Copy

 
Klicka för att se nyhetsbrevet på webben.


NYHETSBREV
DECEMBER 2016
TILLBAKABLICK OCH UTBLICK MOT EN VIT JUL OCH 2017
Efter två år som chef för Våra Gårdar upplever jag att vårt signum
”den alkoholfria samlingslokalen” är ett signum som efterlevs med stolthet och engagemang. 2016 har varit ett intensivt år med ombudsmötet på Tollare, filmdagarna i Leksand och våra inspirationsdagar på nio orter i landet. Lägg därtill genomförandet av våra tre projektområden; Hemsida, BioNio och filmsättningsprogram, så kan vi konstatera att vi åstadkommit en hel del som bidragit utvecklingen av Våra Gårdar.

Jag vill från Våra Gårdar passa på att tacka för alla spännande möten och samtal under året. Jag kan konstatera återigen att utan de ideella insatserna skulle inte våra mötesplatser för aktivitet, kultur och folkbildning existera. Den samhällsinsats Våra Gårdars medlemmar gör är ovärderlig för såväl lokalsamhället som för många föreningar, grupper och enskilda individer.

Så här i dagarna inför jul och nyårshelgerna kan vi glädjande konstatera att Våra gårdars medlemmar erhöll över 2 mkr till Ungdomsprojekt. Våra Gårdar bistår nu 30-talet medlemmar med Byggansökningar inför kommande nyår – det är med andra ord bråda tider. Att vi som arbetar med våra samlingslokaler i landet gör en god insats som uppskattas intygas av höjningen av statsanslaget till våra samlingslokaler! Från 2017 höjs anslaget för nybyggnation med 20 mkr/år! Inte fullt ut det vi önskade oss men ändå ett glädjande steg i rätt riktning!

Här följer några av de övriga nyheter vi vill förmedla och påminna om inför 2017. Särskilt vill jag tacka Vivi Lovelock som under 9 år mycket framgångsrikt arbetat med Våra Gårdars ungdomsprojekt och gör sin sista arbetsdag den sista december. Nu går Vivi vidare emot nya utmaningar och vi önskar henne lycka till i framtiden. Vi tackar också Lars Sund för en god insats som vikarie för Simon Svensson med byggfrågorna.
 
God vit Jul till er alla och god start på nya året!
Styrelse och personal genom VD Thomas Olli
NYA KARTFUNKTIONEN
Vår kartfunktion på hemsidan med era fastigheter fylls på hela tiden men
 för att marknadsföra er lokal på bästa sätt vill vi gärna att ni fyller i den här pdf:en och mejlar tillbaka den till oss. Skicka till: ingela.munter@varagardar.se
VÅRA GÅRDARS FÖRBUNDSSTYRELSESAMMANTRÄDE
Summering av Våra Gårdars förbundsstyrelsesammanträde 2016 på Våra Gårdars kansli på Stora Essingen den 2 december. Styrelsen var fulltalig. Styrelsemöte inleddes med en diskussion om Våra Gårdars konst och kulturverksamhet. Styrelsen diskuterade på vilket sätt området skulle kunna utvecklas under 2017. Diskussion mynnade ut i att initiativ skall tas för att gå vidare med att utveckla området ytterligare i samarbete med olika intressenter i Våra Gårdar närhet, medlemsorganisationer och folkhögskolor m fl. Läs hela summeringen av sammanträdet här
HALVA KOSTNADEN PÅ UTBUDSDAGARNA I VÄSTERÅS OCH SÖDRA SVERIGE
Som medlem hos oss erbjuder vi er att delta för halva priset! 
Lördag 11 februari 2017 är ni välkomna till Utbudsdagen i Västerås! Mer info och anmälan Riksteatern Väst & Riksteatern södra Sverige hälsar er varmt välkomna till Utbudsdagarna 2017 som äger rum på Helsingborgs Stadsteater 4-5 februari och på Sagateatern i Borås 25-26 februari. Mer info och anmälan 
Kontakta Anton Hjärtmyr för vårt erbjudande: anton.hjartmyr@varagardar.se
FILMDAGARNA I LEKSAND 2017
Våra Gårdar´s Filmdagar i Leksand kommer att vara den 12-14 maj.
Skriv in det i kalendern redan nu! Om ni har frågor kontakta Lars Gillegård, Tel: 08-672 61 56
lars.gillegard@varagardar.se
Copyright © 2014 Våra Gårdar 
Det här är ett Nyhetsbrev som skickas ut till Våra Gårdars medlemmar med flera.

Kontaktuppgifter:
Våra Gårdar, Box 12825, 112 97 Stockholm, info@varagardar.se

avbryt din prenumeration på detta nyhetsbrev   uppdatera dina prenumerationsinställningar 

Email Marketing Powered by Mailchimp