Copy
U ontvangt deze nieuwbrief namens: Lotti Hesper, Cora Nauta, Wout Gelderloos, Frank Moerman, Erik Both, Sanne van der Schoor & Linda Schaaphuizen
View this email in your browser
Beste mensen,
In deze nieuwsbrief leest u wat er gebeurd is en te gebeuren staat voor het bouwen van bruggen voor nieuw leven in lege brugwachtershuisjes. Namens bestuur, adviseurs en vrijwilligers wens ik u fijne feestdagen en alle goeds voor 2015, Lotti Hesper, voorzitter
Brugwachtershuisjes te koop
De gemeente Leidschendam-Voorburg biedt te koop aan bij openbare inschrijving het brugwachtershuisje bij de Nieuwe Tolbrug (rechts) en het huisje bij de Wijkerbrug (links)! Het biedingsformulier moet vóór 12.00 uur op 5 januari 2015 binnen zijn. Meer info.
Ledig Erf: koffiebar, café, warenhuis en (pop)podium in één
In het brugwachtershuisje aan de Oosterkade, tegenover het Ledig Erf in Utrecht, opende eind mei 2014 een nieuw concept: koffiebar, café, warenhuis en (pop)podium in één. Naam: Goede Vrijdag. Het klinkt als een ambitieus project en dat is het ook, zeker als je bedenkt dat dit allemaal moet passen in een ruimte kleiner dan een gemiddelde, Utrechtse studentenkamer. Lees meer & bron.
Kunst & Koffie op Koepoortbrug
Recycle-kunstenaar Shirley Merkelbag heeft alweer bijna een jaar met 'Kunst & Koffie' haar intrek genomen in het brugwachtershuisje op de Koepoortbrug in Delft. Het is een laagdrempelige plek waar ze kunst kan maken en verkopen van gebruikt materiaal: sieraden, beeldjes, sculpturen en meubels. Bezoek haar hier.
Inspirerende expertmiddag eigenaren
We kijken terug op een zeer geslaagde eerste expertmiddag op 9 september 2014 voor eigenaren van brugwachtershuisjes. Aanwezig waren de provincies Flevoland, Groningen, Noord- Holland en Zuid-Holland, Gemeente Amsterdam, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en gastheer BOEi - erfgoed in ontwikkeling. Heeft u ook interesse in zo’n expertmiddag in uw regio of het verslag? Neem contact op.

Inventarisatie Provincie Flevoland
We hebben net een inventarisatie van 13 sluis- en brugwachtershuisjes voor de Provincie Flevoland afgerond. Deze quickscan biedt inzicht in:

  1. de huidige situatie van de brug- en sluiswachtershuisjes door een inventarisatie te maken van o.a. ligging, grootte, veiligheidsaspecten, facilitaire en technische zaken;
  2. de kans op een tweede leven voor deze huisjes en bijgebouwen; is dat een serieuze optie en aan welke functies kan dan gedacht worden;

  3. adviezen voor de vervolgaanpak.

Heeft u als eigenaar ook interesse in zo'n quickscan? Neem contact op voor een offerte.
Provincie Zuid-Holland
In samenwerking met de provincie Zuid-Holland ontwikkelen we momenteel een cultureel programma in 2015 om 7 Zuid-Hollandse brugwachtershuisjes te gebruiken als ‘informatievensters’ over Zuid-Hollandse trekvaarten en tegelijkertijd het hergebruik van de brugwachtershuisjes te bevorderen, Ook een kunstinterventie per huisje en een publieksevenement maken deel uit van het cultureel programma. Gedeputeerden Staten hebben inmiddels een bijdrage toegezegd voor de informatievensters. Momenteel zoeken we dekking voor de rest van de begroting.
Ook zijn we met de Provincie Zuid-Holland in overleg om te inventariseren of hun huisjes geschikt zijn voor hergebruik en hoe dan.
Bestel nu: publicatie herbestemde brugwachtershuisjes
Nu verkrijgbaar: onze publicatie over 25 herbestemde brugwachtershuisjes in Nederland. Met veel foto’s en een korte toelichting per huisje. Full colour, A5 formaat, € 12,50 inclusief verzendkosten. Bestel hier o.v.v. ‘publicatie’.
Afscheid & nieuwe gezichten
Secretaris Ivo Verboon nam in de zomer afscheid van het bestuur van onze stichting. Veel dank voor zijn inzet. We hopen samen met zijn architecten- en adviesbureau CHNL nog een handboek te ontwikkelen voor het herbestemmen van brugwachtershuisjes.
Onze vrijwilliger Sanne van der Schoor feliciteren we met de geboorte van haar dochter Esmee. Ook is onze dank groot voor haar vormgeving van de publicatie over herbestemde brugwachtershuisjes en andere vormgevingsklussen.
Met Frank Moerman werken we intensief en inspirerend samen als vrijwilliger en adviseur voor onder andere het maken van inventarisaties voor eigenaren.
Cora Nauta verwelkomen we als nieuw algemeen bestuurslid. Zij heeft bestuurlijke- en managementfuncties vervuld in de stedelijke vernieuwing bij gemeenten en corporaties.
Tenslotte verwelkomen we Erik Both als vrijwilliger. Hij zal zich met name richten op het uitbreiden en onderhouden van onze digitale kaart met brugwachtershuisjes op onze site. Ook heeft hij veel financiële kennis die van pas komt.
Vacature voorzitter & penningmeester
Nu we als organisatie steeds meer opdrachten voor eigenaren kunnen gaan doen, verandert onze organisatiestructuur. Tot nu toe gebeurde het werk louter op basis van vrijwilligerswerk. Inmiddels is de tijdbesteding zo groot, dat dit niet alleen als vrijwilligerswerk is op te brengen. De stichting gaat over op een structuur met een bestuur op afstand en een uitvoerende organisatie. Voorzitter Lotti Hesper gaat uit het bestuur van de stichting en krijgt een plek in de uitvoerende organisatie.
Ook penningmeester Wout Gelderloos zal afscheid nemen na ruim 4 jaar bruggen bouwen voor een nieuwe functie in lege brugwachtershuisjes. Daarom zoeken we een nieuwe voorzitter en penningmeester. Als voorzitter denken we aan iemand met ruime ervaring in de branche van vastgoedontwikkeling van cultureel erfgoed. Als penningmeester iemand die de eigenarenkant van brugwachtershuisjes erg goed kent en financieel onderlegd is. Meer info bij Lotti Hesper.
Steun ons
Wilt u het werk van Stichting Brugwachtershuisjes steunen? Uw gift is van harte welkom en is voor 125% aftrekbaar, omdat wij een cultuur-ANBI zijn. Schenkt u bijvoorbeeld € 100,- dan mag u € 125,- aftrekken. Meer info hier. Ons IBAN nummer is: NL91TRIO0254727190.
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
Copyright © 2014 Stichting Brugwachtershuisjes, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp