Copy
Nieuwsbrief najaar 2019
NIEUWSBRIEF NAJAAR 2019

Beste leden,

De dagen worden korter en de avonden langer.

Er is in de afgelopen maand veel gebeurd.

Terugkijkend op de protestdagen zowel in Den haag als in Den Bosch kunnen we stellen dat dit vreedzame demonstraties waren, de burgers staan achter de boeren.

Op 25 oktober is vanuit onze afdeling een 60-tal tractoren naar Den Bosch afgereisd. Aangekomen in Den Bosch was de saamhorigheid groot onder de boeren. We stonden schouder aan schouder. Helaas was het resultaat van de actie aan het einde van de avond teleurstellend. De provinciale politiek heeft laten zien dat de realiteitsbesef ver te zoeken is. Bij vele boeren heeft de politiek een enorme teleurstelling veroorzaakt.

We waren er met velen en wellicht zal hier nog een vervolgd op komen.

Frans Versteden
Voorzitter ZLTO Oirschot-de Beerzen

GrootGroenPlus externe persreis (3 okt. j.l.)

De jaarlijkse externe persreis van Grootgroenplus editie 2019 bracht een bus vol met boomkwekerij georiënteerde journalisten naar Oirschot. Onze boomkwekerij; BoomkwekeRijnen VOF aan de Geeneindseweg in Spoordonk stond als eerst op het programma. Iets aan de late kant door de drukke ochtendspits arriveerde het gezelschap op onze kwekerij. Na een sanitaire stop en een kort openingswoordje snel de kwekerij in, daar waren ze ten slotte voor gekomen. De journalisten; komend vanuit heel Europa en zelfs daarbuiten, waren zeer geïnteresseerd. Veel vragen over de verschillende soorten bomen die we kweken, machines die we gebruiken en wat onze afzetkanalen zijn. De taal vormde af en toe voor wat verwarring, de Latijnse namen van de bomen worden immers niet overal het zelfde uitgesproken, maar ook daar zijn we goed uitgekomen. Na een klein uurtje was het voor ons tijd om af te ronden en kon het gezelschap door naar Boomkwekerij Maarten van Overbeek, ook in Oirschot. ’s middags volgden voor de journalisten nog een excursie en een lunch bij Tuincentrum Coppelmans in Valkenswaard, waarna de dag werd afgesloten bij Boomkwekerij Richard Verhoeven uit Luyksgestel. Voor ons een zeer geslaagde ochtend, waarbij we hopen op wat mooie publiciteit in enkele buitenlandse vakbladen.

Grootgroen Plus is een internationale vakbeurs voor de boomkwekerij.

Dit is de grootste vakbeurs van Nederland. Deze word altijd in de 1e week van oktober gehouden in Zundert. Hier komen ook jaarlijks internationale journalisten uit diverse landen naartoe om nieuwigheden op het gebied van de boomkwekerij te bekijken en vast te leggen op foto.

Jaarlijks worden enkele bedrijven in een bepaalde regio bezocht waarbij dit jaar enkele bedrijven uit Oirschot bezocht werden.

Bart Rijnen, BoomkwekeRijnen VOF

Whats-app groep
Zoals in de vorige nieuwsbrief aangekondigd hebben we als bestuur begin september een Whats-app groep opgericht voor de actieve bedrijfsleden (lidsoort 1 en 2) van ZLTO Oirschot-de Beerzen.

Er is veel gebruikt gemaakt van de app-groep om berichten met elkaar te delen. Hierbij is vriendelijk verzocht dat men zich aan de spelregels van de groep zou houden, zodat het voor iedereen interessant zou blijven. Helaas bleek het lastig om dit in de hand te houden, omdat iedereen berichten kon plaatsen in de groep. Hierop hebben we als bestuur uiteindelijk besloten de instellingen van de groep te wijzigen, zodat nu alleen beheerders van de groep (bestuursleden), nog berichten kunnen plaatsen.
Wij vinden het jammer dat we dit besluit hebben moeten nemen, en gaan bekijken of we dit in de toekomst wellicht anders kunnen aanpassen, zodat iedereen weer berichten kan plaatsen in deze WhatsApp-groep. Wordt vervolgd. 

Heeft u nog ideeën over hoe we het beste met de WhatsApp-groep kunnen omspringen, of andere ideeën over communicatie? Stuur dan uw tips door naar zltooirschotdebeerzen@zlto.nl .

Plastic inzameling

Naar aanleiding van de vele reacties die we kregen na het stoppen van de plastic inzameling, zijn we gaan kijken naar het eventueel zelf op poten zetten van deze inzameling. Het is ons gelukt een partij te vinden die beschikbaar is, en hebben een inzameldag georganiseerd.
Doordat plastic lastig te vermarkten is, is het noodzakelijk dat het ingezamelde plastic aan verschillende eisen voldoet. Wij vragen jullie dan ook vriendelijk hier rekening mee te houden omdat eventuele extra kosten ook zullen worden doorbelast.
 

