Copy

BALLETJES ROLLEN EN AFWASSEN

Op zaterdag 25 juli vanaf 10u00 richten we weer een werkvoormiddag in voor vrijwilligers die ons een handje komen toesteken bij de voorbereiding van het bivak.
Er wordt gewerkt in 2 ploegen. Eén ploeg maakt samen met de kookmoeders van een hele grote hoop gehakt veel kleine en grotere balletjes en de tweede ploeg wast al het keukenmateriaal af. Om hygiënische en praktische redenen worden geen kinderen toegelaten tot ploeg één.


 
 
 

SCHERPENHEUVEL

Traditiegetrouw gaan we met de keukenploeg en (de dappersten onder) de leiding de laatste zondag vóór het bivak op bedevaart naar Scherpenheuvel om Onze Lieve Vrouw te vragen om een oogje in ’t zeil te houden tijdens het bivak. Als je ook mee wil gaan: we vertrekken zondag 26 juli met de fiets om 7u15 stipt op het kerkplein te Roosbeek. Ouders zijn ook welkom. Voor wie met de wagen wil gaan spreken we af in de basiliek voor de mis van 9 uur. Terug in Roosbeek omstreeks 12u00

 
 

 
nieuwsbrief # 049
juli 2015

Bivak 2015


De inschrijvingen voor het bivak zijn afgesloten en eerdaags ontvangt iedereen die ingeschreven is een medische fiche. We vragen de ouders deze met zorg in te vullen en ondertekend terug te bezorgen aan de volwassen begeleider  (Zavelstraat 10). Naast aandachtspunten waarop de leiding moet letten bij het kind en eventueel  te nemen medicatie is deze fiche is ook bedoeld om in geval van medische zorgen de behandelende arts te informeren over de patiënt. Het belang van een juiste, volledig ingevulde fiche is duidelijk.

Gelieve de fiche vóór 20 juli te bezorgen zodat de leiding nog ruimschoots de tijd heeft alles door te nemen en eventuele bijkomende vragen te stellen.


Aan alle leden

 
  1. Druk het toegangsticket af
  2. Knip het uit
  3. Vul naam en afdeling in (laat ‘kajuit’ leeg)
  4. Breng het mee op 1 augustus
  5. Krijg toegang tot de RMS Noordland en tien dagen plezier
 

Onze uitstap naar zee

Zondagochtend, veel te vroeg, verzamelden we aan het station van Tienen. In een mum van tijd stonden de 74 dappersten van Chiro Roosbeek klaar voor een expeditie naar het Noordzeestrand. Uit de rugzakken stak het gereedschap bedoeld voor het bouwen van machtige burchten en diepe vergeetputten.
Na twee lange uren op de Blankenberge-express bestormden we het strand! Schoppen gleden als een mes door boter in het zachte zand en zwembroeken werden uitgetest in de zee. Tussendoor nam de leiding hun groep eens mee naar de dijk voor een ijsje of wat meer. Wanneer het strand weer verdedigbaar was voor invallen van de Vikingen dankzij de talrijke burchten en loopgraven, was het helaas weer tijd voor de reis naar huis. Vreemd genoeg was blijkbaar enkel de leiding erg moe. De leden maakten er in de treinwagon nog een feestje van tot in Tienen maar ik denk dat uiteindelijk iedereen blij en gelukkig naar huis is gegaan.
 
 
 

Meer foto’s vind je spoedig op onze facebook-pagina: https://www.facebook.com/pages/Chiro-Roosbeek/119500924838242?fref=ts
 
 

Boodschap van algemeen nut

Beste ouders,

Wij zetten ons als leidingploeg met veel plezier 100% in voor de kinderen. Voorbereidingen maken, weekendplaatsen regelen, spelletjes uitdenken, materiaal knutselen, treinen reserveren, …  We nemen het er graag bij om zondag na zondag die glimlach op hun gezicht te kunnen toveren. Maar we hebben hierin ook uw hulp nodig! Om dit alles vlot te laten verlopen zetten we in onze tekstjes voor de nieuwsbrief alle praktische informatie zoals meeneem lijstjes en deadlines.

MAAR! We stellen vast dat deze tekstjes in de nieuwsbrief niet altijd door iedereen even aandachtig worden gelezen. Voor de uitstap naar zee zijn er maar liefst 21 inschrijvingen na de afgesproken datum binnengekomen waardoor we tot tweemaal toe terug naar het station in Tienen moesten rijden om bijkomende plaatsen in de treinwagon te reserveren en go-passes aan te kopen. Men verwacht van de leiding immers de nodige flexibiliteit. We willen hier heel ver in gaan, zeker omdat we beseffen dat het de kinderen zijn die ‘gestraft’ dreigen te worden voor de nalatigheid van hun ouders.

Daarom willen wij u vragen om (zeker voor het kamp) een extra inspanning te doen en alle tekstjes aandachtig te lezen (ook uit de vorige nieuwsbrieven). Het zou jammer zijn moest uw kind net dát voorwerp niet meehebben waardoor het uit de boot valt (om bij het bivakthema te blijven) bij dat machtige spel dat heel de dag duurt.

Wist-je-dat-je: in de nieuwsbrief staan zowel tekstjes voor iedereen als voor een afdeling apart. Zorg dat je ze allemaal gelezen hebt.

De leiding