Copy
FMDO vzw zoekt elke dag naar oplossingen voor de uitdagingen van de superdiverse samenleving. Volgens OpenVLD, CD&V en NVA ben je fout bezig als je dat doet samen met mensen met een migratieachtergrond.
 
Bekijk deze tekst in je browser
FMDO, een organisatie die elke dag zoekt naar antwoorden en uitdagingen in deze superdiverse samenleving en echt samenleven in diversiteit promoot op bovenlokaal niveau wordt mogelijks afgeschaft door het nieuwe regeerakkoord (zie punt 27 binnen deel cultuur).  

Wat wordt ons verweten?
Dat we dit doen samen mét mensen met een migratieachtergrond.


FMDO is een sterk verankerde federatie die samenleven in diversiteit op alle vlakken promoot. We hebben tal van succesprojecten die mensen met en zonder migratieachtergrond samen versterken, mensen hun talenten laat ontwikkelen en hun weg laat vinden in de samenleving. Projecten zoals Onderwijsambassadeurs, Gezondheidsambassadeurs, Twee (t)huizen, één gids, Diverzen, Color Cultuur, buddyproject Compagnons en de podcast Hallo micro zijn daar maar enkele voorbeelden van. Daarnaast ondersteunen we ook zelforganisaties met één groot doel voor ogen, namelijk hen versterken om bruggenbouwers in de samenleving te zijn. Deze zelforganisaties zijn bij FMDO superdivers en zetten zich met tal van vrijwilligers dagelijks in om mensen sterker te maken en te betrekken bij de samenleving. Dagelijks werken zij aan een positief samenlevingsmodel zodat iedereen volwaardig kan deelnemen aan de maatschappij. Net daarom zijn onze sociaal-culturele projecten en de ondersteuning van onze lidverenigingen broodnodig om deelname te garanderen.
 
‘Initiatieven die zich terugplooien op etnisch culturele verenigingen worden daarbij niet meer gesubsidieerd’
In onze activiteiten en in de ondersteunende rol naar onze projecten staat de emancipatorische kracht van onze achterban centraal.  In het onderdeel rond verbinden en emancipatorische kracht van het sociaal-cultureel werk dat we in de tekst van cultuur terug vinden kunnen we ons dus vinden. Het schoentje in de tekst begint pas te wringen als we bij het stuk komen met, we citeren: ‘initiatieven die zich terugplooien op etnisch culturele verenigingen worden daarbij niet meer gesubsidieerd’. Een groot onderdeel van onze achterban heeft inderdaad een migratieachtergrond en onze lidverenigingen zijn inderdaad verenigingen van mensen met migratieachtergrond, maar onze werking is veel ruimer dan dit. Éen bezoek aan een van onze activiteiten op het werkveld zou daarvan het mooiste bewijs zijn, maar we worden bekritiseerd op wat men denkt te weten en op basis van vooroordelen en vermoedens van praktijken die segregatie bevorderen.

Was het nu terugplooien of inspireren?
We zijn gekend als  een organisatie waar heel wat andere organisaties uit het ruime middenveld  naar kijken door onze expertise over de uitdagingen in de superdivers samenleving en hoe wij met deze uitdagingen omgaan. Vandaar dat we ook overbevraagd worden door tal van partners naar onze expertise, bereik en projectaanpak. We spelen als federatie een sleutelrol in het verbinden van mensen in deze superdiverse samenleving. In de steden waar we actief zijn namelijk Antwerpen, Brussel, Brugge, Oostende en Kortrijk zijn we een onmisbare partner geworden voor de steden en tal van andere organisaties.  
 
FMDO een belangrijke partner voor anderen
Enkele voorbeelden: Afgelopen zomer waren we een belangrijke partner van Theater Aan Zee 2019, we werken intensief samen met de dienst onderwijs van verschillende steden met het project Onderwijsambassadeurs, we werkten samen met het BELvue museum het project Twee (t) huizen, één gids uit goes BELvue uit, er staat een nieuw project in de pijplijn met het Museum voor Schone Kunsten, we werken samen met heel wat Vlaamse verenigingen die aan de wieg stonden van het verenigingsleven zoals vtbKultuur, KWB, Willemsfonds en het Vermeulenfondsmet het project ‘Tijd voor diversiteit’. Ook deze Vlaams geïnspireerde verenigingen willen de brug maken en dat willen wij samen met hen doen.

FMDO, een eenzijdig portret door de regeringspartijen
We hebben wel het nadeel dat politieke partijen die ons als federatie niet kennen of willen kennen een ander beeld hebben over onze organisatie. Ze portretteren ons als een organisatie die segregatie bevordert terwijl we er net wel in slagen om echte ontmoeting te creëren. Dit bewijst ook onze positieve beoordeling van de afgelopen visitatie in opdracht van de Vlaamse regering.Dt in tegenstelling tot heel wat andere organisaties die nog heel wat inspanningen moeten doen om in hun organisatie een weerspiegeling van de samenleving te krijgen.

Van een inclusief decreet naar een discriminerend decreet
Is de regering van gedacht veranderd over het decreet dat ze zelf geschreven hebben en waar wij een beleidsplan voor moeten indienen eind december? Blijkbaar wel want ze zijn het decreet die ze zelf mee goedgekeurd hebben nu al aan het herschrijven.

Het huidige cultuurdecreet is een inclusief decreet waar wij niet als doelgroepenorganisaties erkend worden maar als sociaal-culturele vereniging.  Nu willen ze naar ons aanvoelen ons door onze superdiverse achterban uit dit decreet halen. We wonnen enkele jaren geleden de prijs voor het sociaal-cultureel volwassenwerk en we behaalden recent een positieve visitatie ZONDER aanbevelingen waar onze sociaal-culturele werking geprezen werd. Dit doet er blijkbaar allemaal niet toe. Het feit dat we ons voor een stuk richten naar kansengroepen maar ook naar het brede publiek blijkt van groter belang en is een grond voor uitsluiting.

Ook niet begrepen in het regeerakkoord:
Beoordelingen van experten worden van ondergeschikt belang want de minister zal beslissen wie er wel of niet middelen zal krijgen. Daar zien we de duidelijke verschuiving van een rechtstaat naar een partijstaat. Twee maanden voor de deadline voor het indienen van het nieuwe beleidsplan worden twee nieuwe criteria toegevoegd. Dit is een benadeling van verenigingen die werken met mensen met een migratieachtergrond want zij worden geviseerd én een verspilling van geld en middelen.

We herinneren onze huidige regeringspartijen aan enkele positieve voorbeelden uit onze werking waar ze enkele jaren, weken of zelfs dagen geleden nog samen met ons trots mee uitpakten.
  • Eén NVA-er die ook mee aan de onderhandelingstafel zat vanuit de cultuurcommissie namelijk Marius Meremans, kwam een eindje geleden bij ons op bezoek en dit was zijn impressie. Marius Meremans: “FMDO is een verrijking, het voorbeeld van FMDO is voorbeeld dat we gaan moeten promoten.”
  • Burgemeester Dirk De Fauw van Brugge uit CD&V deelde afgelopen week diploma’s uit aan 25 onderwijsambassadeurs die sensibiliserend aan de slag gaan in gans Brugge rond onderwijs. Ze hebben een intensief traject gevolgd rond onderwijs en dit FMDO-project wordt voluit gesteund door de burgemeester.
  • Sven Gatz gaf aan FMDO de prijs voor sociaal-cultureel volwassenwerk. ’Met aanstekelijk enthousiasme en grote gedrevenheid zorgen de bezielers en vrijwilligers van FMDO voor een sterke participatie en betrokkenheid van etnisch-culturele minderheden.’

Spijtig dat we nooit geconsulteerd zijn, we staan open voor debat maar wensen niet afgeschilderd te worden als een organisatie die zich terugplooit op etnisch-culturele afkomst.

Contacteer
Coördinator FMDO Ivy Goutsmit
0494 12 35 34

Over FMDO:


Lees meer op onze website:
www.fmdo.be
of volg ons op Facebook.


 
Marius Meremans denkt (of is het dacht?) dat het voorbeeld van FMDO,
een voorbeeld is dat we moeten promoten.

Luister naar zijn woorden vanaf 2:14.
Een project van FMDO om het samenleven in diversiteit te verbeteren, van naaldje tot draadje uitgelegd in een interview met Socius
Sven Gatz over FMDO: "Met aanstekelijk enthousiasme en grote gedrevenheid zorgen de bezielers en vrijwilligers van FMDO voor een sterke participatie en betrokkenheid van etnisch-culturele minderheden."
Burgemeester Dirk De fauw reikte de diploma's uit aan 25 onderwijsambassadeurs in Brugge afgelopen week.
Copyright © 2019 FMDO vzw All rights reserved.

Our mailing address is:
ivy@fmdo.be

U ontvangt deze mail omdat uw adres opgenomen is in de perslijst van de stad.
U kan uw gegevens aanpassen of uitschrijven.






This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
FMDO · Bondgenotenstraat 52 · Vorst 1190 · Belgium

Email Marketing Powered by Mailchimp