Copy
Nieuwsbrief Concreet geeft vorm - november 2016
Mooie dingen moet je laten zien. In deze nieuwsbrief recent werk dat we graag willen delen. Drie heel verschillende mooie projecten waarin we konden laten zien waar we goed in zijn, bouwen aan merken. 
Nieuwe website en positionering Sovee
Sovee benaderde ons om mee te denken bij de positionering en om de nieuwe website te ontwerpen en te bouwen. De bestaande website voldeed niet meer aan de wensen van Sovee. De website moest overzichtelijker worden en duidelijker communiceren naar de verschillende doelgroepen. Lees meer >
Branding Signadens
Signadens wil normalisatie doorvoeren in de tandtechnische branche om daarmee de kennis en kunde op dit vlak in Nederland te behouden. Wij werden gevraagd om i.s.m. Addictions de branding van Signadens te ontwikkelen. Lees meer >
Nieuwe visuele identiteit EDSN
EDSN (Energie Data Service Nederland) werkt in opdracht van de netbeheerders aan de centrale marktfacilitering voor de energiesector.
EDSN benaderde ons om een nieuwe visual identity te ontwikkelen. Het logo behoefde geen restyling, maar er was behoefte om in de beeldtaal een slag te maken. Lees meer >

Copyright © 2016 Concreet geeft vorm, All rights reserved.