Copy

Gratis melk en fruitsap op kamp!

Ook dit jaar sparen wij mee voor melk op kamp. Alle bussen melk van Joyvalle hebben deze maanden een rood flapje en per 10 flapjes die wij binnen brengen, krijgen we een gratis liter melk.
Aangezien wij elke dag op kamp liters melk drinken, komt dit zeker van pas!

NIEUW IN 2015: APPELSIENTJE DOET MEE!

Sparen jullie mee? Tot en met zondag 1 juni kunnen jullie alle verzamelde flapjes binnenbrengen bij de leiding. Vraag zeker ook aan je buren, vrienden en familie om mee voor ons te sparen!
Meer info op http://www.lekkeropkamp.be/


... en ook de speculoospasta


Lidgeld nog niet betaald?

Helaas zijn er nog steeds leden die hun lidgeld voor het werkjaar 2014-2015 niet betaald hebben. Het werkjaar loopt van 1 september 2014 tot 31 augustus 2015, zoals het schooljaar dus. Het lidgeld voor dit werkjaar bedraagt 22,- EUR en kan uitsluitend betaald worden via overschrijving op de rekening van vzw Chiro Roosbeek BE69 4346 2557 0178 met vermelding van naam en voornaam van het kind waarvoor lidgeld wordt betaald.
Breng dit a.u.b. in orde!
Met dank.

Chiro van 14u00 tot 17u30
... toch?

De leiding vraagt de nodige aandacht voor het aanvangs- en slotuur van de Chiro. Te vaak komen kinderen te laat of worden te laat opgehaald. Voor de telaatkomers moet het spel nog eens opnieuw uitgelegd worden of moeten de kampen herverdeeld worden of erger nog moet de telaatkomer vaststellen dat de groep al naar het speelbos vertrokken is. Kinderen die te laat afgehaald worden blijven onder toezicht van de leiding waardoor de leidingskring (die ’s zondags na de Chiro gehouden wordt) pas later kan beginnen. Voor de leiding die ’s avonds nog naar hun kot moet vertrekken is dat ook vervelend.
Met dank voor uw begrip en respect.

 
Beste TAXI-ouders
Daar de Zavelstraat smal is en het bij het einde van de zondagnamiddagvergadering nogal druk is, vragen we alle autobestuurders langs dezelfde kant - namelijk vanaf de Leuvensesteenweg - de Zavelstraat in te rijden.
Hierdoor staat iedereen aan dezelfde kant geparkeerd en moeten de kinderen niet oversteken wat vooral tijdens de donkere winteravonden gevaarlijk is. Tevens voorkomen we hierdoor verkeersopstoppingen en frontale botsingen op het smalle rijvak.
Weeral bedankt voor uw begrip en medewerking!
 
De leiding

 
nieuwsbrief # 043
maart 2015

 

www.chiroroosbeek.be

Tegelijkertijd met de opening van het nieuwe lokaal ging ook onze nieuwe, langverwachte website in de lucht. Naast de nieuwsbrief zal de site de belangrijkste informatiebron zijn van onze Chiro. We staan open voor uw suggesties en beloven ons best te doen om zo snel als mogelijk te reageren op uw zinvolle voorstellen.

Naast de info over de leiding neemt de kalender een belangrijke plaats in. We proberen zo ver als mogelijk in de toekomst te kijken. Verder is er plaats voor het archief van de reeds verschenen nieuwsbrieven en tonen we foto's van de recentste grote activiteiten.

We hopen dat de nieuwe site mag bijdragen tot de goede werking van onze groep.

De bedoeling was een eenvoudige, duidelijke site te ontwerpen waar iedereen zijn weg vindt en die gemakkelijk te onderhouden is. We danken oud-leidster Kim Vandenhoeck - die door een ongelukkig toeval de tijd vond om dit te realiseren - voor de geleverde prestatie en wensen haar een spoedig herstel.

 

De eerste pannenkoeken ...

... in het nieuwe lokaal zijn gebakken! De keukenploeg trakteerde de groep bij het in gebruik nemen van het nieuwe lokaal. 
  
 
 

Liefste Kwiks,

De Maya’s hadden al een dikke 2 jaar geleden voorspeld dat de wereld ging vergaan. Aangezien wij hier nog allemaal rondlopen is dit natuurlijk nog niet gebeurd, maar wij weten uit een zeer betrouwbare bron (en onderschat nooit jullie leiding) dat de wereld nu wel in groot gevaar is. Het staat zo goed als vast dat de mensheid het niet zal overleven, de dieren echter zijn vastbesloten om wel te overleven. Om hun kansen groter te maken, is het dierenrijk nog op zoek naar een goede leider. Daarom hebben wij een weekend voorbereid om jullie helemaal klaar te stomen voor het eventuele leiderschap. 

Wij verwachten jullie vrijdag 27 maart om 19u30 aan de scouts van Wilsele. Het adres is Albert Woutersstraat 28, 3012 Wilsele (Toegang tot de lokalen via de Natuurvriendenlaan). Zondag 29 maart om 11u mogen je mama, papa, oma en nonkel jullie weer komen ophalen.
 
Gaan jullie mee?
Stuur dan een mailtje naar Astrid (astrid.lauwereins@hotmail.com) en schrijf 20 euro over op het rekeningnummer BE82 7340 3528 4868 met de vermelding ‘naam kind’ kwiksweekend 2015 vóór vrijdag 20 maart. Ben je vegetarisch, mag je bepaalde dingen niet eten of zijn er andere zaken die we moeten weten, vermeldt dit dan ook even in je mail.
 
Beestige knuffels
Astrid, Siel & Marthe

 
 
Liefste speelclub,

Van 10 tot 12 april zijn jullie uitgenodigd in het smurfenbos. Ons smurfendorp ligt in Linden (3210 Linden) aan de Wolvendreef 3. Zeker niet doorvertellen aan Gargamel want die wil ons dorp nog steeds verwoesten! Alle Smurfen nog aan toe!
We verwachten jullie daar vrijdag om 19u30. Zorg dat jullie smurfbuikjes al gevuld zijn want we voorzien geen sarsaparilla meer ’s avonds. Zondag om 11u00 is het weekend al weer gesmurft en mogen jullie naar huis. In de namiddag is het voor ons, de speelclub, geen Chiro!

Inschrijven !
Wil je graag mee dan moet je een mail sturen naar Sam ( sam99@pandora.be ) EN € 20 overschrijven op het volgende rekeningnummer: BE12 0014 0659 6592 (met naam van de Speelclubber). Doe dit vóór maandag 6 april! Wie te laat is moet € 10 extra administratiekosten betalen!
 
Tot smurfs!
Bette, Jarno en Sam

 

Aan alle Keti’s

Leen mij uw oren want het einde is nabij! In het jaar 114 na Christus voorspelde de eeuwenoude en geheime Orde van Briko’s het einde van de wereld zoals wij hem kennen. De zonsverduistering van 20 maart ’15 is nog maar het begin. Een kettingreactie van desastreuze gebeurtenissen zal de mens van de aarde vegen. De Orde van Briko’s voorspelde dit echter en kan ons redden. Ver in het Andes gebergte in Zuid-Amerika bouwde de Orde van Briko’s een geheime bunker, resistent tegen de dreigende catastrofe.

Op 17-18-19 april zijn jullie allemaal welkom om jullie zelf waardig te bewijzen om bij de Orde te komen. Hier hangt een ticket aan vast waarmee je de bunker binnen kan en zo een kans krijgt om mee de Nieuwe Wereld te creëren.

Stuur een mailtje naar wardbrike@gmail.com waarin je bevestigt dat je mee komt. Schrijf hierin je voor- en achternaam en waarom jij een plaatsje verdient in de Nieuwe Wereld. De Orde zal je daarna meer informatie geven over locatie en financiële schenking.

Met hoogachtende groet
Edwardus Briko’s