Copy
Nieuwsbrief mei 2014 - ZLTO Oirschot-de Beerzen

Nieuwsbrief mei 2014

Van de voorzitter
Door: Frans Versteden, voorzitter ZLTO Oirschot-de Beerzen

Het is alweer mei; een periode waarin veel leden weer volop aan het maaien en zaaien zijn.
Omdat het niet voor elk lid duidelijk is waarom de legeskosten zo hoog zijn, hebben we als afdeling in maart een avond georganiseerd over vergunningen en leges. Het was een goed bezochte bijeenkomst met een goede vertegenwoordiging vanuit de gemeente Oirschot. Wanneer het nieuwe college gevormd is, gaan we als ZLTO het gesprek aan over de leges.
Van het nieuwe college hoop ik dat deze de komende vier jaar in goed overleg gaat met ZLTO. Als afdeling zetten we binnenkort hierin de eerste stap; de nieuwe raadsleden wordt door onze afdeling uitgenodigd een aantal agrarische bedrijven te bezoeken. Tijdens deze bezoeken lichten we toe waar we als ZLTO voor staan en wat onze visie is.
Op 1 juni a.s. vindt de jaarlijkse Gezinsdag plaats. Ik hoop u hier te mogen begroeten. Hieronder vindt u de uitnodiging voor de Gezinsdag. 
Uitnodiging Gezinsdag
Op 1 juni 2014 organiseert ZLTO Oirschot-de Beerzen een Gezinsdag bij Boomkwekerij Maarten van Overbeek, Mortelsgraaf 1, in Oirschot.
 
Het programma ziet er als volgt uit:
  • 10.30 uur H. Mis op locatie, ook voor niet ZLTO leden.De overleden ZLTO-leden van afgelopen jaar worden herdacht
  • 11.45 uur koffie drinken met alle kerkgangers
  • 12.30 uur afscheid kerkgangers
  • 13.00 uur het eten staat klaar
  • 16.30 uur afsluiting
Met nadruk willen we aangeven dat het een Gezinsdag is, dus dat u, maar óók uw kinderen van harte welkom zijn op deze dag. Er zijn activiteiten voor de kinderen, zoals springkussen en shirts beschilderen.

Wij vragen u vóór 20 mei per mail opgave te doen bij onze secretaris Rian Oppers, zltooirschotdebeerzen@zlto.nl, om door te geven met hoeveel volwassenen en/of kinderen u aanwezig bent. 
 
Ten overvloede willen we aangeven dat er voor u géén kosten aan deze activiteit zijn verbonden. 
Bloemenzaad
Ook dit jaar is het weer mogelijk om bloemenzaad voor het inzaaien van akkerranden en ‘verloren hoekjes’. Neem voor het bestellen van dit bloemenzaad contact op met Jorrit Jonkers, E: jorrit.jonkers@planet.nl 
Lidmaatschap met meerwaarde
Door: Marianne Aarnoudse, medewerker ZLTO
Lid zijn van ZLTO betekent dat u gebruik kunt maken van een breed palet aan diensten:
Actuele informatie: wekelijks wordt u op de hoogte gehouden van allerlei ontwikkelingen binnen de sector. Via Nieuwe Oogst, de nieuwsbrief op maat en de ZLTO-website. 
Lobby: ZLTO zit direct aan tafel bij beleidsmakers en bestuurders, van lokaal tot in Brussel. Daar brengt ZLTO onze speerpunten in bij de ontwikkeling van beleid en regelgeving. Daarna helpt ZLTO u met instrumenten om dit beleid in praktijk te brengen. Als ZLTO-lid bent u tevens aangesloten bij LTO Nederland. En dat is van belang voor thema’s die verdergaan dan het ZLTO-gebied.
Sociaal werk en crisishulpverlening: ook dat is kenmerkend voor ZLTO. Afgelopen jaar werd aan 200 boerengezinnen steun geboden in moeilijke tijden. En werden bijvoorbeeld gespreksdagen voor weduwen en weduwnaars georganiseerd.
Lees verder >>
Nieuws van commissie Landbouw en samenleving
Door: Marie-José van de Ven
Rond de feestdagen hebben wij in onze afdeling ongeveer 30 leden bezocht met een kerstattentie. De attentie maar vooral het bezoek wordt in de meeste gevallen erg gewaardeerd. In de vorige nieuwsbrief hebben wij u bericht over een...lees verder >>
Roefeldag
Op zaterdag 28 juni vindt de jaarlijkse en landelijke Roefeldag plaats. Tijdens de Roefeldag krijgen kinderen van groep 4 t/m 14 jaar de gelegenheid achter de schermen te kijken bij bedrijven en hobbyisten. Een unieke kans om even in de grote-mensen-wereld te stappen en grote-mensen-dingen te doen. Voor de kinderen een spannend en onvergetelijk avontuur.
Om de Roefeldag in Oirschot de De Beerzen weer tot een succes te maken, zijn Vakantiewerk Oostelbeers en Roefelen Oirschot op zoek naar bedrijven, hobbyisten en organisaties die zich maatschappelijk betrokken voelen en dat ook willen uitdragen. Het kan een verrassing zijn om uw eigen bedrijf eens door kinderogen te zien.
Wilt u kinderen uit uw eigen gemeente iets leren, laten zien of laten doen op uw vakgebied, meld u dan aan!
Voor meer informatie en aanmelden, ga naar:
Roefeldag Oirschot:
www.roefeldag-oirschot.nl
Roefeldag Oost- West- en Middelbeers:
www.vakantiejeugdwerk.nl/roefeldag
Bestuurswisseling
Tijdens de ledenvergadering in januari dit jaar heeft Wil Smolders zijn bestuursfunctie bij ZLTO Oirschot-de Beerzen overgedragen aan Bart van Antwerpen.
De inzet van Wil binnen het bestuur was van grote waarde. Wil heeft zich met name ingezet voor de Ruimtelijke Ordening en Milieu binnen ZLTO Oirschot-de Beerzen.
Wij willen Wil hartelijk bedanken voor zijn inzet de afgelopen jaren en wensen hem veel succes voor de toekomst.
 
Tijdens de afgelopen bestuursvergadering heeft Jorrit Jonkers aangegeven zijn vicevoorzitterschap wegens tijdgebrek over te willen dragen. Tijdens deze vergadering heeft Ardbert van Heerbeek zich bereid verklaard om deze taak op zich te nemen. Jorrit bedankt voor jouw inzet als vicevoorzitter en Ardbert, veel succes met je nieuwe taak.
Houtbewerking als nieuwe tijdsinvulling
Een thema van ZLTO dit jaar is ‘Een nieuwe start na 60+’. Een centrale vraag bij dit thema is: Je pensioentijd komt in zicht, en hoe ga je dat invullen op een goede en zinvolle manier na het bedrijf?
Bij Piet Peeters, lid van ZLTO Oirschot-de Beerzen, kwam deze vraag ook aan de orde toen hij onlangs stopte met het melkveebedrijf. Piet heeft een mooie invulling van zijn tijd gevonden: creatieve houtbewerking. Met zijn tractor met grondbak trekt hij regelmatig de bossen in op zoek naar geschikt hout voor nieuwe kunstobjecten. De houtbewerking vindt vervolgens plaats in wat voorheen de melkstal was; deze bouwde Piet om tot atelier. Vanuit de melkput kan hij op ideale werkhoogte zijn creativiteit loslaten op het hout. Tijdens de Algemene ledenvergadering begin dit jaar ontving ZLTO Oirschot-de Beerzen uit handen van Piet Peeters een prachtig kunstwerk speciaal voor onze afdeling, vervaardigd tijdens de demonstratie op het Oogstfeest afgelopen jaar.
Wilt u meer informatie of heeft u iets te melden. Neem gerust contact op met een van onze bestuursleden.

Frans Versteden
0499-577237 / 06-22811429
frans@pannenhoeve.nl
Voorzitter, rundvee en RO
 
Rian Oppers
06-40944091
zltooirschotdebeerzen@zlto.nl
Klimopstraat 28
5682 CJ Best
Secretaris
 
Erik van Doormaal
013-5141494 / 06-55142001
fam.vandoormaal@hetnet.nl
Penningmeester
 
Ardbert van Heerebeek
0499-572055 / 06-20495357
j.h.j.v.heerebeek@hetnet.nl
Vice-voorzitter, communicatie en P.R.
 
Jan van Rulo
0499-575665 / 06-53817255
jan@jvanrulo.nl
Boomteelt
 
Bart van Antwerpen
06-53554735
bartjuh791@hotmail.com
 
Jorrit Jonkers
013-5141168 / 06-23153488
jorrit.jonkers@planet.nl
Glastuinbouw, biologisch
 
Cees Vosters
0499-571840 / 06-51527300
camh.vosters@hetnet.nl
Varkenshouderij
 
Marie-Jose van de Ven
0499-575373 / 06-18958776
venevenh@hccnet.nl   
Landbouw en samenleving
Klik hier voor de agenda.
Copyright © 2014 ZLTO Oirschot-de Beerzen, All rights reserved.

Ons e-mailadres is:
zltooirschotdebeerzen@zlto.nl