Copy
FORSKNING OG INNOVATION - NYHEDSBREV - Marts 2020
         Vis denne E-mail i din browser
Kære <<Fornavn>> <<Efternavn>>

Foråret er kommet i kalenderen og forårsblomsterne er på vej op...
- .. En fin intro til dette nyhedsbrev - lige indtil sidste uge.

COVID-19 betyder for os i Sundhedsforskning og Innovation at vi arbejder hjemme. Derfor er det i nogle tilfælde ikke muligt at få fat på os via telefonen, idet vi ikke kan komme til de fastnet-telefoner, der står på regionsgården. Det betyder fx at sekretariatet for de videnskabsetiske komiteers telefon ikke er åben pt. Men vi kan træffes på mail og vil behandle sager og spørgsmål, så hurtigt som muligt.

I dette nyhedsbrev kan du læse hvordan det går med dine kollegaers forskning i de nye 2018-tal for forskning i regionen, som netop er udgivet. Vi har også en del spændende nye casehistorier om forskning i regionen.

Endelig kan du finde deadlines til fondsansøgninger, som i nogle tilfælde er ændret og oversigt over planlagt arrangementer, hvor af nogle vil blive udsat og andre afholdes virtuelt.

Som nævnt vil vi i Sundhedsforskning og Innovation arbejde på at tilbyde bedst mulig service og sagsbehandling, også under de nuværende omstændigheder. .

God læselyst - alt til trods.

De bedste hilsner,
Sundhedsforskning og Innovation
Center for Regional Udvikling 

Nyheder
 

Se hvordan det går med din kollegas forskning i Region Hovedstadens forskningsrapporter 


Som noget nyt udgiver Region Hovedstaden i år to forskningsrapporter, Spot på publikationer og Spot på forskning. Dermed sætter vi endnu mere skarpt fokus på regionens excellente forskning, og på den kerneopgave som forskningen er i regionen.

De to rapporter giver et samlet overblik over forskningsindsatsen i Region Hovedstaden i 2018, og viser data for videnskabelige publikationer, forbrugte ressourcer på forskning, forskningspersonale og meget mere.

Læs mere om forskningsrapporter på Regionh.dk

Læs Spot på forskning

Læs Spot på publikationer

Nye eksempler på forsknings- og innovationsprojekter


På borgerdelen af hjemmesiden formidler vi løbende nye casehistorier om nogle af de forsknings- og innovationsprojekter, der foregår i regionen.

Nogle af de nye historier er:

”Kunstig intelligens skal hjælpe patienter med blodprop i hjertet”, omhandler mulighed for at udarbejde en algoritme, som kan gøre behandling af blodprop bedre.

”Unge hjælper andre unge ved at dele deres personlige fortællinger”, handler om en ny podcastserie for unge med type 1-diabetes.

Du kan læse disse og flere historier på RegionH.dk

Opdatering af retningslinjer for overhead

I Region Hovedstaden har vi opdateret vores praksis for, hvilke typer forskningsprojekter, der kan fritages fra opkrævning af overhead. De nye retningslinjer trådte i kraft den 18. september 2019.

Læs mere om de opdaterede retningslinjer for overhead på RegionH.dk


Innovationspulje hjælper gode idéer på vej


Ledelsesmæssig opbakning og økonomisk forpligtelse er med til at sætte skub i innovationsprojekter i regionen. Center for Regional Udviklings Innovationspulje har fået stor interesse fra innovatører og ledelsesmæssig opbakning til medfinansiering lokalt til de gode idéer.

Læs mere på RegionH.dk
 

Få dine biologiske prøver gemt sikkert og gratis i de fælles frysefaciliteterne


Du kan i Region Hovedstaden få gemt dine biologiske prøver sikkert og gratis i de fælles frysefaciliter. 

Idéen med de fælles faciliteter er at få flere af disse biologiske prøver samlet så de dels opbevares mere sikkert og bæredygtigt, dels så viden om dem nemmere kan tilgås af andre forskere.

Læs mere på frysefaciliteterne RegionH.dk


Behandling af psykose med virtual reality


25. mio. kr. er fordelt på 26. projekter i forskningsfondens 2019 uddeling. Det gælder blandt andet projekter om behandlingen af psykose med virtual reality, kortlægning af årsagerne til vedvarende infertilitet og skræddersyet brystkræftscreening.

Læs mere på projekterne på RegionH.dk
 

Interessen for AI og brug af data i psykiatrien vinder frem


Der er stor interesse for brug af kunstig intelligens og brug af data i psykiatrien. Det viste den store tilstrømning til seminaret om emnet  der blev afholdt den 20. januar i år.

Sundhedsforskning og Innovation arbejder generelt for at udvide interesse for AI/ kunstig intelligens projekter bredt i regionen.

