Copy
Nummer 31 - februari 2017
vmbo Bouwen, Wonen, Interieur
Inhoudsopgave
» 1. Vier regiobijeenkomsten nog
» 5. Twee nieuwe keuzevakken
» 2. Trainingen in Utrecht en Ede
» 6. Trainingen keuzevakken BWI
» 3. Bakstenen voor metselonderwijs
» 7. Platform op Facebook
» 4. Sportieve ontwikkelaar 
» 8. Aantal BWI leerlingen gestegen
Keuzevakken, trainingen, metselstenen en meer
Heeft u de regiobijeenkomsten al ingepland? Er vinden er nog vier plaats door het hele land met een rondleiding en workshop door een bedrijf voor gevelelementen, het oude en nieuwe cspe en actuele informatie over de vernieuwing. Verder in deze nieuwsbrief onder andere informatie over twee nieuwe keuzevakken en het trainingsaanbod daarvoor, de stand van zaken rond het aantal BWI leerlingen in Nederland en metselstenen voor het onderwijs.
1. Vier regiobijeenkomsten nog
De regiobijeenkomsten zijn weer begonnen. Er vinden er nog vier plaats op bedrijven waar u tijdens een rondleiding en presentatie kunt ervaren hoe het maken van gevelelementen in zijn werk gaat. Ook aandacht voor de voorbereiding op het huidige cspe en het niveau van de minitoetsen in het nieuwe profiel cspe, uw wensen voor de leermiddelen en informatie over de vernieuwing.
2. Trainingen in Utrecht en Ede
Een aantal trainingen van bijscholingvmbo werden alleen op de locatie van de aanbieder georganiseerd, zoals bij Fontys in Eindhoven. We kregen het verzoek of dit ook een keer wat centraler kon. Daar werken we aan, en voor AutoCAd en tekening lezen is dit inmiddels gelukt, de komende AutoCad wordt in Utrecht aangeboden en Tekening lezen meubel in Ede.
3. Bakstenen voor metselonderwijs
Ook dit jaar stelt de Nederlandse baksteenindustrie voor een gering bedrag van €90,- per 1000 stuks metselbakstenen voor opleidingsdoeleinden beschikbaar. Als u daar gebruik van wilt maken, dan moet u vóór 20 februari een aanvraag doen bij de KNB. Zij zorgen voor de afhandeling met de baksteenfabrikanten.
4. Sportieve ontwikkelaar creatieve modulen
In de serie ‘Kijk in de keuken van de leermiddelen ontwikkeling’ laten we dit keer Milou Antheunisse aan het woord. Zij is als onderwijskundige werkzaam bij Savantis en verantwoordelijk voor modulen in de richting schilder-, design en afwerkingstechniek. In haar vrije tijd sport Milou veel en is actief bij een turnvereniging.
5. Twee nieuwe keuzevakken
Het Platform vmbo BWI heeft aan de leermiddelen twee nieuwe keuzevakken toegevoegd, te weten Schoonmetselwerk en Interieurontwerp & design. Twee andere (Gevelopeningen en Interieurbouw, stands & betimmeringen) volgen rond 1 april en voor schooljaar 2017 - 2018 staan weer drie nieuwe keuzevakken op stapel, wat het totaal dan op 11 brengt.
6. Trainingen keuzevakken BWI
Het aanbod aan BWI trainingen voor docenten op bijscholingvmbo.nl is voor een deel ook bruikbaar voor keuzevakken. Denk aan Design en Decoratie of AutoCad gevorderden. Een aantal keuzevakken vergt echter specifieke kennis die de meeste BWI docenten niet hebben. Voor dit doel zijn voor Constructieve aansluitingen & afwerking, Interieurontwerp & design en Daken & kapconstructies inmiddels trainingen ontwikkeld.
 
7. Platform actief op Facebook
Het Platform gebruikt steeds vaker sociale media om in contact te zijn met BWI-docenten en -organisaties. Sinds begin februari heeft het Platform een zogenaamde bedrijfspagina op Facebook. Wilt u ook via Facebook op de hoogte blijven, like dan Facebook/vmbobwi.
8. Aantal BWI-leerlingen gestegen
Omdat veel scholen in augustus met het nieuwe programma begonnen zijn, stijgt het aantal leerlingen in de profielen ten koste van het aantal leerlingen in de afdelingen. Voor het profiel BWI is het aantal leerlingen ten opzichte van vorig jaar met 2.333 gestegen. Het aantal leerlingen in de afdeling bouw is minder gedaald, zodat ook het netto resultaat in bouw / BWI positief is.
Bron: DUO / OCW
Colofon
Deze NIEUWSbrief wordt uitgegeven onder verantwoordelijkheid van de werkgroep communicatie van het Platform vmbo Bouwen, Wonen en Interieur, eindredactie Hannie Uiterwaal en Cor de Ridder. Neem voor vragen of reacties contact op met het Platform vmbo Bouwen, Wonen en Interieur via platform@vmbo-bwi.nl
vmbo Bouwen Wonen Interieur
Platform vmbo BWI
Postbus 76
Waddinxveen, 2740AB
Netherlands

Add us to your address book
Email Marketing Powered by Mailchimp