thank our good friends.


We have spent our year working.

We have achieved a lot, and we are very happy about it!

 

IxD, kunst og Mads Høbye

IxD, art and Mads Høbye


Gjennom desember måned har den danske kunstneren, professoren og forskeren innen interaksjonsdesign, Mads Høbye vært vår virtuelle gjestekunstner ved S12. Som nok en konsekvens av Covid-situasjonen var han forhindret til å komme til Norge, men har gjennomført et svært spennende opphold her via en serie strømmede dialoger og arbeidsøkter med vår verkstedsmester Timothy Belliveau. Målet er å bruke kunst som metode for å forene det nyskapende og kreative med det tekniske, programmerte og funksjonelle. Billedserien under viser et utvalg estetisk interessante, og teknisk lekende objekter som i fortsettelsen skal kobles til enheter og programvare som lyder, lyser opp, utfører oppgaver,
og som gjør verden rundt oss mer spennende.

Mads Høbye kommer tilbake til S12 for å videreutvikle sitt prosjekt i løpet av våren 21.The Danish artist, professor and interaction design researcher, Mads Høbye, has been our virtual guest artist at S12 during the month of December. As yet another consequence of the Covid situation, he was prevented from coming to Norway, but has never the less completed a very exciting stay here via a series of streamed dialogues and work sessions with our workshop master Timothy Belliveau. The goal has been to use art as a method to combine the innovative and creative with the technical, programmed and functional. The image series below shows a selection of aesthetically interesting and technically playful objects that in soon will be connected to devices and software that make noice, light up, perform tasks,
and that makes the world around us more exciting.


Mads Høbye will return to S12 to further develop his project during the spring of 21.

Søndagskole og kurs for voksne

Sunday school and workshops for adults

Fra og med 15. januar legger vi vårens datoer for vår Søndagsskole og vårt Familieverksted ut for bestilling via våre nettsider. Vi håper for neste år å kunne invitere dere alle tilbake til flotte treff og kreativt samvær. Se ellers nettsidene våre for nærmere detaljer:
https://www.s12.no/sondagsskolen/

Våre glassblåsingskurs for voksne kommer tilbake i det nye året og vil være tilgjengelig for påmelding (i samsvar med de til enhver tid rådende retningslinjene rundt COVID 19).
De tilgjengelige datoene for å bestille vil være:
17. - 24. februar, 3. - 10. mars og 17. - 24. mars.

Kursene varer halvannen time mellom 16 til 17:30 og 17:30 til 19:00.
Vi har plass til 2-3 personer av gangen.

Send oss en e-post på post@s12.no for å bestille plass.
For mer informasjon, se:
https://www.s12.no/glassblowing-courses/


As of the 15th of January, we will open up the definite spring dates for our Sunday School and our Family Workshop for booking via our website. We hope for next year to be able to invite you all back to great meetings and creative gatherings.

See our website for more details:

https://www.s12.no/sondagsskolen/ 

Our glass blowing courses for adults are also coming back in the new year and will be available for sign up (always in accordance with
local guidelines around COVID 19).

The available dates to book will be:
Feb 17- 24, March 3-10 and March 17-24. 

Classes run for one and half hours nightly between 4-5:30
and 5:30- 7pm and will include 2-3 people. 
Email us at 
post@s12.no to request your spot. 
Further details are available on our website here:

https://www.s12.no/glassblowing-courses/ 

Anne Katrine Senstad

Music for Plutocracy
Soundscape - JG Thirlwell

Den 16. januar har vi glede av å åpne døren inn til, og inn i utstillingen og neon installasjonen Music for Plutocracy av norske, og New York baserte kunstneren Anne Katrine Senstad. Det akkompagnerende lydbildet er ved komponisten JG Thirlwell.

 Senstad arbeider i grensesnittet mellom det påståtte og erfarte, det fargelagte, og det håndgripelige. Hun tilbyr oss som på en side et enkelt budskap i et rytmisk arkitektonisk landskap av transparente søyler, men som samtidig etablerer et mangfold av værelser, eller tilværelser, i lys av neon og fargetetthet. Gjennom slike installasjoner, eller i enkeltstående neonskulpturer, fotografi, videokunst og tekstarbeider er hun opptatt av hva hun selv beskriver som persepsjons-fenomenologi, og hvordan lys, rom og farger påvirker våre sanser og kognitive prosesser.
January the 16th will give us the great pleasure of opening our doors to-, and invite you in to the exhibition and neon installation named Music for Plutocracy by Norwegian, and New York based artist Anne Katrine Senstad. The accompanying soundscape is by composer JG Thirlwell.

Anne Katrine Senstad operates in the very interface between the alleged and the experienced, the misty, and the tangible. While initially allowing us a clear understanding of our surroundings by a facilitating a rhythmic architectural landscape, she expands our experience in the process by establishing a continuity of mood-saturated rooms, or mental frameworks, in the atmospheric neon light and monochrome color density. Through such work as Music for Plutocracy, as in individual neon sculptures, photography, video art, and text-based works, Anne Katrine Senstad develops insight on aspects of perceptual phenomenology, and questions how light, space and colors affect our senses and cognitive processes.

Åpningstider - Opening hours:

Admin: Onsdag til søndag / Wednesday-Sunday 12:00 -16:00
Galleri: Fredag til søndag/Friday to Sunday 12:00 - 16:00


 
S12 Galleri og Verksted, Bontelabo 2, 5003 Bergen, Norway
S12 is supported by

     


Follow us by clicking the link bellow


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
S12 Galleri og Verksted · Bontelabo 2, Bergen, Norway · Bergen, Hordaland 5003 · Norway

Email Marketing Powered by Mailchimp