Copy
Nummer 14 - april 2015
vmbo Bouwen, Wonen, Interieur
Inhoudsopgave
» 1. Landelijke Dag in Den Bosch
» 5. Subsidie leerwerkplekken
» 2. Leerlingen op de bouwplaats
» 6. Trendbreuk in daling instroom
» 3. Voorlichting vernieuwing animatie
» 7. Tips in workshop 'Pimp je lokaal'
» 4. Platform naar scholen voor advies
» 8. Trajectmap vmbo BWI
Platform peilt mening docenten in de poll
Gaat 3D printen de bouw veranderen? Tot nu toe vindt 22% van de docenten die de poll op de site invulden van wel. Alhoewel, 38% denkt er ook zo over, maar dan pas over minimaal 15 jaar. De overige 38% vindt het een leuk extraatje. In de tussentijd knappen leerlingen van twee vmbo scholen een woning op en deden docenten mee aan de workshop ‘Pimp je lokaal’. Verder in deze nieuwsbrief de locatie van de Landelijke Studiedag,  subsidie voor leerwerkplekken, een animatie over de vernieuwingen en meer.
1. Landelijke Dag op 3 juni in Den Bosch
De landelijke studiedag BWI vindt op 3 juni plaats in '1931', onderdeel van de Brabanthallen, ’s Hertogenbosch. Een oud gebouw, met behoud van de karakteristieke elementen, getransformeerd naar een modern congresgebouw. De parallel met BWI onderwijs is dan ook snel gelegd: bestaand onderwijs dat getransformeerd wordt naar beroepsgericht modern onderwijs. U komt toch ook? De brief met uitnodiging wordt in april verzonden. Reserveer 3 juni alvast in uw agenda! 
2. Leerlingen op de bouwplaats
De regiobijeenkomst regio 1 vond dit voorjaar plaats in Hilversum. Voor de bijeenkomst konden docenten naar een bouwplaats, waar zij geïnformeerd werden over mogelijkheden tot samenwerken met meerdere vmbo-scholen, roc’s en een woningbouwvereniging. Wim Kok, BWI docent op het Hilfertsheem- Beatrix, schreef een kort verslag voor de docenten die niet aanwezig waren.
3. Voorlichting over vernieuwing in animatie
In de nieuwsbrief van het SPV is onder andere een duidelijk filmpje opgenomen met informatie voor ouders over de veranderingen en mogelijkheden in het vmbo-onderwijs. Handig bij open dagen en voorlichtingsmomenten.
4. Platform naar lidscholen voor adviesgesprek
Het platform heeft de adviestaken aan lidscholen uitgebreid. Alle regiocoördinatoren hebben tijd en gelegenheid om scholen in hun regio te bezoeken en te adviseren op inhoud, organisatie en positionering van het vmbo BWI onderwijs. Dit adviesbezoek is kosteloos. Schroom niet om uw regionale coördinator in te schakelen.
Hun contactgegevens vindt u hier.
5. Subsidie mogelijk voor leerwerkplekken
Moeilijk om leerwerkplekken te vinden? Misschien helpt het als u weet dat er subsidiemogelijkheden zijn. Bedrijven, erkende leerbedrijven en instellingen (waaronder opleidingsbedrijven), die een praktijk- of werkleerplaats aanbieden aan leerlingen, studenten of deelnemers in diverse onderwijssectoren, kunnen subsidie aanvragen.
6. Trendbreuk in daling instroom
De jarenlange teruggang in leerlingaantal lijkt bij vmbo techniek afdelingen omgebogen in een lichte verhoging. Bij College De Brink in Laren was in 2000 de afdeling Bouw op sterven na dood. In plaats van opheffen is er een investeringsplan gemaakt voor een nieuwe afdeling. De laatste jaren zit die altijd vol. Hoe hebben zij dat gedaan? Cor van Dam, docent aan De Brink, legt uit.
 
7. Slimme tips in workshop 'Pimp je lokaal'
Onder de bezielende leiding van Beate Palluck hebben BWI-collega’s van het Sondervick, Mondial en Kempenhorst de koppen bij elkaar gestoken voor de workshop ‘Pimp je lokaal’. Het leverde veel bruikbare tips op. Ook u kunt nog meedoen aan deze workshop die aangeboden wordt door het Platform.
8. Trajectmap vmbo BWI
Gaan uw leerlingen binnenkort op stage? Maakt u al gebruik van de digitale trajectmap? Een handleiding en een presentatie over de werking van de trajectmap is te vinden op de website. Voor vragen over de trajectmap is er een speciale helpdesk (Cor de Ridder). Klik hier voor de contactgegevens.
Colofon
Deze NIEUWSbrief wordt uitgegeven onder verantwoordelijkheid van de werkgroep communicatie van het Platform vmbo Bouwen, Wonen en Interieur, eindredactie Hannie Uiterwaal en Cor de Ridder. Neem voor vragen of reacties contact op met het Platform vmbo Bouwen, Wonen en Interieur via platform@vmbo-bwi.nl
vmbo Bouwen Wonen Interieur
Platform vmbo BWI
Postbus 76
Waddinxveen, 2740AB
Netherlands

Add us to your address book
Email Marketing Powered by Mailchimp