Copy
Nummer 30 - januari 2017
vmbo Bouwen, Wonen, Interieur
Inhoudsopgave
» 1. Regiobijeenkomsten voorjaar
» 5. Bouwbeurs kaarten
» 2. Studiedag metselen
» 6. Ontwikkelen van een lesmodule
» 3. NK metselen
» 7. Profieltoetsen vernieuwd
» 4. Veiligheidssite BWI
» 8. Facebook op Reggesteyn
Regiobijeenkomsten februari / maart
De regiobijeenkomsten in februari en maart vinden plaats op bedrijven die gevelelementen maken, pareltjes in uw regio. Hieronder alle informatie; meld u aan en kom! Verder onder andere in deze nieuwsbrief: de nieuwe veiligheidssite voor vmbo BWI, twee ontwikkelaars van leermiddelen aan het woord en Reggesteijn over het gebruik van Facebook. Maar voor we het vergeten, het is immers al half januari, wensen we u heel veel goeds voor 2017!
1. Regiobijeenkomsten voorjaar 2017
De regiobijeenkomsten voorjaar 2017 vinden in februari en maart plaats bij bedrijven die gevelelementen maken. Ze zijn geselecteerd in samenwerking met de branche en pareltjes in de regio. Programma, data en locatie vindt u op onze site. U bent vrij een regiobijeenkomst naar keuze bij te wonen. Meld u aan, zodat wij weten op hoeveel docenten we kunnen rekenen en u een persoonlijk deelnamecertificaat krijgt.
2. Studiedag metselen
KNB nodigt u van harte uit voor de jaarlijkse studiedag voor metseldocenten en - instructeurs op woensdag 25 januari bij de gebr. Bodegraven BV te Nieuwkoop. Er is een afwisselend programma op een bijzondere locatie.
3. Nederlands Kampioenschap Metselen
Het is een goede traditie dat de Nederlandse Baksteenindustrie jaarlijks het NK Metselen organiseert. In 2017 voor de 65e keer op rij! De winnaar ontvangt het hoogst haalbare, de ‘Zilveren Troffel’. Het NK Metselen voor vmbo-leerlingen bestaat uit regionale voorronden en een finalewedstrijd. Aanmelden kan nu!
4. Veiligheidssite BWI
Alle informatie die u eerst in de BWI veiligheidsmap kon vinden staat nu op de website veiligepraktijklokalen.nl/BWI. U vindt er gratis tools en informatie om het lokaal en onderwijs veiliger te maken voor uzelf en voor uw leerlingen. De website is ontwikkeld door het Platform vmbo Bouwen, Wonen en Interieur en Voion.
5. Bouwbeurs kaarten
De Jaarbeurs biedt in samenwerking met het Platform kosteloos kaarten voor de Bouwbeurs en een programma voor leerlingen aan op voor maandag 6, dinsdag 7 of woensdag 8 februari. Inmiddels zijn voor 1400 leerlingen van 33 scholen kaarten besteld. Ook naar de Bouwbeurs met uw leerlingen? Bestel dan uiterlijk 1 februari uw kaarten via onderstaande link.
6. Ontwikkelen van een lesmodule
In de serie ‘Kijk in de Platform keuken van de leermiddelen’ zijn dit keer de ontwikkelaars Dirk en Sergey aan het woord. Beiden zijn werkzaam bij Concreet Onderwijsproducten (voorheen Fundeon) en vertellen hoe een lesmodule tot stand komt.
 
7. Profieltoetsen vernieuwd
Regelmatig kwamen in 2016 vragen van docenten binnen over de gemiddelde scores van de leerlingen voor de profieltoetsen in de e-learning portal. Omdat uit analyse van de cijfers bleek dat de score gemiddeld te laag was, is gewerkt aan een aanpassing van de vragenset. Het doel is om landelijk een gemiddeld cijfer van 6,2 te behalen, waarvan 85 % voldoende.
8. Facebook op Reggesteyn
Uit de (onderwijs)praktijk…. ! Facebook en onderwijs kunnen elkaar vinden als plek waar leerlingen, maar ook steeds meer ouders en docenten hun informatie vandaan halen. Peter Löwik, docent CSG Reggesteyn, over Facebook als makkelijk te gebruiken medium om te laten zien waar BWI mee bezig is.
Colofon
Deze NIEUWSbrief wordt uitgegeven onder verantwoordelijkheid van de werkgroep communicatie van het Platform vmbo Bouwen, Wonen en Interieur, eindredactie Hannie Uiterwaal en Cor de Ridder. Neem voor vragen of reacties contact op met het Platform vmbo Bouwen, Wonen en Interieur via platform@vmbo-bwi.nl
vmbo Bouwen Wonen Interieur
Platform vmbo BWI
Postbus 76
Waddinxveen, 2740AB
Netherlands

Add us to your address book
Email Marketing Powered by Mailchimp