Copy
Dévoilée Nieuwsbrief, newslettre, Newsletter
Bellydancing, Tribal, Wings, Tipps&Tricks
Beste lezers,

Ik begin met een dankjewel voor Martin. Hij heeft jarenlang onze website bijgehouden en vond dat hij nu de fakkel aan iemand anders moest overdragen. Martin: heel erg bedankt voor al je werk, kennis en energie die je erin gestoken hebt!

Voor diegenen die het nog niet wisten: kijk eens op www.bellydance.nl want Patricia van Safiya buikdans bazar heeft de fakkel van Martin overgenomen en meteen de website helemaal vernieuwd. Het is erg mooi geworden. Daarom ook een dank je wel voor Patricia! 

Naast al die bezigheden, speelt ze het ook nog klaar om moeder te worden van een wolk van een baby met de mooie en toepasselijke naam: Amira, wat prinses betekent. Proficiat. Ondanks deze grote omwenteling in haar leven, heeft ze tijd gevonden om ook nog eens onze festivalwebsite te vernieuwen: zie www.bellydancefestival.nl

Het nieuwe festivalthema is perpetuum mobile. Lees hoe de examengroep 2016 dit vorm wilt geven.
Nu het festival in aantocht is, zijn er weer heel wat amateurs, die het geleerde met veel enthousiasme tonen aan een groot publiek op 28 februari. Dat is dan ook een goed moment om na te denken waar angst voor sensualiteit vandaan komt. Want soms zijn wij zelf zo preuts.... Drs. Laura de Nijs heeft hier een interessante verklaring over.
In de vorige Dévoilée konden we haar artikel lezen over “Muziek en stemming”, maar we hadden haar naam er vergeten bij te schrijven. Oeps! Dat is dan bij deze alsnog vermeld.

Lees de agenda voor leuke activiteiten zoals de Beneluxwedstrijden. 
Wisten jullie dat Luna een hele mooie website gemaakt heeft met een uitgebreide opsomming van allerlei buikdansactiviteiten in de Euregio en ver daarbuiten? Kijk snel eens op bellydance-events.com!

Van Fifi Shams (onze nieuwe columniste!) krijgen we voortaan interessante tips over kostuums. Dit keer tips om te voorkomen, dat je sluier statisch wordt.
Van Horreya kreeg ik een boektip die ik graag met jullie wil delen: Dina, de laatste buikdanseres van Egypte. Zeker lezen. hieronder alvast een recensie.

Verder in deze Dévoilée een bijzonder artikel van Lisette Luyckx over sensitiviteit als kracht. Zeker een aanrader voor alle vrouwen! 

Als laatste wil ik de NK kampioenen 2014 van harte feliciteren en in het bijzonder de mensen die een band hebben met stichting Dans van de Morgenstond en dat zijn: Monia (1e NK Categorie  Show Belly dance + 3e duo’s), Shujana (3e NK Categorie  Show Belly dance), Ghaliya (3e NK Categorie  junioren), Ranaa  Wijnhoven (1e NK Categorie junioren + 2e categorie folk) en The Almas Belly Dance Company (2e NK Categorie dansgroepen ). 


Goed gedaan allemaal! Willen jullie hun life bezig zien? Noteer dan zeker 27 februari, 28 februari en 1 maart 2015 in je agenda!

Yamila
Sensitiviteit als kracht

In het traditionele opvoedingspatroon wordt het aspect gevoeligheid beschouwd als minder waardevol . We kunnen maar best leren om flink te zijn en door te zetten. Dat doorzetten hebben we in ons dagelijks leven ook wel nodig om te kunnen voldoen aan de hoge eisen die de maatschappij aan ons stelt : een hoog werktempo gekoppeld aan de noodzakelijke ambitie in je beroepsleven en daarnaast het zijn van een perfecte partner en ouder.

