Copy
FORSKNING OG INNOVATION - NYHEDSBREV - MAJ 2018
         Vis denne E-mail i din browser
Kære <<Fornavn>> <<Efternavn>>

Her i maj måneds sommervarme er vi igen klar med nyheder om forskning og innovation. I denne udgave kan du bl.a. læse hvor mange idéer er gået videre Idékonkurrencen 2018, om kommende opslag i regionens forskningsfond samt betydningen af den nye dataforordning for regionens forskere. 
 
Herudover har vi lanceret Legatbogen, som det nye sted at søge efter fonde og opslag, og du kan finde nyttig information under "Hvad sker der hos F&I" samt deadlines og links til aktuelle fondsopslag.

Den nye dataforordning betyder også, at hvis du fortsat ønsker at modtage dette nyhedsbrev fra os i Forskning og Innovation, skal du bekræfte dette. Det kan gøres via et link længere nede i nyhedsbrevet. Det håber vi selvfølgelig, at du har lyst til :-) !

God læselyst

De bedste hilsner,
Forskning og Innovation
Center for Regional Udvikling 

23 idéer videre i Idékonkurrencen ”Du er genial” 2018

I april måned udvalgte alle Region Hovedstadens virksomheder og hospitaler, hvilke idéer der skulle videre i et konkretiseringsforløb på DTU. 

I alt indsendte 76 medarbejdere deres geniale idéer til konkurrencen, og på tværs af Regionen blev 23 idéer udvalgt til det videre forløb. 

De udvalgte idémagere er nu i gang med et konkretiseringforløb på DTU. Her er der fokus på at udvikle og konkretisere idéen yderligere.
 

Innovationspanel den 5. september

De 23 teams vil præsentere deres konkretiserede idéer for et innovationspanel den 5. september. Herefter udvælges vinderne af Idékonkurrencen ”Du er genial” 2018.

Læs mere om Idékonkurrencen "Du er genial" 2018
 

Lancering af årets puljer i regionens Forskningsfond


Puljerne til Region Hovedstadens Forskningsfond til Sundhedsforskning offentliggøres på regionh.dk i næste uge. Der vil være 3 delpuljer at søge.
 
Delpulje 1, henvender sig til de store forskningsprojekter, der relateres til de forventede prioriterede områder i den kommende Region Hovedstadens Forskningsstrategi.
 
Delpulje 2 henvender sig til de spirende forskningsmiljøer/- felter inden for sundhedstjenesteforskning, ligeledes relateret til Region Hovedstadens Forskningsstrategi.
 
Delpulje 3 henvender sig til dem, der skal udarbejde ansøgninger til en række udvalgte internationale fonde. Der kan her søges om tilskud til at dække udgifter i forbindelse med udarbejdelse af en ansøgning til disse fonde.
 

Ansøgningsfrister på delpulje 1 & 2 i august


Alle delpuljer kan ansøges via regionens online ansøgningssystem. Delpulje 1 og 2 vil have ansøgningsfrist i august hhv. 29. og 31., mens delpulje 3 har løbende ansøgningsfrist.
 
Puljerne til Region Hovedstadens Forskningsfond til Sundhedsforskning vil blive offentliggjort her
 

Nu kan du søge i Legatbogen 


Hvis du tidligere har brugt finansieringsdatabasen til at finde finansieringskilder skal du nu i stedet benytte den nye database: Legatbogen.
 
I Legatbogen kan du finde opslag og se ansøgningsfrister fra de nationale offentlige og private finansieringsmuligheder, der er relevante for dig som arbejder med forskning og innovation.
 
Du kan oprette dig, som gratis bruger på legatbogen her.
 
Adgang til finansieringsdatabasen lukker den 30. juni 2018
 

Det betyder den nye dataforordning for forskere


​Den nye databeskyttelsesforordning træder i kraft i dag den 25. maj 2018. 

Den nye databeskyttelsesforordning kommer ikke til at betyde væsentlige ændringer i kravene til forskeres behandling af personoplysninger, oplyser Videncenter for Dataanmeldelser.

Læs mere om den nye dataforordning  med information fra Center for Dataanmeldelser (internt link)


Læs mere om den nye dataforordning, opsamling af interne nyheder herom (internt link)
 


Husk at bekræfte at du fortsat ønsker dette nyhedsbrev


I forbindelse med ikrafttrædelse af den nye databeskyttelsesforordning kan du også bekræfte, hvis du fortsat ønsker at modtage dette nyhedsbrev fra Forskning og Innovation.

Bekræft at du fortsat vil modtage nyhedsbrevet her

Hvis du ønsker at afmeldes fra nyhedsbrevet kan du gøre det her
 

Nemmere at indberette til den årlige forskningsstatistik


Årets indberetning til den lovpligtige forskningsstatistik i regionen er i fuld gang, og i år sker indberetningen via et nyudviklet og mere brugervenligt elektronisk indberetningselement.

