Copy
U ontvangt deze nieuwsbrief namens: Cora Nauta, Gerben van Dijk, Lotti Hesper, Frank Moerman, Erik Both, Mijntje Vervoort, Peter Stuntvoet, Sanne van der Schoor en Gerard de Bruin
View this email in your browser
Beste mensen,

Er zijn weer prima, leuke en fijne resultaten die we graag met je delen. Wij zien ons bestaansrecht bevestigd door inzet van diverse acties en activiteiten. Zoals de expositieruimte van Jan Sluijter in het nog in gebruik zijnde huisje op de Oranjebrug in Schiedam, een cultureel programma voor de Bossche brugwachtershuisjes en de inventarisatie van 23 Zuid-Hollandse brugwachtershuisjes i.s.m. de provincie en Movares. Maar ook ons jaarverslag en de expertmeeting brugwachtershuisjes op 19 mei voor eigenaren en gebruikers. Er zijn nog enkele plekken beschikbaar.
Dichter Pink Meltzer heeft ons werk mooi verwoord op het huisje van de Oude Tolbrug in Rijwijk:

"WACHT hier blijven dromen stromen komen samen als jij en ik in eerste ogenblik."

Veel leesplezier, hartelijke groet, Cora Nauta, voorzitter & Lotti Hesper, directeur
Expertmeeting brugwachtershuisjes
Na het succes van onze eerste expertmeeting in 2014 organiseren wij 19 mei aanstaande onze tweede expertmeeting. Het thema deze keer is: “Kleine huisjes, grote kansen!”. Samen met eigenaren, beheerders, initiatiefnemers en gebruikers creëren we een interessante middag met als doel elkaar te inspireren en motiveren tot hergebruik van lege brugwachtershuisjes. Verschillende sprekers komen vertellen over hun ervaring bij het herbestemmen van lege brugwachtershuisjes. Waaronder Stichting Brugwachtershuisjes Zwolle en Architectenbureau space & matter i.s.m. de Gemeente Amsterdam. We sluiten af met een gezellige netwerkborrel. Meer info & aanmelden.
 

Het jaarverslag 2015 staat op de website!
Lees het hier. Met dank voor de vormgeving door fotograaf & grafisch ontwerper Gerard de Bruin.
Inventarisatie 23 huisjes Provincie Zuid-Holland
Ons rapport met de inventarisatie van 23 Zuid-Hollandse brugwachtershuisjes i.s.m. Movares adviseurs & ingenieurs is net goedgekeurd door de Provincie Zuid-Holland! Algemene kenmerken als oppervlakte, ligging, techniek- en veiligheidsaspecten zijn in kaart gebracht. Daarnaast is gekeken naar kansen, knelpunten en kosten van achterstallig onderhoud, eventuele sloop en jaarlijks groot onderhoud. De provincie wil nu met ons een pilot met een deel van de huisjes starten om te verkennen hoe zij ontzorgd kan worden in het beheer en de huisjes hergebruikt kunnen worden.
Artist impression: vansanne.
 
Bossche brugwachtershuisjes
Imke Dillen van Bouwrituelen ontwikkelt samen met ons een creatief jaarprogramma vol onderzoek en impuls voor drie Bossche brugwachtershuisjes. Het gaat om wisselende exposities, een artist-in-residenceplek en een huiskamerconcept voor één jaar met de huisjes op de Anthoniebrug, Hinthamerbrug en Orthenbrug aan de Zuid-Willemsvaart. De Gemeente Den Bosch heeft inmiddels toestemming gegeven! Stichting Brugwachtershuisjes treedt op als inhoudelijk partner en biedt zakelijke ondersteuning.
Project Trekvaarten & Brugwachtershuisjes afgerond
Acht brugwachtershuisjes hebben we vormgegeven als 'informatievensters' over de Zuid-Hollandse trekvaarten en de betreffende brugwachtershuisjes met financiële steun van de provincie Zuid-Holland en Fonds 1818. Naast de informatievensters vestigen foto’s en prikkelende dichtregels de aandacht op de historie van de trekvaarten en de betreffende bruggen. Het project is in januari afgerond en heeft veel media-aandacht opgeleverd voor de herbestemming van brugwachtershuisjes. Ook hebben we een mooie publicatie gemaakt die te bestellen is via onze site. Acht huisjes, verspreid over Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Delft, Rijswijk, Delft en Leiden hebben hiermee weer een mooie nieuwe bestemming gekregen.  
SRMT Register Makelaars & Taxateurs in Rotterdam draagt de doelstellingen van onze stichting een warm hart toe. Als stadsmakelaar in Rotterdam slaat SRMT een brug tussen de woningmarkten in Rotterdam Noord en Zuid. SRMT is gevestigd in Delfshaven. SRMT sponsort ons dit jaar, en samen gaan we vorm geven aan enkele projecten rond herbestemming van brugwachtershuisjes. In volgende nieuwsbrieven zullen we daarop terugkomen. Ook vriend worden? Kijk voor meer info hier.
Gezocht: aanspreekpunten per regio
Zo'n 1300 beweegbare bruggen heeft Nederland met ongeveer net zoveel brugwachtershuisjes. Die kunnen wij niet in ons eentje in de gaten houden of ze leeg of nog (deels) in gebruik zijn. Daarom zoeken we naar zo'n 12 vrijwillige aanspreekpunten verdeeld over heel Nederland om het hergebruik van brugwachtershuisjes dichterbij te brengen. We wisselen kennis en ervaring uit en inspireren eigenaren en potentiële gebruikers om concreet vorm te geven aan hergebruik. Zwolle, Den Bosch, Schiedam en Amsterdam doen al mee. Ook zijn er beginnende contacten in Flevoland en Zeeland. Doe mee, meer info bij Lotti Hesper.
Foto's van vroeger, plantjes en lampjes voor Oranjebrug Schiedam
Fotograaf en ondernemer Jan Sluijter heeft het brugwachtershuisje op de Oranjebrug in Schiedam omgetoverd tot expositieruimte. Hij noemt zich de nieuwe brugwachter, alhoewel de normale brugwachter ook nog langs komt om vanuit het huisje de brug te bedienen. Het is dus geen eenzaam en verwaarloosd hok meer, maar een verzorgde expositieruimte met foto's van vroeger, plantjes en lampjes. Ook heeft hij plannen voor een intrigerende hotelkamer in de kelder van het huisje.
Huisjes op de kaart
Er staan nu 158 huisjes op de kaart. In 2016 zijn er weer 16 bijgekomen, waaronder het brugwachtershuisje in Woubrugge. Met dank aan onze vrijwilliger Erik Both! Wie helpt Erik te groeien naar 300 of 400 huisjes op onze kaart dit jaar? Neem contact op.
Help jij ons groeien?
Wil jij als startend ondernemer/vrijwilliger ervaring opdoen? Samen kunnen we jouw en ons werk op de kaart zetten. We kunnen no cure no pay hulp gebruiken bij:
 
ons kenniscentrum uitbouwen met excursies, publicaties, aanspreekpunten in het land,
   voorbeeldcontracten e.d.
onze financiën: werven van vrienden en sponsors, verdienmodel onder de loep nemen
onze communicatie met een off- en online communicatieplan, eindredacteur voor
   onze nieuwsbrieven, coördinator social media

onze administratie spik en span maken met structureren en opruimen

Heb je ideeën? Neem contact op.
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
Copyright © 2016 Stichting Brugwachtershuisjes, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp