Copy

LIDGELD 2015-2016

De kop is eraf! Het nieuwe werkjaar begint al aan de tweede week. Hoogtijd dus om het lidgeld te betalen.
 
Het lidgeld bedraagt 22,- EUR per kind en is uitsluitend te betalen op bankrekening BE69 4346 2557 0178 van VZW Chiro Roosbeek met vermelding van het/de kind/eren waarvoor je lidgeld betaalt. Het lidgeld is een bijdrage voor de verzekering van het lid én de inschrijving bij Chiro Vlaanderen. Het is eenmaal per werkjaar te betalen en geldt voor de rest van het werkjaar. Iemand die dus in maart 2016 lid wordt, betaalt evenveel lidgeld als iemand die al in november 2015 lid was. Het Chirowerkjaar loopt van 1 oktober tot en met 30 september.
 
Om mee op bivak te kunnen dient ook het lidgeld betaald te zijn. Als bewijs dat je lid bent van Chiro Vlaanderen ontvang je een lidkaart.
 

TWEEDEHANDSBEURS CHIROKLEDIJ

Op zondag 27 september tussen 17u00 en 17u30 organiseren we opnieuw een verkoop van tweedehands Chirokledij. De markt gaat door in het nieuwe Chirolokaal.

Wij zorgen voor tafels waarop iedereen zijn koopwaar kan uitspreiden. Wij komen niet tussen in verkoopsvoorwaarden, verkooptechnieken, prijsstelling, ...

Deelname aan de markt is volledig gratis!
 

BESTE TAXI-OUDERS

Daar de Zavelstraat smal is en het bij het einde van de zondagnamiddagvergadering nogal druk is, vragen we alle autobestuurders langs dezelfde kant - namelijk vanaf de Leuvensesteenweg - de Zavelstraat in te rijden.
Hierdoor staat iedereen aan dezelfde kant geparkeerd en moeten de kinderen niet oversteken wat vooral tijdens de donkere winteravonden gevaarlijk is. Tevens voorkomen we hierdoor verkeersopstoppingen en frontale botsingen op het smalle rijvak.

Weeral bedankt voor uw begrip en medewerking!
 
De leiding
 

 

 
nieuwsbrief # 053
september 2015
 

We zijn vertrokken …

... voor een nieuw werkjaar!

Op de startdag van vorige zondag werden maar liefst 24 nieuwe leden ingeschreven! We mochten 1 nieuwe leidster – Hanne – en 5 nieuwe leiders – Daan, Nico, Lucas, Pieter en Sander - verwelkomen en we namen afscheid van Annika, Marthe, Sam en Krukke.

We danken de (nu) oudleiding voor hun jarenlange inzet en wensen hen alle goeds voor de toekomst. Hopelijk zien we ze nog dikwijls terug op onze activiteiten.

De nieuwe leiding heten we van harte welkom en hopen dat ze veel deugd zullen beleven aan hun inzet voor de groep. We verwachten er veel van.
  

We ontvingen het geboortekaartje van Sepp, zoontje van Katrien Brands en Hendrik Serre (oud-leiding Chiro Roosbeek).

Sepp werd op 30 augustus 2015 geboren.

We wensen de ouders en Sepp heel veel geluk! 

 

Vieruurtje Ribbels

Beste ribbels en speelclubber

Van al dat spelen in de Chiro krijg je reuze veel honger! Vergeet dus zondagnamiddag niet een vieruurtje mee te brengen.

 

Allerbeste Tito's

wij hopen dat jullie even enthousiast zijn als jullie leiding om het nieuwe jaar te beginnen! Wij vinden dat de tito's (meestal) het goede voorbeeld moeten geven aan alle andere groepen (omdat wij nu eenmaal de beste zijn) en daarom vragen wij jullie om zoveel mogelijk met de fiets naar de chiro te komen. Er kunnen namelijk wel eens spontane fietsmomentjes komen op een chiro zondag. Smeer jullie benen al maar in!

Tot zondag,
Glenn en Siel