Copy
Nummer 13 - februari 2015
vmbo Bouwen, Wonen, Interieur
Inhoudsopgave
» 1 Regiobijeenkomst voorjaar 2015
» 5 Landelijke aanpassing keuzedelen
» 2 Start van het nieuwe programma
» 6 Toezicht door onderwijsasistent
» 3 Vernieuwende leermiddelen
» 7 Praktijk van een regiocoördinator
» 4 Wennen aan nieuwe namen
» 8 Trendbreuk in daling instroom #2
Regiobijeenkomsten op meubelbedrijven
Vanaf 18 februari vinden de regiobijeenkomsten voorjaar 2015 plaats. We zijn te gast bij vijf interessante meubelbedrijven, waar u uiteraard een rondleiding krijgt. U krijgt info over landelijke ontwikkelingen rond het nieuwe programma, de planning van de vernieuwende leermiddelen, aanmelden voor een reflectiegroep en een praktisch item over plaatmateriaal en de toepassing in het nieuwe programma. Meer, en andere zaken (hoe zit het met toezicht door een onderwijsassistent), in deze nieuwsbrief.
1. Regiobijeenkomsten voorjaar 2015
Vanaf 18 februari vinden de regiobijeenkomsten plaats op vijf meubelbedrijven. U krijgt de planning voor de leermiddelen en kunt zich inschrijven voor een reflectiegroep. De informatieronde bestaat verder uit informatie over landelijke ontwikkelingen rond het nieuwe programma, leerbanen in de meubel en een demonstratie van het lerarenregister. Na een rondleiding door het bedrijf alles over plaatmateriaal en toepassing in het nieuwe programma.
2. Start van het nieuwe programma
Er lijkt op sommige scholen wat onduidelijkheid te bestaan over de start van het nieuwe programma. De startdatum is 1 augustus 2016 en het eerste examen in april 2018. Dat betekent dat de leerlingen die na deze zomer starten in het derde leerjaar nog les krijgen volgens het oude programma en daar ook examen in doen. Pas in augustus 2016 start het nieuwe programma voor de derdejaars.
3. Vernieuwende leermiddelen
In augustus zijn de vier profieldelen van de nieuwe leermiddelen van het Platform gereed, gevolgd door de eerste acht keuzedelen in schooljaar 2015 – 2016. Op de regiobijeenkomsten kunt u zich inschrijven voor een reflectiegroep (meedenken, u hoeft niet te ontwikkelen). Het Platform krijgt veel vragen over hoe het materiaal eruit gaat zien. Daarom organiseren we in april een extra informatiebijeenkomst met een uitgebreide preview en kunt u uw reactie geven. Wilt u die volgend jaar al met het materiaal werken? Laat het ons weten.
4. Wennen aan nieuwe namen
Beroepsgerichte profielvak BWI, met 4 verplichte modulen en 19 beroepsgerichte keuzevakken. Dat zijn de formele namen in het nieuwe programma. Ook wij moeten er nog even aan wennen.
5. Landelijke aanpassing keuzedelen
Tussen nu en mei gaat de werkgroep voor het nieuwe examenprogramma zich nog een keer buigen over de inhoud van de keuzedelen. Uw bijdrage tijdens de vorige regiobijeenkomsten was welkome input en wordt zeker meegenomen. Daarnaast heeft de creatieve branche een uitgebreide reactie gestuurd. Op de regiobijeenkomsten vatten we de reacties samen, de presentatie met deze gegevens vindt u vanaf 20 maart op vmbo-bwi.nl > downloads.
6. Toezicht door onderwijsassistent ?
Welke bevoegdheid moet een begeleider of onderwijsassistent hebben om leerlingen te begeleiden of instructie te geven. Mogen zij toezicht te houden in een praktijklokaal of werkplaats met houtbewerkingsmachines? Dat was de vraag die we voorlegden aan Voion, dé Arbo organisatie voor het VO.
 
7. De praktijk van een regiocoördinator
Dit schooljaar is het platform gestart met uitbreiding van de adviestaken. Alle regiocoördinatoren worden gefaciliteerd om scholen te bezoeken en te adviseren op inhoud, organisatie en positionering van het vmbo BWI onderwijs. Dit adviesbezoek is kosteloos. Freek Oort, regiocoördinator Noord, vertelt over zijn ervaring met het bedrijfsleven.
8. Trendbreuk in daling instroom. #2
De jarenlange teruggang in aantallen leerlingen vmbo techniek is omgebogen in een voorzichtige stijging. De ene school merkt daar meer van dan de andere. Heeft u daar een vraag of bijdrage over. Mail dan de redactie. Deze keer vraagt Fioretti zich af hoe meisjes tegenover het nieuwe profieldeel 'Bouwen aan de fundering' staan. 
Colofon
Deze NIEUWSbrief wordt uitgegeven onder verantwoordelijkheid van de werkgroep communicatie van het Platform vmbo Bouwen, Wonen en Interieur, eindredactie Hannie Uiterwaal en Cor de Ridder. Klik hier voor de pdf versie. Neem voor vragen of reacties contact op met het Platform vmbo Bouwen, Wonen en Interieur via platform@vmbo-bwi.nl
vmbo Bouwen Wonen Interieur
Platform vmbo BWI
Postbus 76
Waddinxveen, 2740AB
Netherlands

Add us to your address book
Email Marketing Powered by Mailchimp