Klik hier voor online versie. 
Facebook
Website
Lees in deze nieuwsbrief alles over de laatste ontwikkelingen in de Contreie, de laatste zelfbouwkavels en de verkoopmarkt op 11 maart.
400 nieuwbouwwoningen in 2017 en 2018

De gemeente Oosterhout heeft contracten afgesloten met verschillende ontwikkelaars voor de bouw van ongeveer 400 woningen in de Contreie; Van Wanrooij, Thuisvester en De Wilde. Van Wanrooij bouwt 116 woningen bij locatie de Kreek. Bij locatie het Slot bouwt Thuisvester 93 huurwoningen. Daarnaast bouwt Van Wanrooij bij deze locatie 38 koopwoningen en 9 particuliere huurwoningen. De Wilde bouwt aan de sluis van het Markkanaal 22 appartementen en 15 koopwoningen. Bij de Zuidwest locatie bouwen de ontwikkelaars circa 100 woningen. De bouw bij de Kreek is inmiddels begonnen. Op circa 1 mei 2017 start de eerste bouwfase bij locatie het Slot. Bij locatie Zuidwest begint de bouw in juni 2017. De bouw van de woningen aan de sluis van het Markkanaal start kort na zomer 2017.

Start uitgifte zelfbouwkavels locatie Zuidwest

Op locatie Zuidwest verkoopt de gemeente Oosterhout de laatste 36 zelfbouwkavels. In de eerste helft van maart 2017 zal de gemeente Oosterhout de 36 zelfbouwkavels openstellen op de kavelkiezer. De exacte datum wordt nog bekend gemaakt. De uitgifte vindt gefaseerd plaats. In eerste instantie verkoopt de gemeente Oosterhout 10 zelfbouwkavels aan de ecologische verbindingszone (direct grenzend aan het natuurgebied). De geïnteresseerden op de wachtlijst van zelfbouwkavels komen als eerste in aanmerking voor de aankoop van een zelfbouwkavel. Indien er op een zelfbouwkavel geen optie is genomen door mensen die op de wachtlijst stonden, kunnen andere geïnteresseerden hun voorkeur voor een kavel aangeven.

Verkoopmarkt 11 maart 2017

Op zaterdag 11 maart 2017 organiseert de gemeente Oosterhout in samenwerking met Vabo Projectontwikkeling, Van Wanrooij Projectontwikkeling en De Wilde Investments opnieuw een verkoopmarkt. De verkoopmarkt vindt plaats bij locatie de Hoogte, tussen de Bronstijd en Herstraat van 10.00u tot 13.00u. U kunt de bewegwijzeringsborden volgen. Geïnteresseerden kunnen zich hier laten informeren over de zelfbouwkavels die de gemeente verkoopt.

Extra straatverlichting

Bewoners aan de Vuursteen en Slijpsteen hebben aangegeven dat de verlichting in hun straat onvoldoende was. De lantaarnpalen zijn inmiddels vervangen en hebben een grotere lichtcapaciteit. De "oude" lantaarnpalen worden elders in de Contreie gebruikt.

Aanleg wijkpark de Hoogte

In het wijkpark de Hoogte staan ontmoeten en spelen centraal. De Heuvel in Den Hout staat model voor deze ‘groene wig’. De Hoogte ligt ongeveer 50 cm hoger dan de omringende woonstraten. De inrichting van de Hoogte verwijst naar de IJzertijd (880 jaar voor Christus). Ook de te plaatsen speelvoorzieningen zijn geïnspireerd op de archeologische vondsten die in dit gebied zijn gedaan. Zo wordt er een speelvoorziening geplaatst in de vorm van een ijzertijdboerderij, een spieker (opbergplaats voor graan) met een veekraal waarin dieren als speelelement zijn opgenomen en een waterpoel met een speelelement. Inmiddels is gestart met de aanleg van het park. Naar verwachting zijn de werkzaamheden de tweede helft van maart 2017 afgerond.

 

Aanleg trapveld de Weide

Bewoners van de Contreie willen graag een trapveld in de wijk. In wijkpark de Hoogte is daarvoor geen plaats. Daarom is er onderzoek gedaan naar andere mogelijkheden elders in de wijk. De gemeente heeft besloten een trapveld (afmetingen 15 x 30 meter) aan te leggen in de Weide. In het voorjaar van 2017 start de aanleg van het trapveld.

De bouw van de eerste woningen bij de Kreek
Intussen is ook gestart met de bouw van de eerste fase van woningen bij de Kreek. De bouw van het appartementencomplex zal in het voorjaar van 2017 starten.
 
Aanleg wandel- en speelgebied de Kreek

Momenteel wordt gewerkt aan een rustig wandel- en speelgebied bij de Kreek. Er komen speelvoorzieningen en er is een watergeul aanwezig. Dit gebied heeft ook een functie in het watersysteem van de wijk, namelijk de afvoer van overtollig regenwater. Onze landschapsdeskundige beschrijft het gebied als volgt: "In de Kreek is het heerlijk om te kunnen kuieren over graspaden tussen bloemrijk grasland en het is een avontuurlijke speelaanleiding". Het gebied ligt tussen de 0,90 en 1,30 meter lager dan de aangrenzende woningen. De aanleg voor deze voorziening, die naast de woningen van de Kreek wordt gerealiseerd, is eind maart of begin april 2017 afgerond.

 
Copyright © 2017 Gemeente Oosterhout, All rights reserved.


Gegevens wijzigen | Afmelden 

Email Marketing Powered by Mailchimp