Copy
Nieuwsbrief maart 2015 - ZLTO Oirschot-de Beerzen

Nieuwsbrief maart 2015

Van de voorzitter
Door: Frans Versteden, voorzitter ZLTO Oirschot-de Beerzen

Beste leden,
Van het jaar 2015 zijn alweer zo’n drie maanden verstreken. Het zal een spannend jaar worden vanwege de prijsontwikkeling van land- en tuinbouwproducten.
 
De varkens- en eierprijzen zijn al een hele tijd dalende, de tuinbouwsector kampt met de Russische boycot, de melkprijzen staan onder druk en in de boomkwekerij is de vraag minder ten opzichte van andere jaren.
De belangrijkste oorzaken van deze dalende prijzen zijn de onrust in de wereld en de dalende olieprijzen.
 
Voor de consument voordelig vanwege goedkopere brandstof voor de auto. Voor ons als agrarisch ondernemers nadelig omdat de liquiditeit onder druk komt te staan. Eén ding is zeker: boeren tegen elke prijs vraagt om creativiteit en een goed financieel beleid. Ik wens eenieder hierin veel succes.
 
Tijdens de jaarvergadering hebben we afscheid genomen van Cees Vosters als bestuurder. Ik wil Cees nogmaals bedanken voor zijn inzet en betrokkenheid in het bestuur. We zullen je missen als aanspreekpunt van de varkenssector en wensen je veel succes in de toekomst.
Elise Bressers is nieuw in het bestuur; fijn dat je in het bestuur plaats wil nemen.
7 april raadsvergadering urgentiegebieden
Op dinsdag 7 april vindt een opiniërende raadsvergadering plaats met betrekking tot het aanwijzen van de urgentiegebieden binnen de gemeente Oirschot. Hiervoor roepen wij onze leden (jullie!) op om bij deze avond aanwezig te zijn zodat we als agrarische ondernemers ons standpunt duidelijk kunnen maken.
>> meer informatie over urgentiegebieden
Uitnodiging bijeenkomsten
  • Op maandag 30 maart organiseert ZLTO Oirschot-de Beerzen een ZLTO café met als thema "Imago en arbeid!". De avond vindt plaats bij De Stapperij en start om 20.15. Bekijk hier de uitnodiging
  • Op dinsdag 14 april staat een vrouwenochtend gepland. De ochtend vindt plaats bij Jeannette van de Ven, Broekstraat 28 in Oirschot en start om 9.30 uur. Bekijk hier de uitnodiging
Onderzoek imago gemeente Oirschot
In navolging op het onderzoek dat in juni 2014 is afgerond waar door Esther Jansen, student bestuurskunde aan de Universiteit van Tilburg, gekeken werd naar de bijdrage van de agrarische sector aan de identiteit van de gemeente Oirschot is in november 2014 een nieuw onderzoek uitgezet. Carolien Kloosterman doet onderzoek naar het imago van de gemeente Oirschot en de bijdrage daarvan door de agrarische sector. Waar in het eerste onderzoek een aantal economische aspecten centraal stonden, zoals werkgelegenheid, wordt nu meer gekeken naar beeld en beleving. >> lees verder
WUBBO-overleg
Door: Jan van Rulo
Als bestuur van ZLTO Oirschot-de Beerzen houden wij u graag op de hoogte van onze activiteiten. Zo zijn we sinds vorig jaar betrokken bij het WUBBO-overleg. Waar staat dit overleg voor? En wat doen zij precies? In dit stuk vertellen wij u daar graag meer over.
 
WUBBO staat voor Werkgroep Uitvoering Bestemmingsplan Buitengebied Oirschot.
Het is een externe klankbordgroep binnen de gemeente Oirschot met als doel diverse belangenorganisaties van het buitengebied te raadplegen en om advies te vragen. >> lees verder
Jongerenbijeenkomst
Door: Elise Bressers en Bart van Antwerpen
Woensdag 25 februari heeft ZLTO Oirschot de Beerzen een eerste jongerenbijeenkomst georganiseerd met als thema 'Agrarisch ondernemen, vandaag en morgen!' Deze avond was speciaal opgezet om de jeugdige agrarische ondernemers uit de regio via een informatieve en vooral ook interactieve manier met elkaar te verbinden om vervolgens samen een blik te werpen op de toekomst. De avond werd enthousiast ingeleid door Hans Huijbers met een prikkelende uiteenzetting van de geschiedenis en toekomstverwachtingen binnen de agrarische sector. Antoon Sanders en Rik Vlemminx verzorgden vervolgens een workshop waarbij er in groepjes werd gebrainstormd over drijfveren, visies, obstakels, kortom bekende onderwerpen die kenmerkend zijn voor het agrarisch ondernemen van vandaag de dag. De avond heeft geleid tot interessante inzichten en nieuwe uitdagingen voor de toekomst, die we samen met vol enthousiasme op gaan pakken! Kortom: wordt vervolgd!
Animal Event
Imago; een veelbesproken onderwerp in de agrarische sector. Als sector proberen we voortdurend in een goed daglicht te komen bij de burger.
Onlangs is ZLTO benaderd door Animal Event met het voorstel om de agrarische sector te promoten op dit evenement. Namens ZLTO Oirschot-de Beerzen neemt Bart van Antwerpen deel aan de brainstorm samen met de organisatie van Animal Event en andere ZLTO afdelingen in de regio om te kijken wat de mogelijkheden zijn.
Op Animal Event zijn de meest uiteenlopende huisdieren te bewonderen waar specialisten alles over deze dieren kunnen vertellen. Ook kan de dierenliefhebber verschillende clinics, workshops en seminars volgen.  
Als sector is dit evenement daarom een mooie kans om te laten zien wat we doen.
Meer weten over dit evenement?
Kijk op www.animal-event.info
Wilt u meer informatie of heeft u iets te melden. Neem gerust contact op met een van onze bestuursleden.

Frans Versteden
0499-577237 / 06-22811429
frans@pannenhoeve.nl
Voorzitter, rundvee en RO
 
Rian Oppers
06-40944091
zltooirschotdebeerzen@zlto.nl
Klimopstraat 28
5682 CJ Best
Secretaris
 
Erik van Doormaal
013-5141494 / 06-55142001
fam.vandoormaal@hetnet.nl
Penningmeester
 
Ardbert van Heerebeek
0499-572055 / 06-20495357
j.h.j.v.heerebeek@hetnet.nl
Communicatie en P.R.
Vice-voorzitter

 
Jan van Rulo
0499-575306 / 06-53817255
jan@jvanrulo.nl
Boomteelt
 
Bart van Antwerpen
06-53554735
bartjuh791@hotmail.com
 
Jorrit Jonkers
013-5141168 / 06-23153488
jorrit.jonkers@planet.nl
Glastuinbouw, biologisch
 
Elise Bressers
06-49373916
elise_bressers@hotmail.com 
 
Marie-Jose van de Ven
0499-575373 / 06-18958776
venevenh@hccnet.nl   
Landbouw en samenleving
Klik hier voor de agenda.
Copyright © 2015 ZLTO Oirschot-de Beerzen, All rights reserved.

Our mailing address is:
zltooirschotdebeerzen@zlto.nl