Klik hier voor online versie. 
Facebook
Website
En de zomer duurt maar voort...

Wat natuurlijk heerlijk is. Lekker nog 's avonds buiten eten, of een wandeling maken, bouwvakkers die niet tot hun enkels in de blubber staan, maar gewoon in een droge omgeving kunnen werken, de tuinen (voor zover aangelegd) staan er nog steeds prachtig bij. Het schitterende weer heeft ook bijgedragen aan bovenstaande luchtfoto van de Contreie. Alle elementen staan erop; de reeds gebouwde huizen, de toekomstige bouwlocaties de Kreek, Slotlocatie, de laatste plek voor kavelbouw (waar op de foto nog graan staat), de Hoogte, het sportcomplex, de Ecologische Verbindingszone en de Vrachelsestraat.

Lees in deze brief het laatste nieuws over de bouwprojecten in de Contreie en de start van de verkoop van de laatste bouwkavels!

Informatiemarkt 20 november;
Vrijblijvende informatie  over verkoop kavels in de Contreie en de woningen in de Kreek

Heeft u nog steeds de wens om ooit uw eigen huis te bouwen (en/of te ontwerpen)? Dit is uw kans! Een schitterende locatie aan de westkant van Oosterhout. Schrijf de datum vast in uw agenda. Hou de website, het weekblad en de nieuwsbrieven van de Contreie in de gaten voor meer informatie! Lees meer>>
Definitief ontwerp de Hoogte en planning werkzaamheden

De Hoogte wordt een plek om te verblijven en spelen voor jong en oud. In het voorjaar zijn de plannen aan de inwoners van de Contreie gepresenteerd in Dorpshuis Den Brink. Naar aanleiding van tips en zienswijzen is het plan gewijzigd. Het definitieve plan en de tekening staat op www.decontreie.nl. In week 47 starten we met het planten en werkzaamheden grondwerk. In week 1 en 2 staan de overige werkzaamheden en he plaatsen van de speeltoestellen gepland. Het weer moet echter wel "werkbaar" zijn. Zo niet, dan wijzigt de planning.
  Lees meer >>>

Slotlocatie 
Thuisvester en Van Wanrooij tekenden op 28 juli de overeenkomst voor de bouw van 93 huurwoningen en 38 koopwoningen. Deze overeenkomst in een onderdeel van een totaalpakket van 529 nieuwbouwwoningen in drie gemeenten. Door deze innovatieve manier van aanbesteden, kan Thuisvester straks hoogwaardige huurwoningen aanbieden aan haar huurders. Van Wanrooij neemt het bouw- en verkooprisico voor de koopwoningen op zich neemt en bouwt tevens de huurwoningen op deze locatie. Voor de grondgebonden woningen is gekozen voor conceptwoningen van de marktpartij en deze zijn daardoor goed en aantrekkelijk geprijsd. De huurwoningen wil Thuisvester verhuren in de sociale sfeer.  De Contreie krijgt hierdoor op de Slotlocatie kwalitatief uitstekende woningen.
Bestemmingplan de Contreie
Momenteel werken we hard om de verschillende bestemmingsplannen die op dit moment gelden in De Contreie in één bestemmingsplan te gieten. We gebruiken hiervoor een stramien dat we in Oosterhout ook in de andere wijken hanteren. Hierdoor komt er een einde aan de lappendeken van bestemmingsplannen in het gehele gebied De Contreie. Dit komt de leesbaarheid op ruimtelijkeplannen.nl ten goede. 

Het ontwerpbestemmingsplan zal in oktober 2016 ter inzage worden gelegd voor een periode van 6 weken. De bekendmaking daarvan zal in Weekblad Oosterhout plaatsvinden en op de gemeentelijke website. Er verandert niets voor wat betreft de bebouwingsmogelijkheden op de individuele kavels. Het wordt enkel anders omschreven zodat de systematiek gelijk is voor de gehele gemeente.

de Kreek

Donderdag 29 september start de verkoop van 19 woningen in fase 5 in deelplan De Kreek in De Contreie. Je bent tussen 17.00 en 19.00 uur van harte welkom op kantoor van makelaar Van de Water (Keiweg 24 in Oosterhout). Lees meer>>

Bouwrijp maken de Kreek

Voordat de huizen in de Kreek gebouwd kunnen worden, moet de grond eerst bouwrijp worden gemaakt. Afgelopen zomer is er hard gewerkt om dit werk op tijd klaar te krijgen. 

Eigen huis bouwen? Maak eens een afspraak met onze kavelcoach
Altijd al een eigen huis willen bouwen, ontwerpen, indelen, tekenen? Maar geen idee waar je moet beginnen? Maak eens een afspraak met onze Kavelcoach, Gert-Jan Bartels. Hij kan u objectief informeren, adviseren over grond, financiën, mogelijkheden en onmogelijkheden. Bel hem gerust eens op voor een afspraak. Telefoonnummer 0162-489434.
Copyright © 2016 Gemeente Oosterhout, All rights reserved.


Gegevens wijzigen | Afmelden 

Email Marketing Powered by Mailchimp