Plastic inzameling voor leden ZLTO Oirschot-de Beerzen

Wanneer: 16-11-2019, 10.00u – 15.00u

Adres: vd Bosch bv, Heldersestraat 6, 5688 NE, Oirschot

-          Verschillende soorten plastic gesorteerd (landbouwfolie, stretchfolie, kunstmestzakken, big bags) aanleveren

-          Bundelen met plastic en NIET met touw

-          Bezemschoon

-          Vrij van papier en karton

-          Vrij van andere kunstoffen

-          Vrij van netten

-          Vrij van chemicaliën en andere vreemde stoffen.

Bovenstaande kwaliteitseisen moeten wij hanteren, anders wordt het plastic niet afgenomen.

Wij zullen er dan als ZLTO Oirschot-de Beerzen ook op toezien dat bovenstaand wordt nageleefd.

Eventueel is het mogelijk om ter plekke aan deze eisen te voldoen.

Kosten: €55,- per ton (contant ter plekke te voldoen)

ZLTO regelt een container en zorgt ervoor dat deze geladen en afgevoerd wordt.

U zult bij vd Bosch over de weegbrug gaan om het geloste gewicht m.b.t. plastic te bepalen.

Hopende u zo voldoende geïnformeerd te hebben.

Terugblik en komende activiteiten
Wat een vreemde periode hebben we achter de rug. Massaal naar Den Haag en het provinciehuis om te protesteren tegen maatregelen die voor velen niet eerlijk voelen. Mooi om de saamhorigheid en de steun van burgers te ervaren. Die saamhorigheid vinden we ook passen binnen onze vereniging.

Op zondag 19 mei vond in de kerk in Oirschot om 10.30 uur een mis plaats waarin de overleden leden van ZLTO Oirschot-de Beerzen werden herdacht. Na afloop was er voor alle kerkgangers koffie met een broodje in de pastorietuin. Het mooie weer werkte zeker mee en het was erg gezellig.

Mede door het zonnige weer hadden we een mooie fietstocht richting Esch samen met de Vrouwen van Nu. In augustus vond een mooie midzomeravondwandeling plaats in Oostelbeers. Een mooie route en mooie bedrijven om te bezichtigen. Dat het initiatief nog steeds gewaardeerd wordt blijkt wel uit de vele bezoekers die de wandeling lopen en hun enthousiaste reacties.

Om een nieuwe invulling te geven aan de gezinsdag zijn we op zondag 1 september pannenkoeken gaan eten. De opkomst was niet zo groot maar het was zeker gezellig. Die dag vond ook de dag van de schepping plaats in de St. Petrus basiliek in Oirschot. Samen met ’t Bint en het IVN had onze afdeling daar de mogelijkheid om te laten zien op welke manier onze leden met de schepping om gaan.

Begin oktober zijn er een aantal leden met ZLTO naar Lourdes geweest. Vaak is dat voor de reizigers een onvergetelijke ervaring.

Jan Deenen heeft na een lange staat van dienst afscheid genomen van de commissie Landbouw & Samenleving. We willen hem heel hartelijk bedanken voor zijn inzet. José Mulders zal de commissie komen versterken en daar zijn we erg blij mee.

Voor onze leden met wie het even minder goed gaat willen we aandacht hebben. We proberen om leden met wie het even wat minder gaat te bezoeken. Zeker met Kerstmis zullen we weer een aantal van hen een kerstattentie gaan brengen. We doen ons best om niemand te vergeten maar zijn daarvoor ook afhankelijk van de signalen die wij van anderen krijgen. Mocht u iemand kennen die dat zeker kan gebruiken, geef het dan door aan een van de commissieleden of via venevenh@hccnet.nl

Save the date: ALV op 30-1-2020
Op 30 januari 2020 zal onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden worden. Zorg er dus voor dat deze datum alvast in uw agenda staat. Naast het officiële gedeelte zullen we - zoals u inmiddels gewend bent - weer een interessante locatie en mooi programma verzorgen. Meer informatie volgt z.s.m. 

Zon Op Oirschot
Stichting Zon Op Oirschot wil zich via deze weg graag voorstellen, wellicht kan e.e.a. ook interessant voor u zijn. Neem dan gerust contact met ze op.

Graag willen wij jullie informeren over de “ stichting Zon op Oirschot” en uw medewerking vragen!!!!!!

Wie zijn we?

De Stichting bestaat uit een kleine groep vrijwilligers die zich belangeloos in zetten om de “Energietransitie” (of de “Verduurzaming van onze energievoorziening”) toegankelijk te maken voor zoveel mogelijk inwoners van Oirschot.

Wat hebben we al gedaan?

Tot nu toe hebben we twee collectieve zonnedaken gerealiseerd met in totaal 1000 zonnepanelen. De 1ste aan de Geeneindseweg in Spoordonk en de 2de op manège ’t Vierspan aan de Notel. Voor elk van de daken is een aparte coöperatie opgezet. Inwoners waarvan het huis niet geschikt is voor zonnepanelen kunnen op die manier toch duurzame energie opwekken via hun coöperatie. De deelnemende Oirschotse gezinnen mogen via dit model (postcoderoosregeling) hun energiebelasting terugvragen, daarnaast delen zij nog mee in het financiële resultaat van de coöperatie, die van de betreffende energiemaatschappij een vergoeding krijgt voor de geleverde energie. Op die manier is het financieel voordelig en kunnen de panelen op redelijke termijn terugverdiend worden.

Wat willen we verder nog ?

We hebben meerdere plannen (sociale windmolen, zonnepanelen langs de A58, …) maar we zijn ook op zoek naar nieuwe locaties in het buitengebied: een dak van een stal of schuur of een bouwblok van een stoppende agrariër die zijn stallen wil slopen, enz.. Wat stoppende agrariërs betreft is er op provinciaal niveau een regeling “Stal eraf – Zon erop”; deze regeling kan ons eventueel helpen bij het realiseren van een volgend collectief zonnedak.

We hebben al een behoorlijke wachtlijst van inwoners die mee willen doen in een 3de locatie

Daarnaast willen we een model ontwikkelen, dat in Overijssel al een succes is, om ook huishoudens met een kleine beurs mee te laten doen aan een dergelijk collectief dak. Op die manier zal de wachtlijst nog flink langer worden. Vandaar dat we dus dringend op zoek zijn naar één of meerdere locaties.

Nieuwsgierig geworden/interesse gekregen? Neem contact met ons op! Kijk op onze website www.zonopoirschot.nl

Bel Hans Geene (voorzitter) 0612149154

Of Michel van den Molengraft (secretaris) 0626882051

Namens de stichting Zon op Oirschot.

Secretariaat. vandenmolengraft@gmail.com

Bijeenkomst voor erfbetreders

Onderstaande uitnodiging is speciaal bedoeld voor erfbetreders die bij onze leden op het erf komen. Bent of kent u een erfbetreder, zet deze uitnodiging dan gerust aan ze door. 

Geachte heer, mevrouw,

Op 20 november organiseert ZLTO een bijeenkomst voor erfbetreders in Midden-Brabant over de gevolgen van de zware druk die boeren op dit moment ervaren. Die druk heeft afgelopen maand geleid tot grootschalige boerenprotesten, maar op de erven zelf krijgen we niet altijd mee hoeveel stil leed er is. Jullie komen als erfbetreders frequent bij onze leden over de vloer en kunnen wellicht vroegtijdig signalen oppikken die te maken hebben met het persoonlijk welzijn van de boer en zijn gezin en de gezondheid van zijn vee, of die kunnen duiden op ondermijnende criminaliteit op een locatie. Wij willen graag met jullie het gesprek aangaan welke rol jullie hierbij kunnen vervullen en in welke situaties jullie gericht kunnen doorverwijzen om uiteindelijk boeren op sociaal vlak te ondersteunen.

Het programma van de bijeenkomst is als volgt:

14.00: opening door Marie-José van de Ven, bestuurder ZLTO Oirschot de Beerzen

14.10: presentatie Willem Leys, sociaal medewerker ZLTO

14.20: presentatie Gerard Willems, Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren

14.30: presentatie Wiljan Rooijakkers, adviseur veiligheid taskforce ondermijning

15.00: groepsdiscussie met de inleiders

16.15: afsluiting

Locatie: Bij Ons, Langendonksedijk 5 in Spoordonk

Wij zien u graag 20 november!!

Willem Leys, Gerard Willems en Marie-José van de Ven

ZLTO

Wilt u meer informatie of heeft u iets te melden. Neem gerust contact op met een van onze bestuursleden.

Frans Versteden
0499-577237 / 06-22811429
frans@pannenhoeve.nl
Voorzitter, Omgeving
 
Elleke van de Sande
06-33015327
zltooirschotdebeerzen@zlto.nl
Pandgat 18
5688 KK Spoordonk
Secretaris / Penningmeester
 
Jan van Rulo
0499-575306 / 06-53817255
jan@jvanrulo.nl
Boomteelt, Ontwikkeling
 
Bart van Antwerpen
06-53554735
b.vanantwerpen@hotmail.com
Omgeving
 
Elise Bressers
06-49373916
elise_bressers@hotmail.com 
Ontwikkeling
 
Marie-José van de Ven
0499-575373 / 06-18958776
venevenh@hccnet.nl   
Maatschappij

Adrie van Spreuwel
06-30148301
adrievanspreuwel@hotmail.com
Bestuurslid

Patrick van de Rijdt
06-21232593
patrick.van.de.rijdt@zlto.nl
Relatiebeheerder
 
Klik hier voor de agenda
Facebook Facebook
Website Website
Email Email
Facebook
Website
Email
Copyright © 2019 ZLTO Oirschot-de Beerzen, All rights reserved.

Our mailing address is:
zltooirschotdebeerzen@zlto.nl


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
ZLTO Oirschot-de Beerzen · Geef een locatie op · Best, Noord-Brabant 5682CJ · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp