Copy


 

S12 Galleri og Verksted

Newsletter / Nyhetsbrev September 2020

Høst og vekst  - Autumn and growth


Vi ser frem mot en høst hvor kunst og intense opplevelser skal bidra til å ta oss videre ut av våren og sommerens uro. Den 12. september ser vi frem til å åpne galleridørene for utstillingen "Broken Hearts are for Assholes", med den Bergensetablerte multikunstneren Kiyoshi Yamamoto. Ikke gå glipp av dette innholdsrike, sammensatte og meningsfylte fargespraket!We are finally looking forward to an autumn where art and intense experiences will contribute to bring us forward from a spring and summer of disquiet and concern. The 12th of September we can finally open our gallery doors to the exhibition "Broken Hearts are for Assholes", by the Bergen-based multifaceted artist Kiyoshi Yamamoto

Kiyoshi Yamamoto

 

Åpningstider: Fredag til og med søndag fra 12.00 til 16.00.

Opening hours: Friday to Sunday from 12 to 4 pm
.Nye medarbeidere / New colleagues

Denne høsten har vi gleden av å introdusere dere for to nye medarbeidere her på S12.

Timothy Belliveau overtar i disse dager som våre nye verstedsmester, mens Erik Meling overtar i administrasjonen for Anett Haukås som går ut i permisjon.

Ta gjerne kontakt med både Timothy og Erik om dere lurer på noe.


New colleagues

We are happy to introduce you to two new employees here at S12 this fall. Timothy Belliveau will take over as our new workshop manager, whilst Erik Meling will substitute Anett Haukås while she is on her maternity leave.

 

Timothy Belliveau

 

Timothy Belliveau (Canada) er vår nåværende verkstedsmester og overtar denne stillingen fra Emma Baker. I sitt kunstneriske virke arbeider han primært med glass, keramikk og 3D-programvare. Gjennom disse blander han skulpturelle materialer laget for hånd med geometriske utskrifter og gjengivelser laget på datamaskinen.

Belliveau ble født i Montreal og mottok sin Bachelor of Fine Arts i glass fra Alberta College of  Art and Design i Calgary, Canada i 2005. Senere var han med på å etablere det internasjonalt kjente glasstudioet 'Bee Kingdom' i Calgary i 2005, og Berlin's første offentlig glass-studio 'Berlin Glas e.V' i 2012. Arbeidene hans med Bee Kingdom-kollektivet var utstilt på Cheongju Craft Biennale, på Pergamon Museet i Berlin, og ved Pictoplasma-festivalen i Monterrey, Mexico.

Timothy har også jobbet på Ox-Bow School of Art and Artist Residency i Michigan, USA, og var han gjestekunstner ved Europees Keramisch Werkcentrum (EKWC) i Nederland. Gjennom 2018 og 2019 var han studie koordinator for det legendariske studioet UrbanGlass i Brooklyn, USA.

Timothy Belliveau (Canada) is the current interim workshop manager and assistant to the artists in residence, substituting Emma Baker in this position. In his artistic work, Belliveau works primarily with glass, ceramics and 3D-printing. Through these he integrates sculptural materials, made by hand, with geometrical imprints and reproductions made at the computer.

He received his BA from Alberta College of  Art and Design in Calgary, Canada. He since has participated in establishing some truly renowned projects and institution like the  'Bee Kingdom' in Calgary in 2005, and assisted in the first opening of 'Berlin Glas e.V' in 2012. His work with the Bee Kingdom collective group was exhibited at Cheongju Craft Biennale, The Pergamon Museum in Berlin, and at the Pictoplasma-festial in Monterrey, Mexico.

Timothy has also worked at the Ox-Bow School of Art and Artist Residency in Michigan, USA, and was a resident artist at Europees Keramisch Werkcentrum (EKWC) in the Netherlands. Throughout 2018 and 2019 he was the educational coordinator by the legendary studio UrbanGlass in Brooklyn, USA.

 

 

Erik Meling


Erik Meling begynte på S12 i august for å avløse Anett Haukås som går ut i permisjon. Erik skal arbeide med alle slags administrative oppgaver, som markedsføring og rapportering med videre, ved siden av at han skal bistå så vel de gjestende kunstnerne i verkstedet, som besøkende i galleriet.

Erik har en master i kunsthistorie, samt en post graduate grad i sceneregi og studier i spansk. Han har til nå arbeidet som turistguide, for mange skandinaviske kunst og kulturgrupper både i Spania og Portugal, men også i de fleste andre Europeiske land.

Erik Meling joined S12 in August to replace Anett Haukås who will take a sabbatical. Erik will work with all kinds of administrative tasks, such as marketing and reporting, etc., in addition to assisting both the visiting artists in the workshop, and visitors to the gallery.

Erik has a master's degree in art history, as well as a post graduate degree in stage direction and studies in Spanish. Until now, he has worked as a tourist guide, for many Scandinavian art- and cultural groups both in Spain and Portugal, but also in most other European countries.

Ny gjestekunstner / New resident artist
Ida WiethFra midten av september kommer den meget spennende danske glasskunstneren Ida Wieth til å være gjestekuntner her hos oss i S12, og under programmet AiR S12. Sammen med vår verkstedsmester og stab skal hun forberede en utstilling som senere vil vises på galleri Entrée i Bergen.

From mid-September, the very exciting Danish glass artist Ida Wieth will be a our new resident artist here at S12, and under the AiR S12 program profile. Together with our workshop master and staff, she will prepare an exhibition that will later be shown at Entrée gallery in Bergen.


Åpningstider - Opening hours: Fredag til søndag / Friday-Sunday 12:00-16:00

 
S12 Galleri og Verksted, Bontelabo 2, 5003 Bergen, Norway
S12 is supported by

     


Follow us by clicking the link bellow


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
S12 Galleri og Verksted · Bontelabo 2, Bergen, Norway · Bergen, Hordaland 5003 · Norway

Email Marketing Powered by Mailchimp