Copy
Nieuwsbrief winter 2017
Nieuwsbrief winter 2017
 

Beste leden,

Het jaar is weer bijna voorbij. Het is een jaar geweest met een aantal ingrijpende veranderingen voor bepaalde sectoren. Wat de opbrengsten betreft hebben de meesten van ons niet te klagen.
De burgers om ons heen zijn kritischer geworden. Wij als ondernemers zullen hen in een vroeg stadium moeten informeren wat de plannen zijn. Hier ligt veel werk voor ZLTO om onze wensen voor elkaar te krijgen en de boeren en burgers te verbinden. Wij wensen u prettige feestdagen en alle goeds voor het nieuwe jaar. 

Door Frans Versteden

Plasticactie

Ook in 2017 is er weer succesvol landbouwplastic en stretchfolie ingezameld. Dit doen we inmiddels al vele jaren in samenwerking met WTC de Kempen, loonbedrijf Houbraken en de ZLTO afdelingen Bergeijk, de Kempengrens en Eersel-Veldhoven.

De organisatie hiervan ligt in handen van ZLTO afdeling Eersel-Veldhoven. Er wordt elk jaar tussen de 350 en 450 m3 landbouwplastic ingezameld en ongeveer 10 ton stretchfolie. Door de jaren is het niet meer nodig gebleken om voor de inzameling voor de stretchfolie geld te vragen omdat het bedrijf waar wij de plastic door laten ophalen deze meeneemt indien we voldoende hoeveelheid (en zuivere!) landbouwfolie aanleveren.

We willen deze inzamelingsdagen de komende jaren blijven organiseren. We willen daarom ook iedereen bedanken die de landbouwplastic elk jaar netjes en zonder extra rotzooi in komt leveren. Wanneer er nog vragen en of opmerkingen zijn dan horen we het graag.

Door Frans Versteden

Aan tafel met ZLTO; voorbereidend gesprek op de gemeenteraadsverkiezingen

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 hebben we ons als lokale ZLTO afdeling ingespannen om tijdig met de diverse politieke partijen in gesprek te gaan.

In het najaar van 2017 worden de definitieve partijprogramma’s geschreven, nu was het dan ook de kans om de belangen van de diverse agrarische sectoren die onze gemeente rijk is hierin door te laten klinken. We hebben de diverse politieke partijen hiervoor persoonlijk aangeschreven om bij ons aan tafel te schuiven voor een goed gesprek. We kregen goede respons en uiteindelijk zijn de partijen; DorpsVisie, VVD, CDA en de Gewone Man aangeschoven in de zichtstal van de familie Beekmans uit Spoordonk.

Om onze lokale politici op het hart te drukken hoe belangrijk de agrarische sector is voor de gemeente Oirschot hebben we hen diverse streekproducten voorgezet. De avond werd geopend met een rijkelijk gevulde tomatensoep om vervolgens over te gaan naar een broodbuffet met heel veel lekkers van Oirschotse bodem. Tussen het eten door werd er uitgebreid gesproken over diverse onderwerpen; wegen in het buitengebied, totstandkoming en stand van zaken omtrent de urgentiegebieden, vergunningverlening, natuurontwikkeling etc. De gezonde discussie gingen we hierbij uiteraard niet uit de weg. Daarnaast hebben we ze een aantal filmpjes laten zien uit onze reeks, ‘Hart voor Boeren’.

De diverse partijen hebben zeer enthousiast gereageerd op het initiatief om gezamenlijk aan tafel te gaan en hebben aangegeven de diverse zaken zeker mee te nemen in de aanloop naar de verkiezingen en niet geheel onbelangrijk; bij twijfel weten ze ons te vinden.

Door Elise Bressers

Terugblik activiteiten

Aan het einde van een jaar is het goed om even terug te kijken op het afgelopen jaar. Waar denken we met een goed gevoel aan terug en wat vonden we minder. Historisch maar minder voor onze sector was het provinciebesluit van 7 juli. Nog steeds is het niet helemaal duidelijk maar de trend van minder boeren zet wel door helaas.

Regelmatig hebben wij als afdelingsbestuur overleg met de gemeente of politieke partijen. We vinden het heel belangrijk om te investeren in informatievoorziening en korte lijntjes. In september heeft de wethouder en zijn ambtenaar een bezoek gebracht aan een pluimveebedrijf in het urgentiegebied Nieuwedijk. Deze avond stond in het teken van wet- en regelgeving, de laagvliegende helikopters, de urgentiegebieden en het onderhoud van de wegen. Tijdens dit overleg kwam ook de stookvergunning aan bod. Het is niet meer mogelijk om in de toekomst een stookvergunning aan te vragen. We zullen ons dan ook moeten buigen over alternatieven.

Middels een 6-tal filmpjes hebben een aantal leden een kijkje op hun bedrijf gegeven. Mooie reacties maar ook discussie. En om een van onze leden te citeren: “trots zijn we er op.” Binnenkort starten we me een vervolg waarbij andere sectoren worden belicht. Op 15 september hebben we een inspirerende bijeenkomst met ZLTO Late Night georganiseerd, voor en door onze leden. Dat vraagt om een herhaling in 2018.

Daarnaast een aantal mooie activiteiten gehad zoals toneel, de gezinsdag, fietstocht en wandeling. Ook voor onze leden met wie het even minder goed gaat willen we aandacht hebben. Onlangs met de reis naar Lourdes, de bezoekjes en de kerstattenties. Binnen onze vereniging wordt veel werk verzet en dat doen we met een aantal vrijwilligers. Voor hen organiseren we jaarlijks een leuke avond, want samen geven we invulling aan onze afdeling. Ik ben erg trots op deze mensen die zich inzetten voor onze sector.

Voor volgend jaar zijn er natuurlijk weer wensen en ideeën. VAB’s zullen nadrukkelijk op de agenda komen en we zullen dat ook oppakken. Dit ook in combinatie met de gemeenteraadsverkiezingen. We gaan op zoek naar een nieuwe invulling van de gezinsdag. Dit om op een andere manier meer leden en gezinnen te bereiken. Voor de komende tijd wens ik u mooie dagen en namens de commissies communicatie en P.R. en landbouw en samenleving wens ik u voor 2018 veel geluk, gezondheid en alle goeds toe.

Door Marie-José van de Ven

Cursus "Pensioen in zicht"

‘Mijn werk is mijn hobby, ik zou niet weten wat ik anders zou moeten doen.’ Deze uitspraak hoor je vaak onder agrariërs die de 60 zijn gepasseerd. En het is natuurlijk erg mooi als je op die manier kunt genieten van je werk. Maar er zit ook een andere kant aan deze uitspraak. Is er wel eens de tijd genomen om te ontdekken of er ook nog andere hobby’s, activiteiten of interesses bestaan waar je van kunt genieten? Daarover gaat de ZLTO-cursus Pensioen in zicht.

Het afbouwen van het bedrijf is een grote stap. Het kan rust en vertrouwen geven om voor jezelf een beeld te krijgen hoe je leven eruit komt te zien wanneer het werken op het bedrijf gaat stoppen. Veel agrariërs hebben zich nooit afgevraagd of er naast de boerderij ook nog andere zaken zijn die je als mens als heel zinvol kunt ervaren. Vaak is er echter geen opvolger voor het bedrijf of is zoon of dochter ondernemer genoeg om het bedrijf zonder jou te managen. Afstand nemen is dan een goede zaak. Dan komen de vragen wel op de voorgrond over hoe je leven er gaat uitzien wanneer het werken op het bedrijf gaat stoppen.

Je pensioen nadert. Hoe vul je dat op een goede en zinvolle manier in na het bedrijf? Voor die mensen biedt ZLTO de driedaagse cursus ‘Pensioen in zicht’ aan (met twee overnachtingen). Het is bedoeld voor diegenen die in 2017 of 2018 hun bedrijf afbouwen of de werkzaamheden op het bedrijf gaan stoppen of al gestopt zijn. In drie dagen gaan we met een groep aan de slag rond bovengenoemde vraag. In de vorm van gesprekken, opdrachten en een uitje komen thema’s aan bod zoals: welzijn, vitaliteit, evenwicht in je leven, emotionele basisbehoeften, veranderen, financiële vraagstukken en nieuwe werkzaamheden. Serieuze momenten en gezelligheid wisselen elkaar af.

De dagen zullen geleid worden door Willem Leys van Sociaal Werk van ZLTO. Omdat het plaatsvindt in een hotellocatie, vragen we een eigen bijdrage van €150,- per persoon. ZLTO-leden (echtparen of alleenstaanden) die interesse hebben in deze cursus kunnen zich aanmelden. De cursus vindt plaats bij conferentiehotel De Guldenberg in Helvoirt van 20 tot en met 22 februari 2018.

Voor meer informatie en/of aanmelden via sociaal@zlto.nl of neem contact op met Willem Leys
willem.leys@zlto.nl of 06-29520242

Terugblik flimpjes

Via deze weg willen we u nogmaals attenderen op de filmpjes die we hebben gemaakt van 6 trotse ondernemers uit onze afdeling. Heeft u de filmpjes nog niet gezien? Bekijk ze dan snel via onze Facebookpagina of Youtube kanaal. Delen mag uiteraard.

Door het succes van de filmpjes hebben we besloten om hier een vervolg aan te geven; op dit moment worden er 3 nieuwe filmpjes gemaakt, waarin 3 andere, eveneens prachtige, sectoren en ondernemers aan bod zullen komen. We houden u op de hoogte!
  Door Elleke van de Sande

Nieuwe burgemeester bezoekt agrarisch ondernemers

De nieuwe burgemeester van de gemeente Oirschot – Judith Keijzers – heeft onlangs samen met wethouder Frans van Hoof een aantal bezoeken gebracht aan agrarisch ondernemers binnen onze gemeente. Zo ook aan het bedrijf van de familie van
Beers aan de Voldijnseweg 4 te Westelbeers. Hieronder leest u hun ervaringen van het bezoek.

“Het bezoek van de burgemeester was een zeer ontspannen bezoek. Ze was erg geïnteresseerd in waar we mee bezig zijn. We hebben goed naar voren kunnen brengen dat de agrarische sector ook bezig is om positief in beeld te komen. (bedrijf vrij toegankelijk) Frans van Hoof was ook enthousiast over het mindervalide appartement en het zwaluwen project, dat was uitgevoerd in samenwerking met de gemeente. Kortom; een leuk bezoek.”

Door Fam. van Beers

Uitnodiging Algemene Leden Vergadering (ALV)

Hierbij nodigt het bestuur van ZLTO Oirschot-de Beerzen u uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering. U bent van harte welkom op 25 januari 2018 bij De Kerk, Kerkstraat 10 te Oostelbeers. Ontvangst vanaf 20.00 uur, aanvang vergadering 20.15 uur.

Naast het officiële gedeelte van deze avond hebben we burgemeester Judith Keijzers bereidt gevonden om kennis te maken met onze ZLTO afdeling en met u als leden. Daarnaast zal een vrijwilliger van De Kerk ons meer gaan vertellen over de geschiedenis van de Oostelbeerse kerk en de veranderingen die het heeft ondergaan.

De officiële agenda van de avond zal binnenkort te vinden zijn op onze website. Daarnaast zorgen we ervoor dat deze voor u beschikbaar zijn op de avond zelf.
De notulen van de ALV van voorgaand jaar vindt u als bijlage bij deze nieuwsbrief; door te klikken op deze link

Besluit provincie, wat nu? - Uitnodiging

welke vragen heb je n.a.v. het besluit provincie?
8 januari in Breugel Herman Cruijsen aanmelden klik hier
9 januari in Reusel Paul Balemans aanmelden klik hier
15 januari in Diessen Paul Balemans
30 januari in Heusden gem Asten Herman Cruijsen
15 februari in Reusel Paul Balemans

Op verzoek van de leden plannen we nieuwe inloopmomenten in. Jullie geven aan de inloopmomenten als laagdrempelig en waardevol te beschouwen. De gesprekken zijn in de buurt, je kunt met je vragen terecht en jouw individuele situatie komt aan bod. We gaan hier in 2018 dan ook graag mee door. Gedurende het jaar zullen er meerdere dagen gepland gaan worden verspreid over de afdelingen.

Je hebt een individuele afspraak met een adviseur, zodat jouw vragen aan bod komen. De gesprekken duren 45 minuten. Gezien het belang van het onderwerp, is het gesprek voor jou als lid van ZLTO kosteloos.
Wil je naar het gesprek de actuele milieuvergunning en vergunning wet natuurbescherming meenemen? Mocht het ter sprake komen, is het fijn als je deze bij de hand hebt.

Collectief
Op 7 juli heeft de provincie een ingrijpend besluit genomen dat grote consequenties kan hebben voor jouw bedrijf. Laatste weken zijn we bij ZLTO druk bezig geweest met de voorbereidingen om een juridische procedure op te starten. In samenwerking met Linssen Advocaten starten we juridische procedures om het beleid via de rechter van tafel te krijgen. Wij blijven benadrukken dat de gevolgen voor onze leden onverantwoord groot zijn. Het besluit is echter van kracht.

Individueel
Als ZLTO vechten we de besluiten collectief aan. Dit neemt niet weg dat je nu al vragen kunt hebben. Wat als het doorgaat? Wat betekent dit voor mij? Moet ik mijn stal aanpassen? Wat zijn de financiële consequenties? We willen er juist nu voor jou als lid en klant van ZLTO zijn en ondersteuning bieden waar mogelijk. We vinden het belangrijk niet alleen oog te hebben voor het collectief, maar ook juist voor jouw individuele vragen.
Uitnodiging Busreis

ZLTO Best en ZLTO Oirschot- de Beerzen organiseren op dinsdag 16 januari 2018 weer de jaarlijkse busreis. De complete uitnodiging hiervan vindt u door op deze link te klikken. 
Wilt u meer informatie of heeft u iets te melden. Neem gerust contact op met een van onze bestuursleden.

Frans Versteden
0499-577237 / 06-22811429
frans@pannenhoeve.nl
Voorzitter, Omgeving
 
Elleke van de Sande
06-33015327
zltooirschotdebeerzen@zlto.nl
Pandgat 18
5688 KK Spoordonk
Secretaris / Penningmeester
 
Jan van Rulo
0499-575306 / 06-53817255
jan@jvanrulo.nl
Boomteelt, Ontwikkeling
 
Bart van Antwerpen
06-53554735
b.vanantwerpen@hotmail.com
Omgeving
 
Elise Bressers
06-49373916
elise_bressers@hotmail.com 
Ontwikkeling
 
Marie-José van de Ven
0499-575373 / 06-18958776
venevenh@hccnet.nl   
Maatschappij
Klik hier voor de agenda
Facebook
Website
Email
Copyright © 2017 ZLTO Oirschot-de Beerzen, All rights reserved.

Our mailing address is:
zltooirschotdebeerzen@zlto.nl


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
ZLTO Oirschot-de Beerzen · Geef een locatie op · Spoordonk, VT 5688KK · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp