Copy
Tule õpi 
metsandust 
Koolilõpetajate jaoks on käes ärev aeg. Tuleb ju otsustada, mis saab edasi. Käesolevas infokirjas tutvustame võimalusi metsanduse õppimiseks.Eesti Maaülikooli metsanduslikud erialad:

METSANDUSE õppekava annab laiapõhjalised teadmised Eesti metsaressursist ja oskused metsade jätkusuutlikuks majandamiseks, sealhulgas metsakasvatusest, puude langetamisest ning puidu esmasest töötlemisest ning metsakorraldusest. Metsanduse õppekaval on võimalik spetsialiseeruda metsamajanduse või metsatööstuse erialale.  Loe edasi... 

LOODUSVARADE KASUTAMISE JA KAITSE õppekava
annab teadmised  Eestimaa peamiste loodusressursside (maa ja muld, sood ja turvas, mets ja puit, põhjavesi ja veekogud, maavarad, seened, taimed ja loomad) jätkusuutlikust kasutamisest ning kaitsmise alustest ja laialdased teadmised majandus- ja sotsiaalvallast. Loe edasi...


Metsandusharidus pakub väga palju valikuvõimalusi. Haritud metsamehel on võimalik töötada nii metsas kui kontoris, suhelda inimestega ja nautida ka üksinda töötamist.
Vaata videot ja saad teada, kui paljude erialade inimesed on seotud näiteks ühe maja ehitamisega. 


Sisseastumine
25. juuni - 8. juuli
Vastuvõtutingimused

"Metsandus vajab pidevalt särasilmseid ning haritud metsamehi ja -naisi, kes soovivad, et ka saja aasta pärast oleks 
meil metsa
millelt õppida."

Mikk Link
EMÜ vilistlane, metsamajanduse magister,
Läänemaa metsaühistu tegevjuht

"Maaülikooli eeliseks on spetsiaalsed erialad, mida ei saa teistes ülikoolides õppida" 
Märt Tõnson
Metsandustudeng
Edukatele lõpetajatele jagatakse stipendiume
Maaülikoolis metsandust õppides on kasutada parimad võimalused - hinnatud õppejõud, tasemel õppekeskkond, head kaaslased, toetavad vilistlased. Paljuski nende panus on ka mitu stipendiumi, mida tublimatele jagatakse. Traditsiooniliselt on stipendiumeid jaganud riigimetsa majandaja RMK, Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit ning Järvselja Õppemetskond.