Waar haal je de kracht vandaan om prettig te blijven functioneren? We kunnen de kracht putten uit het beleven van een passie o.a. in dans en muziek : hierbij creëren we momenten die veel dieper gaan dan het oppervlakkige van het dagelijks leven. Als je danst, creëer je een rustpunt waarin je kunt zijn wie je bent en je eigenheid volledig kan uitdrukken. 

Als sensitief persoon loop je in deze maatschappij ook het risico niet goed begrepen of geapprecieerd te worden. Soms vind je moeilijk je plaats in deze wereld met zijn verschillende culturen. De agressieve cultuur – diegene die graag verder kijkt, wil concurreren en winnen - probeert vaak de andere, de sensitieve cultuur, te onderdrukken of haar rol te minimaliseren.

Om de rol van sensitieve mensen en hun kracht in de maatschappij te illustreren, kan ik verwijzen naar de verhalen uit de geschiedenis. Daarin zien we hoe de langstlevende, gelukkige culturen altijd gebruikgemaakt hebben van twee klassen om zichzelf aan te sturen... de strijdbare leiders die tegengewicht kregen van hun koninklijke of geestelijke adviseurs. Dit was een bedachtzamere groep die vaak tot taak had de impulsen van de krijgshaftige leiders in banen te leiden. Aangezien de raadgevende klasse het vaak bij het rechte eind had, werden diegene die tot die klasse behoorden alom gerespecteerd. Ze beschikten bijvoorbeeld over de vooruitziende blik om te zorgen voor het welzijn van het gewone volk, waarvan de samenleving afhankelijk is. Met feilloos aanvoelen waarschuwden ze tegen overhaaste oorlogen en uitputting van het land. Goed voorbeeld hiervan is Koning Arthur en Merlijn.

Sensitieve mensen vervullen vaak een dergelijke rol. Het zijn de schrijvers, onderzoekers, therapeuten, leraars, kunstenaars, ouders en verder heel bewuste ouders. 
Om onze rol goed te kunnen vervullen is het belangrijk dat we goed in ons vel voelen. We moeten de boodschappen van de strijders, dat we niet zo goed zijn als zij, negeren. De strijders hebben hun eigen doortastende stijl, die ook zo zijn voordelen heeft. Maar wij hebben onze eigen stijl en onze eigen belangrijke bijdrage te leveren. Die bijdrage begint in het erkennen en naar waarde schatten van onze sensitiviteit, onze speciale kracht. 

Jij bent een bijzonder mens, koester je kracht ! 

Lisette Luyckx
Angst voor sensualiteit

Het zal voor iedere buikdanseres bekend zijn: de misvattingen die bestaan over buikdans en die deze prachtige dansvorm reduceren tot iets plats en seksueels. En dat terwijl we zo hard werken om de kunst van de oriëntaalse dans te verspreiden en te verduidelijken. Zeker, de zachte en ronde bewegingen kunnen worden opgevat als sensueel. Maar wat is daar mis mee en wat kunnen we doen om van de negatieve beeldvorming af te komen? 

Laten we beginnen met de term ‘buik’dans. Vergeleken met veel andere danssoorten, is deze term het meest opvallende wat ons onderscheidt. Wij dansen immers vaak met de buik bloot. Maar niet alleen suggereert de term ‘buikdans’ dat we enkel met onze buik dansen, het gaat ook nog eens compleet voorbij aan het feit dat deze dansvorm een versmelting is van culturele historie, muziek, gevoel en uitstraling, uitgevoerd door een hardwerkende en getrainde danseres/danser. Kortom: door deze term presenteren we onszelf eerder als lichaam, dan als kunstenaar. En dus is het logisch dat mensen zonder kennis van onze dansvorm ons als niet meer dan een lichaam zien. 

