Copy
Nieuwsbrief voorjaar 2016
NIEUWSBRIEF VOORJAAR 2016
Beste leden,
 
De klok is weer verzet, we gaan weer richting de lente.
Voor een aantal sectoren blijft het echter een barre tijd; de opbrengsten blijven fors achter op de toch al hoge kosten. Harde tijden, waarbij het moeilijk is om positief te blijven. Toch zou ik aan deze ondernemers willen zeggen; blijf denken in kansen, niet in bedreigingen. Haal de positieve kanten van je vak naar boven, en geniet hiervan. Alleen met een positieve insteek kun je deze moeilijke tijden te boven komen. ZLTO staat natuurlijk altijd klaar voor haar leden, zeker in deze tijden. Mochten we iets voor u kunnen betekenen, twijfel dan ook niet om contact met ons op te nemen.
 
Naast de kosten en opbrengsten hebben we ook te maken met het beeld wat mensen van ons als agrarisch ondernemers vormen. Ook binnen de gemeentegrenzen heeft men een bepaald beeld, maar klopt deze wel met de werkelijkheid? Eerder al hebben we een onderzoek laten uitvoeren naar ons imago. Hieronder kunt u hier meer over lezen. Het blijft belangrijk dat wij als ondernemers zoveel mogelijk van ons vak en ons bedrijf laten zien, en de burger laten weten waar we mee bezig zijn en waarom we bepaalde dingen doen zoals we ze doen. Alleen zo creëren we transparantie en begrip. ZLTO Oirschot – de Beerzen gaat dit jaar zoveel mogelijk mensen de kans geven te ruiken, proeven en beleven hoe en waarom onze leden bepaalde dingen doen. Zo hopen we samen met u de verhalen in onze sector te kunnen vertellen en de burger een kijkje in de keuken te geven.
 
Frans Versteden
Voorzitter ZLTO Oirschot – de Beerzen
Imago
In navolging van een eerder onderzoek, is in november 2014 een nieuw onderzoek uitgezet naar de bijdrage van de agrarische sector aan het imago van de gemeente Oirschot. Waar in het eerste onderzoek een aantal economische aspecten centraal stonden zoals werkgelegenheid, werd nu meer gekeken naar beeld en beleving. Een van de aanbevelingen was om duidelijker te communiceren in het plaatselijke weekblad.
Ondertussen zijn er 3 artikelen gepubliceerd in het weekjournaal en we zijn erg benieuwd hoe daar op gereageerd wordt. Na afloop van deze artikelen zullen we evalueren wat het effect is van de artikelen op ons imago. Klik hier voor meer informatie en een overzicht van de artikelen. 
Vermelding in eerste editie 'De Netwerkgids'
Als u weet wie uw buren zijn, kunt u misschien iets voor elkaar betekenen. Op commercieel, maar zeker ook op sociaal-maatschappelijk gebied. Want waarom zou u een product of dienst van ver weg halen als een collega-ondernemer in uw eigen dorp ook voor een goede prijs kan leveren? Verkopen heeft per slot van rekening ook voor een groot deel te maken met wederzijds gunnen. Om deze reden in De Netwerkgids in het leven geroepen; een complete gids met hierin alle ondernemers van Oirschot, Spoordonk en De Beerzen. Wilt u ook een vermelding in deze gids? Of meer informatie hierover? Kijk hier dan verder.
Inzaaien 'verloren' hoekjes
ZLTO Oirschot-de Beerzen gaat weer van start met het inzaaien van 'verloren' hoekjes. Hiervoor willen we graag weten hoeveel zaaizaad we moeten bestellen. 
Daarom willen we graag weten of u interesse hebt om verloren hoekjes en/of akkerranden in te zaaien met een bloemenmengsel (bijenmengsel). 
Wanneer u het bijenmengsel in wilt zaaien, laat dan even weten om hoeveel meter het gaat. Stuur hiervoor een e-mail naar: zltooirschotdebeerzen@zlto.nl.
Ledenenquête en huiskamergesprekken
De afgelopen tijd zijn we als bestuur druk bezig geweest met het maken van een ledenscan, om na te gaan of we onze leden en hun behoeftes goed in beeld hebben. Hieruit is gebleken dat de gegevens grotendeels compleet zijn, maar dat we de wensen en behoeftes van onze leden beter in beeld kunnen krijgen. Uiteraard hebben we gekeken hoe we dit beter in beeld kunnen krijgen, zodat onze activiteiten en bezigheden beter aansluiten op jullie behoeftes. We hebben hierom besloten tot een combinatie van een enquête en het houden van huiskamerbijeenkomsten.
Lees hier verder...
Erfafspoeling
Dat melkveehouders maatregelen kunnen nemen om de waterkwaliteit in hun gebied te verbeteren is duidelijk. De vraag is alleen hoe ze dat kunnen doen.Tussen half maart en eind mei organiseert ZLTO 12 erfbijeenkomsten over de vermindering van ‘erfemissies’ van rundveebedrijven. 
Kijk hier voor meer informatie en voor de data en locaties van de bijeenkomsten.
Tour de Boer
Om binding te houden met alle sectoren en met onze leden gaan de bestuursleden van ZLTO Oirschot-de Beerzen ook deze zomer een aantal bedrijven bezoeken. In tweetallen bezoeken zij een aantal bedrijven en gaan in gesprek met de betreffende ondernemers. Op deze manier hopen we ook input te krijgen voor ons als bestuur. Op de ALV is de uitnodiging aan u gedaan om ons uit te nodigen. Wij horen graag van u als wij welkom zijn op uw bedrijf en met ons het gesprek aan wilt gaan over de agrarische sector en de ZLTO.
De pilot GGOR-AHS
Samen met Waterschap de Dommel loopt er een pilot GGOR-AHS (Gewenst Oppervlakte en Grondwater Regiem in de Agrarische Hoofdstructuur).
Binnen deze pilot willen de ondernemers in het gebied de mogelijke verbeteringen in kaart brengen. Lees hier meer over dit project.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Frans Versteden.
ZLTO Oirschot-de Beerzen is nu ook online te volgen op onze interactieve facebookpagina - heb jij al een kijkje genomen? Volg ons nu!
Agrarisch natuurbeheer 
Vanaf 1 januari 2016 is een nieuw subsidiestelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer in werking getreden. De kern van het nieuwe stelsel is een collectieve streekgerichte benadering om het agrarisch natuur- en landschapsbeheer daar toe te passen waar dit het meest kansrijk is en waar de grootste deelnamebereidheid bij grondeigenaren is. Lees hier verder...
Animal Event
Animal Event is een educatief dierenevenement dat dit jaar 10 jaar bestaat. Het wordt van 6 tot en met 8 mei georganiseerd in de Beekse Bergen te Hilvarenbeek. Jaarlijks trekt Animal Event meer dan 32.000 bezoekers. Naast vele verschillende huisdieren hebben we dit jaar voor de vijfde keer de Boerderij Piste. In de Boerderij Piste staan landbouwhuisdieren centraal en hebben we tot doel om bezoekers te informeren over hoe dieren leven op de boerderij. HIervoor zijn we op zoek naar enthousiaste ondernemers die graag in gesprek gaan met de burger over de dieren in hun sector. Uiteraard krijgt u als vrijwilliger gratis toegang tot het evenement. We hopen op uw hulp!
Daarnaast is er voor alle leden korting beschikbaar op de toegang van dit evenement. 
Klik hier voor meer info over het evenement, de boerderijpiste en de korting op toegangskaarten.
Lourdes
Ieder jaar organiseert ZLTO ’s Hertogenbosch een Lourdesreis, dit jaar vindt deze plaats begin oktober. De commissie Landbouw en Samenleving meldt jaarlijks mensen van onze afdeling aan en vraagt voor hen subsidie aan vanuit het sociaal fonds. Daarbij doen wij ons best om niemand te vergeten. Mocht u zelf interesse hebben of iemand kennen die graag mee zou willen, geeft het dan door aan Marie-José van de Ven of een van de leden van de commissie Landbouw en Samenleving. Dat kan via venevenh@hccnet.nl of 0499-575373.
Sociaal werk
De ZLTO heeft het welzijn van haar leden hoog in het vaandel. Zoals bekend heeft de ZLTO twee sociaal werkers in dienst, Willem Leys en Peter Greijmans, die leden en hun gezin begeleiden indien nodig. Willem en Peter hebben veel kennis van en ervaring met het omgaan met persoonlijke en gezinsproblemen tegen een agrarische achtergrond. Neem gerust contact met een van hen op, zij zijn u graag van dienst.
 
Willem Leys: 06-29520242
Peter Greijmans: 06-29520293
Wilt u meer informatie of heeft u iets te melden. Neem gerust contact op met een van onze bestuursleden.

Frans Versteden
0499-577237 / 06-22811429
frans@pannenhoeve.nl
Voorzitter, rundvee en RO
 

Elleke van de Sande
06-33015327
zltooirschotdebeerzen@zlto.nl
Pandgat 18
5688 KK Spoordonk
Secretaris
 

Erik van Doormaal
013-5141494 / 06-55142001
fam.vandoormaal@hetnet.nl
Penningmeester
 

Ardbert van Heerebeek
0499-572055 / 06-20495357
j.h.j.v.heerebeek@hetnet.nl
Communicatie en P.R.
Vice-voorzitter

 

Jan van Rulo
0499-575306 / 06-53817255
jan@jvanrulo.nl
Boomteelt
 

Bart van Antwerpen
06-53554735
bartjuh791@hotmail.com
 

Elise Bressers
06-49373916
elise_bressers@hotmail.com 
 

Marie-José van de Ven
0499-575373 / 06-18958776
venevenh@hccnet.nl   
Landbouw en samenleving
Klik hier voor de agenda
Facebook
Website
Email
Copyright © 2016 ZLTO Oirschot-de Beerzen, All rights reserved.

Our mailing address is:
zltooirschotdebeerzen@zlto.nl