Det nye indberetningselement skal lette indberetningsprocessen og indeholder elementer, der gør det nemmere at indberette korrekte data. På sigt vil data også gøres mere tilgængelige og anvendelige for brugerne.

De indsamlede data danner bl.a. grundlag for regionens årlige forskningsevaluering og Danmarks Statistiks nationale forskningsstatistik

Se de tidligere års forskningsevalueringer


Interessante EU opslag

Førstkommende deadline for ansøgninger til de resterende opslag i sundhedsprogrammet under EU Horizon 2020 er den 2 okt.

3 af opslagene kan være særlig interessante for forskere i Region Hovedstaden. Det drejer sig om opslag indenfor:

Kontakt finansieringsteamet for nærmere information om opslagene

Det fulde program for de resterende opslag i sundhedsprogrammet under Horizon 2020 (2018 – 2020)


Hvad sker der hos F&I?

 

Stor successrate for RegionH forskere i Innovationsfonden


I forårets Innovationsfondsrunde under programmet ”Grand Solutions”, har succesraten blandt forskerne i Region H været særlig høj med 9 projekter, der er kommet videre til anden runde.

Ifølge Innovationsfonden har ansøgningerne ramt lige ind i fondens strategi på sundhedsområdet. Vi har i finansieringsteamet understøttet de fleste projekter fra idé over ansøgningsfase til interviews med fonden. Innovationsfonden afgør midten af juni, hvilke projekter, der får en bevilling. 
 

Forlænget sagsbehandlingstid hos jurateamet

Ved henvendelser til jurateamet, kan du i øjeblikket opleve forlænget svar/sagsbehandlingstider, på grund af personaleudskiftning.

Sagsbehandlingen kan det næste stykke tid forventes at være omkring 4 uger.

Såfremt der er forhold som gør det afgørende af sagen prioriteres, bedes du venligst fremhæve dette i din henvendelse.


Arrangementer:

 

Nye CAGs i CHSP 28. juni


Kom til lancering af de nye Clinical Academic Groups (CAGs) i Copenhagen Health Science Partners (CHSP).

Vær med når CHSP præsenterer de 4 nye banebrydende CAG-samarbejder og hør hvordan vinderne vil sikre hurtigere og bedre behandling til gavn for patienter og samfund.

Lanceringen finder sted den 28. juni 2018 i Mærsk Tårnet på KU.


Se programmet og tilmeld dig her

 

Behov for hjælp til de første fondsansøgninger?


Hvis du, som ansat i regionen, gerne vil en have introduktion i skrivning af fondsansøgninger, kan du tilmelde dig kurset " Den gode ansøgning - for begyndere" den 21. juni 2018.

Læs mere og tilmeld dig på kursusportalen.


Invitation til symposier i august


På KU afholdes der i august 2 symposier, som er relevante for forsker og kliniker i regionen:

Mandag den 20. august 2018 ( afholdes: A symposium, held in Danish, address the topic “Should we introduce whole genome sequencing (WGS) to all new-borns in order to optimize future preventive healthcare efforts?”

Læs mere om arrangementet og tilmeld dig her (senest den 27. juni)

Torsdag den 23. august 2018 afholdes: An afternoon symposium “Future perspectives, beyond whole genome sequencing in neonatal screening”

Læs mere om arrangementet på KU her
 
 

Mange hilsner fra 
Forskning- og Innovationsteamet


Mangler du penge til din forskning?

Vidste du at der...

i Legatbogen findes opslag, som måske er relevante for netop dit projekt.

 

Aktuelle opslag
 

Innovationsfonden
Grand Solutions - ansøgningsfrist 14. august 2018.  

Grundforsknings-fonden
Centers of Excellence - Ansøgningsfrist 1. november 2018


EU Horizon 2020
Sundhedsprogrammet  - ansøgningsfrist: 2. oktober 2018 (stage 1) 

Individual fellowships, Marie Curie - ansøgningsfrist: 12. September 2018

Co-fund - ansøgningsfrist: 12. September 2018 
 
NordForsk
Call for Project proposals within personalised medicine (NordicPerMed) ansøgningsfrist 4. september 2018.

Novo Nordisk Fonden
Investigator initierede kliniske forsøg, ansøgningsfrist 13. juni 2018

Danske Regioner
Regionernes medicinpulje ansøgningsfrist 6. juni 2018  

Trygfonden
Ansøgningsfrist 1. september 2018
 
 

Aktuelle arrangementer:


CAGs lancering hos CHSP 28. juni.
Læs mere og tilmeld dig hos CHSP via dette link

Behov for hjælp til de første fondsansøgninger? Kursus den 21. juni
Læs mere og tilmeld dig på kursusportalen.

Invitation til symposier 20. & 23. august på KU

Læs mere om arrangementet 20. august

Læs mere om arrangementet 23. augustKontaktadresse:
Regionsgården
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød 

Skriv til
Nyhedsredaktionen
 
Afmeld nyhedsbrev    Opdater mine informationer