Copy


       Vanda Munskänkar informerar
                          Januari 2015


Gott Nytt Vinår!

Nu är det åter dags för ett sammandrag om kommande program och aktiviteter i Vanda Munskänkars regi samt några ord om den gångna höstens program.

En annorlunda julfest
Hösten avslutades med en lite annorlunda julfest än tidigare år. I december samlades vi i Helsinge skolas elevkök och gjorde under ledning av Monica Jansson-Olenius mat tillsammans. Monica hade gjort ett stort jobb, med att planera maten och organiserade matlagandet med stor bravur. Förutom 2 olika glöggsorter, provade vi på 3 olika viner, som givetvis var valda så att de passade rätterna. I synnerhet det söta vinet som vi njöt av till efterrätten -  Emiliana Late Harvest Organic Sauvignon Blanc, Chile – var en trevlig bekantskap. Lasse Öhman var inbjuden för att dra allsången, som självfallet bestod av vinsånger. Vissa medlemmar inspirerades till spontana uppvisningar.  En kväll att minnas!

Snapsviselandskampen Finland – Sverige
Som planerat så tog en del Munskänkare del i Snapsviselandskampen mellan Finland och Sverige i november på restaurang Kajsaniemi. Kampen går ut på att 5 svenska och 5 finska nyskrivna snapsvisor uppförs av dem som skickat in bidraget. Därefter väljer en jury, som består av medlemmar från båda länderna, ut den bästa sången.

Förutom att det var roligt att höra nya snapsvisor, var det otroligt att se och höra med hurudan inlevelse de båda ländernas hejarklackar stödde sina egna representanter. De godmodiga nidvisorna och glåporden nådde alldeles nya höjder och de av oss som inte varit med tidigare, svor  på att vi skulle göra om det här nästa år igen, hoppeligen med ännu fler Munskänkar.

Lars Fredriksson från Finland vann med sitt bidrag "Köp inhemskt" och hejarklackstävlingen vanns av Sverige.


Vi gör vårt yttersta för att planera och genomföra ett intressant program
På valmötet i november, valdes nya styrelsemedlemmar och styrelsen består nu av följande personer:

* Göran Stenman, vinmästare och vice ordförande
* Lenita Nygård, sekreterare och medlemsregister och postningslista ansvarig
* Monica Jansson - Olenius, kassör och informationsansvarig
* Krister Söderlund, utbildningsansvarig
* Lena Halén, ordförande
 
Om ni har tankar, kommentarer eller annars bara vill diskutera verksamheten och hjälpa oss att utveckla den, så tar vi tacksamt emot idéer. Ta kontakt med vem som helst i styrelsen.


Munskänkarnas utbildningsmöjligheter på våren
Munskänkarna erbjuder också i vår möjligheter att förkovra sig i den ädla vinkännar- och vinsmakarkonsten. 12.1.2014 börjar den så kallade Druvkursen, som arrangeras av Esbo Munskänkar. Druvkursen är ett mellansteg mellan ett- och tvåbetygsnivån. På kurstillfällena ägnas den mesta tiden åt praktisk vinprovning, där målet är att deltagaren efter avslutad kurs ska kunna skilja mellan viner gjorda av de vanligaste druvsorterna.
 
Vanda Munskänkarna har också fått möjlighet att delta i kursen och utbildningsansvarige har skickat ut info  på hösten. 5-6 stycken ivriga vinsmakare från Vanda har anmält sig, men om det nu ännu finns någon, som skulle vilja ta del i kursen, så ta genast kontakt med Krister, krister.soderlund@eskon.fi.
 
2betygskurser har inte arrangerats på några år i Finland, men varje vår arrangeras ett 2betygsprov.  Provet består av både en teoretisk del och en praktisk del. Ifall någon av er som har avlagt ettbetygskurs eller druvkurs och skulle vilja testa sina praktiska kunskaper, så ges det nu en möjlighet att den 21.3. 2015 öva sig att känna igen viner. Man behöver alltså inte ta del i provet, utan man kan se det som ett träningstillfälle. Om du är intresserad, så ta kontakt med Krister.

Tastingarna i januari och februari hålls på Midgård.
Eftersom Bygård är stängt i början av året, arrangeras våra tastingar i januari och februari på Midgård, som fungerar som föreningshus för Helsinge Kyrkobys ungdomsförening.  Adressen är Midgårdsgränden 6. Föreningens medlemmar är också inbjudna till tastingen
.


Vintriga Vinhälsningar,
 
Lena

 
 Tastingar våren 2015

Tastingsdatumen för våren 2015 är 22.1., 25.2., 19.3, 15.4. och 21.5.
Följande tastingar har redan fastslagna teman.
 
22.1. Hur skiljer sig vinerna i Gamla världen från vinerna i Nya världen?
Vi bekantar oss med tre olika druvor; Sauvignon Blanc, Pinot Noir ooh Syrah/Shiraz. Varje druva representeras av ett vin från nya världen och ett från gamla världen. Tastingen dras av Johan Lindberg, ordförande i Kyrkslätt – Sjundeå Munskänkarna. Och vi träffas alltså på Midgård.
Anmälningar senast 19.1. till g.stenman@kolumbus.fi.
 
25.2. Australiensiska Penfolds viner
Marjo Piikari från Wine Treasure Estate Finland kommer för att berätta om Penfolds viner. Penfolds har blivit utvald till årets vinproducent i Australien.
 
19.3. Sauvignon Blanc i olika delar av världen

Och vi börjar ju alltid kl 18.45!

 Information i olika former

Det finns en hel del olika ställen på webben, där vi kan hitta mer information om viner.
 
På vår hemsida (http://munskankarna.eget.net/site/) upprätthåller vi information om kommande tastingar och där strävar vi till att ladda upp presentationer från olika tastingar.
 
Munskänkarna i Sverige ger ut tidningen Munskänken 8 ggr i året, som också vi i Finland kan ta del av. Där kan du läsa om intressanta vinområden, få information om viner och druvor och få bekanta dig med olika vinproducenter. På länken munskankarna.fi/tidning hittar du alltid den nyaste tidningen. Kolla t.ex. det senast numret som handlar om Champagne.
 
Facebook (Munskänkarna i Vanda) brukar medlemmarna informera om vintillfällen och dela annan information. 
 
Svenska Munskänkarna i Finlands hemsida (http://munskankarna.fi/start/smf_hem/), hittar du många matnyttiga länkar till vinbloggar, vinbutiker, vintidningar och vinböcker.
 
Och på tal om vinböcker, så planerar föreningen att beställa mer av Munskänkarnas egen ettbetygsbok.  Den ger grundligt med information om vinproduktion, viner och vinregioner i ett kompakt format. Priset ca 15 euro. Monica tar emot beställningar, monicajanssonolenius@gmail.com.
 
 

 

 

Tävling  -  Locka nya medlemmar!

Vår förening har ca 50 medlemmar. På tastingarna har vi under hösten varit ca 20 personer, och vi skulle gärna se att vi var fler på tillfällena för att kunna optimera kostnaderna för vinerna. Vår förening är inte väldigt känd bland Vanda-borna och därför har vi beslutat att utlysa en tävling  vars målsättning är att få nya medlemmar. 
 
Den som inbjuder flest personer till tastingarna,  som efter att ha bekantat sig med vår verksamhet, blir medlemmar i föreningen, kommer att belönas furstligt. Tävlingen håller på hela året.

Så tänk på vilka av dina vänner och bekanta  kunde vara intresserade av viner, inbjud dem till en tasting för att bekanta sig med vår verksamhet. Det är allas i vårt intresse att föreningen växer och frodas. På så sätt kan vi arrangera mer olika sorters program och dela på uppgifterna. 
Anmäl åt Lenita, vem ni bjuder in, så att vi kan följa upp hur anskaffningen framskride
r