Daarmee komen we aan bij het volgende probleem in de beeldvorming,  een onderwerp dat al eeuwenlang veelbesproken is: de presentatie van het vrouwelijke lichaam. Naast dat het zinnelijke, wellustige gevoelens kan opwekken (en dus sensueel is), is het vrouwelijke lichaam ook het symbool voor voortplanting en leven. Het is verleidelijk, maar heeft ook een spirituele, bijna heilige functie. Kortom: het vrouwelijke lichaam is veelzijdig en krachtig en heeft daarom enorm veel macht. Vaak wordt er echter meer waarde gehecht aan de functie van het creëren van nieuw leven. Het sensuele aspect heeft geen hoogwaardig doel, wordt geassocieerd met primitiviteit en hoort binnenshuis te blijven. Hoewel deze opvattingen stammen uit vroegere tijden, en we inmiddels de strikte normen en waarden die enkel voor vrouwen gelden proberen om te buigen, zijn we blijkbaar toch minder vrijgevochten dan we denken. Buikdanseressen zijn door hun kostuum, uitstraling en manier van bewegen het toppunt van vrouwelijkheid en als ze dan ook nog sensueel gaan dansen, zijn er mensen voor wie zij onbewust te dicht bij de grens komen van seksualiteit en primitiviteit en roepen zij rauwe gevoelens op die weldenkende mensen in een beschaafde maatschappij als bedreigend zien, en dus liever mijden. Vrouwelijke seksualiteit is vaak een taboe. We leven immers in een samenleving die veel waarde hecht aan verstand, en emoties horen thuis en niet in het openbaar.

Een gepassioneerde buikdanseres op het podium combineert de emoties die zij voelt in haar dans en in de muziek met sensualiteit en is daarom een dubbele bedreiging. Het is aan ons, als buikdanseressen (en dit is de laatste keer dat ik deze term gebruik) om aan onze gevoelswereld de waarde toe te kennen die zij verdient, ongeacht de reacties de we krijgen van de buitenwereld. We zijn hardwerkende individuen die onze emoties willen vieren en niet onderdrukken, we zijn verplicht om elkaar daar in te steunen en te respecteren. Wij kunnen zelf de beeldvorming over oriëntaalse dans veranderen!

Laura de Nijs

Anita Laudy

Hallo allemaal, 
Yamila heeft mij gevraagd iets te schrijven voor de Dévoilée. Dat vind ik een hele eer, dus ben ik even met mijn dochter Monique (Monia) om te tafel gaan zitten. Tja, wat zal ik eens vertellen over de deelname aan het NK buikdans? 

Ik heb met deelgenomen voor mijn dochter. Zij heeft zich de afgelopen jaren ingezet voor het bewegen met ouderen en chronisch zieken. Dit jaar heeft zij haar diploma MBvO/MBvO-CZ behaald en ze wil dolgraag het bewegen voor ouderen, op welke wijze dan ook, promoten. Want bewegen is en blijft voor iedereen, ongeacht leeftijd, belangrijk. Ik ben met buikdans in aanraking gekomen, doordat Monique les ging geven. Vanaf het begin ben ik erbij.  Nee, schaamte was er niet, want het was voor mij meteen duidelijk dat het niks met seksualiteit te maken heeft. Voor mij is het een dans voor vrouwen. Het accent ligt mijn inziens op het ‘mogen vrouw – zijn’. Je hoeft niet met de buik bloot, en je kunt gewoon jezelf zijn. Ik dans vooral omdat ik graag onder de mensen kom en omdat het gezond is, want ik heb last van artrose. Als ik niet beweeg wordt dat alleen maar erger. En omdat ik altijd graag gedanst heb, vind ik dat dit op mijn leeftijd ook nog moet kunnen. Want buikdans is erg mooi en ik beleef er heeeeeeel veel plezier aan. Tevens werk je onbewust met je hele lichaam, waardoor je soepeler wordt. Naast buikdans neem ik 2x per week sportlessen met gewichtjes. 

Ik merk wel dat ik het moeilijk vind om armen en benen tegelijk te bewegen. Dat boeit me echter niet zoveel; dan probeer ik het gewoon en mocht het uiteindelijk nog niet lukken, dan is dat geen ramp. Ik ben er dan in ieder geval op een leuke manier mee bezig (met de coördinatie).  De sfeer op de les is zeer leuk omdat de meeste vrouwen wel eens om zichzelf moeten lachen in de spiegel…  De een heeft moeite met sjimmies, terwijl de ander weer moeite heeft om zich over te geven. Toch doet iedereen mee. 

Bij de voorbereidingen had ik last van concentratieproblemen.  Dat merk ik ook wel eens tijdens een les, maar dat weerhoudt me er niet van om toch te gaan dansen.  De voorbereidingen op het NK waren dagen van plezier. Ik heb altijd gezegd: “ik doe nooit een wedstrijd of een groot optreden, dat kan ik niet! Ik heb faalangst”.  Mijn schoonzoon, de kinderen van mijn man, de buikdansgroep en Monique hebben me tijdens het traject flink gesteund. Zij geloofden erin dat ik het zou kunnen: niet perse winnen, maar er staan en plezier hebben. Dat is mijn winst.

De dag van het NK ben ik begonnen om 9.20 uur met 2 glaasjes witte wijn. Zo nerveus was ik. Een van de dames zei nog “zou u dat wel doen?” Ik zei “ja hoor”, en werd rustig. Ik ben trots op mezelf. En ik ben trots op mijn dochter die kampioen in showbellydance werd. Ze heeft in anderhalve week tijd 2 mooie choreo’s in elkaar gezet en bij ene ervan, liepen de rillingen over mijn rug. 

Anita Laudy (Altair = vogel: ben vogelliefhebber)
START BEROEPSOPLEIDING ACADEMY FOR ORIENTAL AND MODERN BELLYDANCE
OP 23 NOVEMBER  IS ER EEN NIEUWE KANS, PROBEER DE PROEFPERIODE.

Data: 23-11-2014, 13-12-2014
Tijdstip: 13.00-18.00 uur
Plaats: Cultuurhuis Heerlen, Sittarderweg 145
Kosten:  65 euro per bijeenkomst 
Info: Yamila 06-54917136 (NL), 04-3795245 (B), 
bellydancenl@hotmail.com, www.bellydance.nl

 

Tip van Fifi Shams

Je herkent het vast wel de chiffon sluier voelt iets te zwaar, de zijde sluier is dan ineens heel licht en aan beide moet je even wennen. Ik heb zelf gemerkt dat de zijde sluier wel eens te licht kan zijn waardoor hij langer in de lucht blijft zweven. Dit kan het lastig maken om mooie scherpe bewegingen te maken aangezien hij dan aan je lichaam kan gaan kleven…. Je hebt dan een te lichte sluier die door de wrijving statisch wordt… 

Mijn tip is om het liefst de avond van te voren je sluier over een droogrek (trapleuning doet ook wonderen) te hangen en deze te verstuiven met wat water. Liefst zo’n fijn mogelijke verstuiving en van een afstand. Het is namelijk niet de bedoeling dat je sluier echt nat wordt, eerder de nevel ertegen aan die door de droge stof opgenomen wordt en deze op een natuurlijke manier verzwaard. Ook een stoomstrijkijzer op een afstandje laten stomen doet wonderen (niet te dicht bij want zijde is heel teer van natuur ). 

Hierdoor wordt je sluier tijdelijk iets zwaarder en makkelijker hanteerbaar… 
Mocht je sluier door de wrijving statisch zijn geworden los ik dat altijd op door deze thuis in een (plastic) tasje te doen en een nacht in de vriezer te laten liggen.

Hugs and kisses Fifi Shams. 
Vrouwelijke kwaliteiten

Dit moet me van het hart: in mijn lessen hoor ik vaak van de cursisten dat ze mannen eerlijker vinden, dat vrouwen roddelen, dat ze vrouwen achterbaks vinden, dat er geen prettige sfeer is als er alleen maar vrouwen zijn, dat ze liever samen werken met mannen dan met vrouwen enz.

Ik vraag me af of jullie ook allemaal die ervaringen hebben?
Mijn persoonlijke beleving met vrouwen is helemaal anders.

Vandaag nog zat ik met onze penningmeester op het terras en ze vertelde me dat als er een reorganisatie zou komen op haar werk, dat ze met de vrouwen onderling hadden afgesproken dat ze gezamenlijk de pijn zouden verdelen. Ze zouden het aantal uren delen, zodat niemand weg hoefde. Ik vond het zo’n mooi verhaal...

Bovendien vertelde ze dat, toen zij als nieuwe leidinggevende op haar werk werd aangesteld, ze de vrouwen die daar al 10 tot 15 jaar werkte, wilde eren en respecteren. Ze zag dat er veel dingen veel efficiënter konden, maar voerde de veranderingen met veel respect naar haar collega’s, langzaam maar zeker in. Uiteindelijk creeërde ze één van de meest succesvolle afdelingen binnen de organisatie. Een afdeling waar een prettige sfeer hangt, waar iedereen met plezier werkt en waar iedereen iets voor de ander over heeft. Tijd verliezen om daarna tijd te winnen dus. Wat een inzicht!

Wijze lessen waar menige organisatie van zou kunnen profiteren als ze een echte vrouw zouden aannemen i.p.v. een vrouw met dezelfde traditionele mannelijke kwaliteiten van de mannen die er al zitten. 

Om mee te gaan in het artikel van Lisette, je hebt beide kwaliteiten nodig om echt succesvol te zijn. 

Ik denk zelf dat er een evenwichtige verdeling moet zijn, want dit werkt zeker bevorderlijk. 
Want mannelijke en vrouwelijke kwaliteiten zijn steeds van dien aard dat ze elkaar aanvullen. Ze zijn gelukkig niet gelijk, maar wel degelijk gelijkwaardig. Als we leven volgens het Yin-Yang principe zal de hele wereld er wel bij varen. 

Yamila
 
Mijn vrijheid om te dansen, Dina de laatste danseres uit Egypte

Haar naam is Dina, ze is geboren in Rome en heeft Egyptische ouders. Op vijfjarige leeftijd verlaat ze Italië om in Egypte te gaan leven in een welgestelde omgeving, een bonte samenleving, gemengd en respectvol, tolerant toch zeer vroom. De vrouwen dragen jurken met korte mouwen, laten hun naakte benen zien. Enkel de oudere dames bedekken hun haren met een sjaaltje.
Als ze 9 jaar is, wordt Dina ingeschreven bij een folklore dansles. Al vanaf de eerste muzieknoten begrijpt Dina dat dans haar hele leven zal zijn.
Ze oefent de hele tijd en al op de jonge leeftijd van 12 jaar wordt ze toegelaten bij de professionele dansers.

Hierna doet ze mee in een aaneenschakeling van optredens in de grootste hotels en ze laat zich geleidelijk aan overtuigen om solo te gaan. Ze blijft voortdurend oefenen met de bekendste leerkrachten en wordt een beroemdheid. Daarnaast is ze ingeschreven bij de universiteit waar ze filosofie studeert. Ze studeert overdag en danst ’s nachts.
Dit boeiende boek vertelt haar levensverhaal gevuld met vreugde en verdriet maar ook de ontwikkelingen van de tradities in Egypte, een ontwikkeling gedicteerd door de moslimextremisten. De wijze waarop de dans, een reflectie van de Egyptische geschiedenis en die afstamt uit de tijd van de farao’s, in de loop der jaren, een schandelijke praktijk is geworden. Hoe de kinderen elkaar beledigen door elkaar voor “Ibn el raqa’sa” uit te maken, wat “dansereszoon” betekent. Hoe het woord raqa’sa wat danseres betekent, een woord is geworden dat mensen nog maar amper durven uit te spreken. Hoe de danseressen, beïnvloed door de beledigingen en door de bedreigingen van de autoriteiten, dit beroep nu verlaten.

Dina is de laatste danseres van Egypte. Ze blijft haar status als danseres eisen en vecht om de traditie te behouden. Hiervoor moet ze kritiek en autoriteiten trotseren.
Maar ze is vastberaden.

Iedereen die van oriëntaalse dans houdt en die zoals ik, het geluk hebben om te dansen in een vrij land, zou dit boek moeten lezen. Het is een rijk en leerzaam boek dat aantoont hoe noodzakelijk het soms is te strijden om te kunnen blijven dansen. 
Ik was op zoek naar een artiestennaam en na het lezen van dit boek heb ik mijn naam gevonden. Het wordt: ‘Horreya’. Dit betekent Vrijheid in het Arabisch!

Horreya

 

Ma liberté de danser, la dernière danseuse d’Egypte
Auteur Dina
ISBN 13 :978-2-7499-1362-9
Edition Michel Lafon (www.michel-lafon.com)

Voor altijd dansen en bewegen

Dat is perpetuum mobile: Het thema waar wij, zes diverse danseressen, mee aan de slag zullen gaan.
Energie opwekken uit het niets.

Een perpetuum mobile is immers een apparaat dat uit zichzelf blijft voort bewegen. Hoe doe je dat? Door samen te dansen en attributen te gebruiken die het buikdansen siert. Iedereen is zijn eigen energiebron en maakt deel uit van één geheel.  

Momenteel werken wij allen aan dit afstudeer project waarin we zoeken naar een manier om een mooie show neer te zetten. Aan ons de uitdaging om buikdans mechanisch te laten klinken. Het is tijd om de creatieve geesten vrij te laten. Dansen en voort bewegen: Een machine dat niet stil staat, dat ... zijn wij!

Luca Lumina, Zohara, Ahlam, Horreya, Jumanah, Belgin 

 

Workshop SHAABI met Nephélé
Datum: 16-12-2014
Waar: sporthal Opwijk, Heiveld 65
Tijdstip: 20.00-21.30 uur
Entree: €25pp   
Info: contact@elisheba.be

Workshop “RAKS SHARKI” met Isis Sahara
Datum: 17-01-2015
Waar: “Dynamic”, von-Humboldt-Str.Selfkant-Tüddern 3-5 (DU) (vlakbij Sittard (NL)
Tijdstip: 12.00-14.00 uur
Entree: €15pp, na 28 december €25 
Info: moniasports@hotmail.com

INTERNATIONAL BELLYDANCE FESTIVAL
Data: 27-02-2015, 28-02-2015, 01-03-2015
Plaats: Cultuurhuis Heerlen, Sittarderweg 145, Heerlen
Entree: 16 euro v.v.k, 19 euro dagkassa
Info en aanmeldingen:  06-54917136 of bellydancenl@hotmail.com

SHIMMY SHAKE TALENT SEARCH
Datum: 27-02-2015
Door: New European Cultural Collaborations (NECC)
Waar: Cultuurhuis Heerlen, Sittarderweg 145, Heerlen
Info: gail@liteside.nl
Entree: 8 euro, kinderen: 5 euro

BENELUXWEDSTRIJD
Datum:  01-03-2015
Plaats: Cultuurhuis Heerlen, Sittarderweg 145, Heerlen
Tijdstip: 10.00-18.00 uur
Entree: 8 euro
Info: www.bellydancechampionships.nl
bellydancechamps@gmail.com/ 06-51355515, 06-40201296 (na 16.00)

1001 BELLYNIGHTS Danceparty met Safiya Buikdans Bazar 
Datum: 17-04-2015
Wat: Gezellig samen dansen op leuke muziek
Plaats: Cultuurhuis Heerlen, Sittarderweg 145, Heerlen
Tijdstip: 20:00-01:00 uur
Open podium van 21.00 - 21.15 uur en van 22.00-22.15 uur
Entree: volwassenen 3 euro, kinderen tot 12 jaar gratis
Info: buikdans-centrale@hotmail.com , 06-5423301

 

Workshop TRIBAL ATS met Maya Acid
Datum: 11-01-2015
Waar: Cultuurhuis Heerlen, Sittarderweg 145, Heerlen
Tijdstip: 12.30-15.30 uur
Entree: €39pp   

Info:  bellydancenl@hotmail.com 

Copyright © 2014 Dévoilée, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp