Copy
U ontvangt deze nieuwsbrief namens: Cora Nauta, Gerben van Dijk, Lotti Hesper, Frank Moerman, Erik Both en Sanne van der Schoor
View this email in your browser
Beste mensen,
Afgelopen maanden hebben we belangrijke bruggen kunnen bouwen voor onze organisatie. Zo verwelkomen we Gerben van Dijk als secretaris van ons bestuur en Cora Nauta als voorzitter. Meer verderop in deze nieuwsbrief.  Met deze veranderingen hopen wij te stimuleren dat meer huisjes beschikbaar komen voor hergebruik, onze expertise verder uit te dragen voor eigenaren en gebruikers en aandacht te blijven genereren voor nieuw leven voor lege brugwachtershuisjes.

Hartelijke groeten namens bestuur, medewerkers en vrijwilligers,
Cora Nauta, voorzitter & Lotti Hesper, directeur
Jaarverslag 2014 & jaarplan 2015
Ons jaarverslag 2014 en jaarplan 2015 is uit. Lees ze via onze site. Wij kijken uit naar uw opmerkingen, suggesties, vragen en ideeën naar aanleiding van deze stukken.
2 Dordtse brugwachtershuisjes in koninklijke sferen
In het kader van Koningsdag had de Gemeente Dordrecht de brugwachtershuisjes bij de Engelenburgerbrug en de Boomstraat feestelijk aangekleed. Per huisje is ook een gedicht opgenomen van Dordtse dichters in samenwerking met Stichting Bobby Kinghe. Deze gedichten blijven te zien en zijn ook te bewonderen met een speciale route.
Nieuwe gebruiker gezocht Zaagmolenbrug
Per 1 juli zoeken we een nieuwe gebruiker voor het huisje op de Zaagmolenbrug. Lever je plan uiterlijk 17 mei in. Lees meer.
Informatievensters voor 7 Zuid-Hollandse huisjes
Wij zijn heel blij met de bijdrage van Fonds1818 aan het cultureel programma om 7 Zuid-Hollandse brugwachtershuisjes te gebruiken als ‘informatievensters’ over Zuid-Hollandse trekvaarten en tegelijkertijd het hergebruik van de brugwachtershuisjes te bevorderen. Het wachten is nu op de formele subsidietoewijzing van de Provincie Zuid-Holland. We hopen rond monumentendag in september het een en ander zichtbaar te hebben in de betreffende huisjes.
Meer dan 100 huisjes op de kaart!
Mede dankzij onze hofleverancier Vincent Erdin en vrijwilliger Erik Both staan er nu meer dan 100 huisjes op de digitale kaart op onze website. Op de foto staat Vincent Erdin bij de Tafelbrug van Zuidhorn over het Van Starkenborghkanaal in de vaarweg Delfzijl - Lemmer. Zijn passie is het vastleggen van het huidige straatbeeld. Op zijn tochten door Nederland komt hij regelmatig brugwachtershuisjes tegen die samen met de brug een bijzonder ensemble vormen in de openbare ruimte. Heeft u ook mooie en lege brugwachtershuisjes gezien? Meld ze aan via onze site.
V.l.n.r.: Wout Gelderloos, Lotti Hesper, Cora Nauta & Gerben van Dijk

Bestuurswisselingen
Wout Gelderloos en Lotti Hesper nemen afscheid als bestuursleden van de stichting. Lotti Hesper treedt terug als voorzitter om zich vanaf nu aan de nieuwe werkorganisatie van de stichting te kunnen wijden. Zij is de initiatiefnemer van de stichting. In 2008 ging zij in Delfshaven wonen en kreeg daar het idee om het leegstaande brugwachtershuisje van de Lage Erfbrug een nieuwe toekomst te geven. De herbestemming van dit huisje was zo inspirerend dat zij in 2011 besloot om, samen met Wout Gelderloos en enkele anderen, de Stichting Brugwachtershuisjes op te richten.
Wout Gelderloos heeft zich vanaf het prille begin in 2011 tot nu met evenveel enthousiasme ingezet voor de stichting. Eerst met een website, later met het beheer van twee brugwachtershuisjes in Rotterdam, de nominatie voor de Aardig Onderweg Award en veel aandacht in de lokale en nationale pers. Maar natuurlijk ook gewoon met de cijfers, waar hij als penningmeester over ging. We wensen Wout Gelderloos veel succes met nieuwe en bestaande opdrachten voor De Wijkondernemer!
We bedanken Lotti Hesper en Wout Gelderloos  voor het oprichten, op de kaart zetten en het uitbouwen tot wat we nu zijn als Stichting Burgwachtershuisjes.

We verwelkomen Gerben van Dijk en Cora Nauta als nieuwe bestuursleden.
Cora Nauta wil in haar nieuwe rol als voorzitter van het bestuur een bijdrage leveren aan het verder op de kaart zetten van de Stichting Brugwachtershuisjes om op deze wijze aandacht te krijgen voor de leegstaande brugwachtershuisjes. Deze mooie, kleine iconen in de stad en op het platteland, vaak met een mooie architectuur en op prachtige plekken, mogen niet verloren gaan. Met een nieuw opgezette werkorganisatie werkt de stichting met veel elan aan deze opgave.
Gerben van Dijk Gerben is procesmanager bij De Bouwcampus, voorzitter van het Herbestemmingsteam, woont in Rotterdam en is gefascineerd door bestaande gebouwen en hun (on)mogelijkheden. Brugwachtershuisjes hebben zijn speciale interesse vanwege hun beperkte omvang en hun strategische ligging. Hij schrijft, twittert, en spreekt over vastgoed, bestaande bouw, leegstand, herbestemming, transformatie, renovatie en duurzaamheid (o.a. Cobouw, Vastgoedjournaal, ASRE). Als secretaris voor Stichting Brugwachtershuisjes zet hij zich graag in voor nieuw gebruik van overbodig geworden brugwachtershuisjes.
Werkorganisatie
Om onze stichting verder uit te bouwen en te professionaliseren hebben we sinds april van dit jaar een werkorganisatie, waarvan Lottii Hesper directeur is. Samen met projectleider Frank Moerman en enkele vrijwilligers geven we uitvoering aan onze doelstelling: het stimuleren van hergebruik van lege brugwachtershuisjes. Daarnaast zetten wij onze kennis en expertise tegen betaling in om eigenaren te ondersteunen bij het herbestemmen van leeggekomen huisjes. We voeren onderzoeksopdrachten en adviesdiensten uit, verzorgen artist impressions en werken aan (herbestemmings)projecten. Ook geven wij vorm aan het beheer van herbestemde huisjes om eigenaren te ontzorgen.
Vacatures
Stichting Brugwachtershuisjes zoekt een penningmeester die:
- affiniteit heeft met cultureel erfgoed en het herbestemmen van brugwachtershuisjes in het bijzonder
- ruime ervaring heeft met aanvragen en een netwerk bij fondsen en subsidieverstrekkers
- inzicht in cijfers en de organisatie daarop op hoofdlijnen kan aansturen en controleren
We werken met een extern administratiekantoor. De gevraagde tijdsbesteding is gemiddeld 4 uur/maand. Dit is inclusief 4 a 5 bestuursvergaderingen per jaar. Meer info bij Cora Nauta: cora@brugwachtershuisjes.nl en 06-5026 7016.

Ook zoeken we een vrijwilliger/stagiaire communicatie die voor gemiddeld 4 uur/week onze online en offline communicatie wil gaan versterken. Denk aan het opstellen van een communicatieplan, uitvoerende werkzaamheden, het mogelijk ontwikkelen van een brugwachtershuisjes-app.....
Tenslotte zoeken we nog een vrijwilliger voor het werven van vrienden en sponsors/partners voor gemiddeld 4 uur/week. Meer info over de vrijwilligersfuncties, die in de toekomst wellicht deels betaald kunnen worden, bij Lotti Hesper: lotti@brugwachtershuisjes.nl of 06-4421 5656.

 
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
Copyright © 2015 Stichting Brugwachtershuisjes, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp