Copy
Nieuwsbrief maart 2013 - ZLTO Oirschot-de Beerzen

Nieuwsbrief januari 2014

Van de voorzitter
Door: Frans Versteden, voorzitter ZLTO Oirschot-de Beerzen

Het afgelopen jaar, 2013 was een apart jaar. Zo hadden we een lange winter en een koud voorjaar. De zomer was warm en de herfst kende zijn uiterste. Zo blijkt maar weer dat er niets zo veranderlijk is als het weer.
 
Bij ZLTO is het afgelopen jaar ook veel veranderd; in voorgaande nieuwsbrieven heb ik u hier al over bericht. Momenteel staat er een goed team specialisten klaar waarop u als lid een beroep kunt doen.
 
Met het intreden van het nieuwe jaar, wordt ook een nieuwe mestwet van kracht. Deze wet verplicht agrariërs om 30% van het overschot te verwerken.
 
Binnen onze gemeente vinden dit jaar de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Een spannende tijd; kunnen wij als ZLTO de juiste partijen in de raad krijgen? Eind februari organiseert onze afdeling een ZLTO-café waarbij de verschillende lijsttrekkers hun agenda toelichten en waar u als lid de gelegenheid krijgt, vragen te stellen aan deze lijsttrekkers.
 
Beste leden, bij deze wens ik een gezond en gelukkig 2014, alle goeds in het gezin en het bedrijf.
Hopelijk mag ik u begroeten op één (of meerdere) activiteiten van onze afdeling. 
Herinnering Algemene Ledenvergadering
Op dinsdag 28 januari vindt de algemene ledenvergadering plaats. Dit jaar bent u van harte welkom op Landgoed Baest. Om 12.00 uur staat er op de Dr. J. van de Mortellaan 3 te Oostelbeers een lunch voor u klaar. De vergadering start om 12.30 uur. Vanwege het reserveren van de lunch is het noodzakelijk dat u zichzelf (en uw meewerkende gezinsleden) aanmeldt voor de vergadering. 
Heeft u zichzelf nog niet aangemeld? Dit kan nog tot 18 januari a.s. bij Rian Oppers, T: 06-40944091 of
E: rianoppers@hotmail.nl
InnovA58
Sinds mei 2013 werken het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, de Provincie Noord-Brabant en het regionale bedrijfsleven – verenigd in de Stichting A58 – samen aan InnovA58. In dit project wordt bekeken wat de mogelijkheden zijn om de doorstroming van het verkeer op de A58 te verbeteren. Hierbij is het de bedoeling om de trajecten Eindhoven – Tilburg en St. Annabosch – Galder aan te pakken, zodat de overlast door files op de A58 wordt verminderd. Voor meer informatie, klik hier.
Collectieve asbestsanering
ZLTO Boxtel-Liempde is gestart met een project voor een gezamenlijke asbestsanering. In dit project is het ook mogelijk dat ondernemers uit omliggende dorpen deelnemen aan het project. Wilt u meer weten over dit project? Klik dan hier. Via deze link vindt u ook de contactgegevens om uzelf aan te melden voor deze samenwerking in asbestsanering. 
Een nieuwe start voor 60+
“Mijn werk is mijn hobby, ik zou niet weten wat ik anders zou moeten doen”.
Deze uitspraak hoor je vaak onder agrariërs die de 60 zijn gepasseerd. En het is natuurlijk erg mooi als je op die manier kunt genieten van je werk. Maar er zit ook een andere kant aan deze uitspraak.
Is er wel eens de tijd genomen om te ontdekken dat er ook nog andere hobby’s, activiteiten of interesses bestaan waar je van kunt genieten? Veel agrariërs hebben zich nooit afgevraagd of er naast de boerderij ook nog andere zaken zijn die je als mens als heel zinvol kunt ervaren.
Als er echter geen opvolger voor het bedrijf is, of zoon of dochter gaan het bedrijf overnemen en zijn ondernemer genoeg om het bedrijf zonder jou te managen, dan komen de vragen wel op de voorgrond over hoe je leven er gaat uitzien wanneer het werken op het bedrijf gaat stoppen.
Je pensioentijd komt in zicht, en hoe ga je dat invullen op een goede en zinvolle manier na het bedrijf?
Voor die mensen willen we een driedaagse cursus (met twee overnachtingen) aanbieden, klik hier voor meer informatie en aanmelden.
Oproep 50 jaar lidmaatschap
Op dinsdag 28 januari vindt de jaarlijkse ledenvergadering plaats. Een vast onderdeel van deze vergadering is de huldiging van jubilarissen. De afgelopen tijd zijn we met verschillende mensen doende geweest om de jubilarissenlijst compleet te maken, maar er ontbreken nog enkele aanvangsdatums van lidmaatschappen.
Daarom bij deze een oproep om uzelf te melden bij Rian Oppers (T:06-40944091 of E:zltooirschotdebeerzen.nl) wanneer u in 1963 lid geworden bent. Ook wanneer u eerder dan 1963 lid bent geworden, maar nog niet gehuldigd voor het jubileum, vernemen wij dit graag. 
Nieuws van commissie Landbouw en samenleving
Door: Marie-José van de Ven
Namens de commissie landbouw en samenleving wensen we u allen een mooi, gezond en gelukkig 2014 toe.
In de vorige nieuwsbrief hebben we gesproken over het thema kennis en onderwijs wat dit jaar extra aandacht krijgt binnen onze afdeling. Er is, buiten de al bestaande contacten, contact gezocht met de Kempenhorst en Heliconopleidingen. De vraag die daarbij centraal stond is: “wat kan ZLTO Oirschot de Beerzen voor u betekenen?”
In november 2013 heeft er een overleg plaatsgevonden tussen het bestuur en college van B & W van de gemeente Oirschot. Een vraag die toen aan bod kwam was de volgende: wat is het economisch belang van de agrarische sector in de gemeente Oirschot? Deze vraag hebben wij uitgezet bij het huis van de Brabantse Kempen en in voorjaar 2014 zal een student bestuurskunde deze vraag gaan beantwoorden in haar onderzoeksstage. Afhankelijk van de mogelijkheden en de tijd wil zij ook bekijken wat het agrarische onderwijs kan betekenen voor bijv. het imago van de sector.

We hebben als commissie Landbouw en samenleving al eerder thema-avonden georganiseerd. De eerste stond in het teken van tijd voor de toekomst. De daaropvolgende avond was speciaal voor mensen die geen opvolger hebben en/of binnen niet al te lange termijn hun bedrijf gaan beëindigen. In februari organiseren we de derde avond op een rij, voor leden die wel een opvolger hebben. Deze avond is gericht op het zakelijke maar ook op het sociale aspect van samenwerken en overname. Voor deze avond werken we samen met het AJK en zullen we leden gericht uitnodigen. Mocht u geen uitnodiging ontvangen hebben en toch interesse hebben, neem dan contact op met onze secretaris Rian Oppers, zltooirschotdebeerzen@zlto.nl of kijk op onze website.
 
Eerste Beursvloer Best-Oirschot
Welzijn Best-Oirschot organiseert op vrijdag 21 maart 2014 van 16 tot 18 uur voor de eerste keer een maatschappelijke Beursvloer voor de gemeenten Oirschot en Best in Klooster Amalia, Koestraat 37 in Oirschot.
De Beursvloer is een (twee)jaarlijks terugkerend, lokaal evenement waar ondernemers, overheden, sportclubs en vrijwilligersorganisaties onderling goederen en diensten uitwisselen. Het bedrijfsleven krijgt zo een tegenprestatie voor haar producten, diensten of kennis én toont zo haar maatschappelijke betrokkenheid. Klik hier voor de volledige informatie en aanmelden voor deze Beursvloer. 
Wilt u meer informatie of heeft u iets te melden. Neem gerust contact op met een van onze bestuursleden.

Frans Versteden
0499-577237 / 06-22811429
frans@pannenhoeve.nl
Voorzitter, rundvee en RO
 
Rian Oppers
06-40944091
zltooirschotdebeerzen@zlto.nl
Klimopstraat 28
5682 CJ Best
Secretaris
 
Erik van Doormaal
013-5141494 / 06-55142001
fam.vandoormaal@hetnet.nl
Penningmeester
 
Ardbert van Heerebeek
0499-572055 / 06-20495357
j.h.j.v.heerebeek@hetnet.nl
Communicatie en P.R.
 
Jan van Rulo
0499-575665 / 06-53817255
jan@jvanrulo.nl
Boomteelt
 
Wil Smolders
013-5146155 / 06-29127252
wilsmolders@planet.nl
Water en Milieu
 
Jorrit Jonkers
013-5141168 / 06-23153488
jorrit.jonkers@planet.nl
Vice-voorzitter, glastuinbouw, biologisch
 
Cees Vosters
0499-571840 / 06-51527300
camh.vosters@hetnet.nl
Varkenshouderij
 
Marie-Jose van de Ven
0499-575373 / 06-18958776
venevenh@hccnet.nl   
Landbouw en samenleving
Klik hier voor de agenda.
Copyright © 2014 ZLTO Oirschot-de Beerzen, All rights reserved.

Our mailing address is:
zltooirschotdebeerzen@zlto.nl