Copy
nieuwsbrief
Beste lezer, leerling, ouder, verzorgende,
 
De afgelopen weken is de Muziekschool Hengelo een aantal keren in de pers geweest. Een kop als ‘De muziekschool in zwaar weer’ is verontrustend.

Dat de Muziekschool zich in een moeilijke financiële situatie bevindt, klopt. Dat weten u, de medewerkers, de OR, het bestuur en ik al enige tijd, eigenlijk al sinds de forse bezuinigingsopdracht door de gemeente Hengelo is afgekondigd in 2012. In die zin is er niets nieuws aan de orde. In juli 2014 is een nieuw strategisch plan gepresenteerd om de Muziekschool weer toekomstbestendig te maken, de kwaliteit en kwantiteit van de muzieklessen zoveel mogelijk te borgen en voor nieuw aanbod te zorgen, binnen de financiële mogelijkheden van de Muziekschool. Medewerkers, OR, bestuur en ik doen er in nauwe samenspraak en in samenspraak met de gemeente Hengelo alles aan om hier invulling aan te geven. De eerste stappen naar een toekomstbestendige Muziekschool zijn gezet en gebleken is dat er meer maatregelen nodig zijn, omdat de financiële situatie van de Muziekschool daar op korte termijn om vraagt. De Muziekschool kan de tekorten die in de loop der jaren zijn ontstaan, nog een beperkte tijd opvangen.

Daarom werken wij aan een verdere uitwerking/verdieping van het strategisch plan van juli 2014 en zijn wij bezig om de urgente financiële vraagstukken daarin te vertalen naar oplossingen. Deze uitwerking/verdieping is medio maart 2015 gereed. Ons doel is om muziekeducatie voor Hengelo te behouden en toekomstbestendig te organiseren, op Hengelose schaal en in de hoek van kunst- en cultuureducatie. Dat doen wij zoals gezegd in samenspraak met de gemeente Hengelo en ook in samenspraak met CREA/HEIM, dè partner voor de Muziekschool in kunst- en cultuureducatie.

Dat berichtgeving hierover in de pers de gemeenteraadsleden van de gemeente Hengelo overviel, betreuren wij. Wij doen ons best om dit in de toekomst te voorkomen.

Gelukkig gaan ondertussen de muzieklessen van seizoen 2014/2015 gewoon door en zijn we bezig met de reguliere voorbereidingen van de muzieklessen voor seizoen 2015/2016.

Zodra wij meer concrete informatie hebben, informeren wij u hierover. Voor specifieke vragen kunt u contact opnemen met ondergetekende via de administratie bij de muziekschool (074 291 73 09 of mail naar info@muziekschoolhengelo.nl).
 
Met vriendelijke groet,
 
Johan Boonekamp
Directeur a.i.
 
Muziekschool Hengelo e.o., Deldenerstraat 20, 7551 AG Hengelo, telefoon: 074 291 73 09

Email Marketing Powered by Mailchimp