Læs mere om arrangement og AI projekter i regionen
 

Ny regler for afprøvning af medicinsk udstyr - 26. maj


Fra den 26. maj gælder der nye regler for afprøvning af medicinsk udstyr. Det betyder også at hvis du allerede har en godkendelse til en afprøvning, skal afprøvningen være igang inden den 26. maj. Hvis du eller din virksomhed har en godkendt afprøvning, som ikke er igangsat inden 26. maj, skal I genansøge.

Læs mere om anmeldelse af afprøvning af medicinsk udstyr før og efter den 26. maj  
 

Regionen overtager ansøgninger om forskning i helbredsoplysninger

 
Den 1. juli 2020 overtager regionerne opgaven med at godkende registerforskningsprojekter.
 

Du skal søge RegionH efter den 1. juli 2020

 
Opgaven med at godkende forskningsprojekter af væsentlig samfundsmæssig interesse ligger i øjeblikket hos Styrelsen for Patientsikkerhed. Men virkning fra den 1. juli i år, overtager regionerne denne opgave.

Herefter skal du som forsker sende ansøgninger til den region, hvor du arbejder som forsker.

Læs mere om forventningerne omkring den nye ansøgningsproces

Forskningsresultater med potentiale for kommerciel eller samfundsmæssig værdi?


Søg Innoexplorer programmet fra Innovationsfonden, hvis du kan svare ja til ovenstående spørgsmål. Du kan søge fra 500.000 kr. til 1,5 mio. kr. og dit projekt kan vare op til 12 måneder.

For at søge skal du igennem en obligatorisk intern proces til Innoexplorer. Næste runde har intern deadline den 19. marts 2020.

Læs mere om Innoexplorer og vores interne proces på RegionH.dk


Hvad sker der hos F&I?


Som nævn arbejder vi på at kunne løse opgaver for regionens forskere og klinikere bedst muligt under de nuværende omstændigheder. Vi vil løbende arbejde for at holde vores informationer på regionh.dk/fi opdateret.
 

Finansieringstemaet

Finansieringsteamet i Region H tilbyder vejledning fra projektudvikling over skrivning af ansøgning til bevilling og senere afrapportering. I forhold til ansøgninger til Innovationsfonden tilbyder vi desuden sparring i forbindelse med et eventuelt interview med fonden.

Kontakt: cru-finansiering@regionh.dk
 
 

Arrangementer:

  
 

Behov for hjælp til de første fondsansøgninger?


Hvis du gerne vil have en introduktion i skrivning af fondsansøgninger. kan du tilmelde dig kurset "Den gode ansøgning - for begyndere" den 19. maj 2020 i København.

Læs mere om arrangementet og tilmeld dig på kursusportalen (internt Regionh link)


Kursus i samfundsøkonomi ifm. forskningsprojekter


Den 4. februar afholdt Sundhedsforskning og Innovation i samarbejde med eksterne undervisere et kursus om samfundsøkonomi i fondsansøgninger.

Kurset blev optaget på video og kan tages som webkursus via dette link (internt i RegionH)

Læs mere om kurset i samfundsøkonomi for fondsansøgere

Desuden forventer vi at afholde kurset igen tirsdag den 26. maj.

Tilmeld dig til kurset i maj (interne RegionH link)

 
 

 

Mange hilsner fra 

Sundhedsforskning- og Innovation


Mangler du penge til din forskning?

Vidste du at der...

i Legatbogen findes opslag, som måske er relevante for netop dit projekt.

 


Aktuelle opslag


Danmarks Frie Forskningsfond
Sapere Aude Forskningsleder og International Postdoc - Ansøgningsfrist 26. marts 2020
NB: Ansøgningsfrist udskudt til 2. april!


Lundbeckfonden
Ascending Investigator - Ansøgningsfrist 15. maj 2020

Novo Nordisk Fonden
Societal Responses to and Preparedness for Emerging Viral Infections – 2020 - Ansøgningsfrist 4. juni

Project Grants in Endocrinology and Metabolism - Ansøgningsfrist 9. juni 2020

Investigator Initiated Clinical Trials - Ansøgningsfrist 16. juni 2020

EU Horizon 2020:
Pga. COVID-19 udskydes ansøgningsfristerne for Horizon 2020-opslag frem til d. 15. april med en uge. Se her, hvilke opslag dette gælderKontakt

Ved eventuelle spørgsmål skriv til:
Finansieringsteamet
 

Aktuelle arrangementer:

"Samfundsøkonomi i fondsansøgninger" tirsdag den 26. maj.

Tilmeld dig til kurset via kursusportalen (internt RegionH link)

Eller tag webkurset i samfundsøkonomiske eftekter via kursusportalen (internt RegionH link)

"Den gode ansøgning - for begyndere" tirsdag den 19. maj.
Læs mere og tilmed dig på kursusportalen (internt regionh link)

 


Kontaktadresse:
Regionsgården
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød 

Skriv til
Nyhedsredaktionen
 
Afmeld nyhedsbrev    Opdater mine informationer