Copy

 

 
 

nieuwsbrief # 062
maart 2016

 

Volwassen begeleider


Beste leden en ouders,
 
Het is nu al een paar jaar geleden dat ik aangaf dat er dringend naar een andere VB (= Volwassen Begeleider) moest uitgekeken worden. Een VB kiezen is geen gemakkelijke zaak. Hij of zij moet aanvaard worden door de leidingsploeg en ervoor waken dat de waarden van de Chiro in de dagelijkse werking gerespecteerd worden.

Bij de start van het nieuwe werkjaar heeft de leiding besloten wat werk uit handen van de VB te nemen. Zo wordt de nieuwsbrief voortaan door de leiding zelf opgemaakt en verstuurd. Ook de website is in goede handen van de leiding. De groepsadministratie is sinds het begin van dit werkjaar in handen van oud-(groeps-)leidster Sara. De herverdeling van de taken is feilloos verlopen. Een dikke proficiat voor de vrijwilligers!

Ik was al VB vóór iemand van de huidige leidingsploeg geboren werd! Al voel ik mij soms nog 35, ik ben helaas al 65! Hoog tijd om de fakkel door te geven en me meer bezig te houden met ons kleinkind dat in Andalusië woont. Paula en ik zullen dus in de toekomst voor langere tijd in Spanje verblijven zodat de dagelijkse leiding van de Chiro moeilijker wordt. Er moest dus iemand gevonden worden die tijdens mijn afwezigheid en in afwachting van de komst van een nieuwe VB, de verantwoordelijkheid van de VB kon waarnemen met de toestemming van de leiding. Dirk Briké werd hiertoe aangesproken en heeft de taak aanvaard.

Dirk is jarenlang groepsleider geweest van Chiro Roosbeek en is de vader van Ward (de huidige groepsleider), (leidster) Siel en (oud-leider) Wannes. Dirk maakt samen met zijn echtgenote Rina deel uit van de keukenploeg. Dirk kent dus Chiro Roosbeek door en door en werd door de leiding in de leidingskring van 19 februari jongstleden als VB opgenomen.

De komende maanden zullen Dirk en ik samen de volwassen begeleiding waarnemen waarbij ik meer en meer op de achtergrond zal treden om tegen het bivak de taak volledig aan Dirk over te laten.   Samen met de groepsleiding gaan we intensief op zoek naar een jongere VB voor Chiro Roosbeek én gaan we ook de keukenploeg verjongen.
 
Met vriendelijke groet.
Daniël
d.vandenhoeck@skynet.be