Copy
FORSKNING OG INNOVATION - NYHEDSBREV - JULI 2020
         Vis denne E-mail i din browser
Kære <<Fornavn>> <<Efternavn>>

Så er det alligevel blevet sommer i Sundhedsforskning og Innovation også selvom hverdagen fortsat er en anden end før COVID-19. I dette nyhedsbrev kan du læse om nye opgaver i Enheden for Sundhedsforskning og Innovation, som bl.a. betyder at du skal søge via regionen, hvis du skal have adgang til forskning i oplysninger fra patientjournaler.

Herudover kan du læse om seniorforsker Elvira Bräuner og professor Anders Juul's nye NIH-projekt samt høj succesrate på Innoexplorer bevillinger til RegionH-forskere.

Den 1. august bliver Videncenter for Datanameldelser og regionens teknologioverførselsaktiviteter en integreret del af Sundhedsforskning og Innovation. Vi ser frem til at kunne yde endnu bedre og sammenhængende service til forskere klinikere og samt styrke samarbejdet virksomheder.

Endelig har vi en oversigt over aktuelle fondsopslag med mere.

God læselyst og god sommer.

De bedste hilsner,
Sundhedsforskning og Innovation
Center for Regional Udvikling 

Nyheder
 

Registerforskning - nu skal du søge i regionen


I dag den 1. juli 2020, har regionerne overtaget opgaven med at godkende registerforskningsprojekter. Opgaven er overtaget fra Styrelsen for Patientsikkerhed og i Region Hovedstaden betyder det, at du skal henvende dig til Sundhedsforskning og Innovation.

Læs nyheden om den nye opgave om godkendelse til forskning i oplysninger fra patientjournaler på regionh.dk

Læs hvordan du søger om tilladelse til forskning i oplysninger fra patientjournaler på regionh.dk
 

NIH-støttet forskning om hormonforstyrrende stoffer

 
Forskere fra Rigshospitalets Klinik for Vækst og Reproduktion er i front for et nyt internationalt forskningsprojekt, DISRUPT, som skal finde ud af, om testikelkræft kan skyldes påvirkning af hormonforstyrrende stoffer allerede i fosterstadiet.

Danske koordinatorer

Initiativet til projektet kommer fra seniorforsker Elvira Bräuner og professor Anders Juul fra afdeling for Vækst og Reproduktion på Rigshospitalet. De to forskere er ledere af forskningsprojektet, som udføres og er initieret i Danmark. Samarbejdspartnerne kommer fra USA, Sverige og Finland.

Læs mere om forskningsprojektet på regionh.dk
 

50 procents succesrate i RegionH for Innoexplorer bevillinger
 

Region Hovedstaden indsendte 8 ansøgninger ved Innoexplorerrunden i april 2020 og af disse har 4 modtaget bevillinger.

Samlet set er succesraten for denne runde på tværs af fagområder og alle universiteter og regioner 35 procent og ansøgninger fra Region Hovedstaden har således klaret sig væsentligt bedre end gennemsnittet.

Læs nyheden om seneste ansøgningsrunde på regionh.dk
 

Søg Innoexplorer


Hvis du har forskningsresultater med kommercielt eller samfundsmæssigt potentiale, så kan du søge Innoexplorer programmet fra Innovationsfonden, Du kan søge fra 500.000 kr. til 1,5 mio. kr. og dit projekt kan vare op til 12 måneder.

For at søge skal du igennem en obligatorisk intern proces til Innoexplorer. Næste runde har intern deadline den 23. juli 2020.


Læs mere om Innoexplorer og vores interne proces på regionh.dk
 

Hvorfor investerer Region Hovedstadens Forskningsfond 24 mio. kr. i postdocs?


I Science Report fortæller Svend Hartling, koncerndirektør i Region Hovedstaden, og formand for Udvalget for Forskning, Innovation og Uddannelse i Region Hovedstaden, Lars Gaardhøj (S) om hvorfor man har valgt at prioriterer postdocs.i årets uddeling fra Region Hovedstadens Forskningsfond for Sundhedsforskning. 

Læs artikel i Science Report

 

Databehandler aftale med KU

Fremover kan flere forskningsprojekter sættes i gang på tværs mellem hospitalerne i Region Hovedstaden og Københavns Universitet, uden at hvert projekt skal udarbejde en databehandleraftale.

En ny overordnet databehandleraftale betyder, at der kan spares tid for forskere, videnskabelige assistenter og sagsbehandlere.

Læs mere om databehandler aftalen på regionh.dk


Sundhedsdatavidenskabelige forskningsprojekter

Fra og med den 15. juni 2020 skal sundhedsdatavidenskabelige forskningsprojekter også anmeldes til Det Videnskabsetiske Komitésystem.

Du kan læse mere om hvad ændringerne betyder på National Videnskabsetiske Komités webside.


Ingen CAG lancering i år

Lancering af nye CAGs i Greater Copenhagen Health Science Partners (CHSP) skulle have fundet sted den 3. juni 2020. Grundet Covid-19 er udvælgelsesprocessen og interview med ansøgere og det internationale bedømmelsespanel blevet udskudt til august 2020. De nye CAGs vil derfor først blive offentliggjort i efteråret.

Der bliver i den forbindelse ikke afholdt en lancering. I stedet for vil de udvalgte CAGs fra 2020 præsentere deres CAGs ved den næstkommende lancering af CAGs i sommeren 2021.

Læs mere om GCHSP på deres hjemmeside.


Innovationsfonden: Grand Solutions


Har du en ambitiøs forsknings- eller innovationsidé, som stræber mod at skabe nye og konkrete løsninger til vigtige samfundsudfordringer? Vil dit projekt skabe værdi for Danmark?

Så er Innovationsfondens program Grand Solutions måske en mulighed for dig.

Næste deadline bliver den 18. august 2020.

Finansieringsteamet i Region H tilbyder vejledning fra projektudvikling over skrivning af ansøgning til bevilling og senere afrapportering. Ift. ansøgninger til Innovationsfonden tilbyder vi desuden sparring ifbm. et evt. interview med fonden.

Kontakt: cru-finansiering@regionh.dk
 

Kursus om Samarbejde med Life Science Industrien

 
Trial Nation (tidligere Én Indgang/Clinical Trials Office Denmark) holder den 11.-12. november 2020 et kursus for dig som er regionalt ansat og arbejder med kliniske forsøg i samarbejde med life science-industrien.
 
Kurset kommer bl.a. ind på emnerne GCP og juridiske aspekter (herunder GDPR) og bygges delvist op om deltagernes input. Samtidig kobles det teoretiske plan sammen med det praktiske plan.
 
Læs mere om Trial Nation kurset og tilmeld dig på Trail Nations hjemmeside
 
Tilmeldingsfristen er den 11. september 2020.

Ved spørgsmål kan du kontakte konsulent Nete Mølholm via mail 
 

Hvad sker der hos F&I?


På den lidt længere bane

I takt med at sundhedsbehovene ændres og samfundet og teknologien udvikles, er det centralt at Region Hovedstadens støtte til forskning og innovation løbende udvikles og bevæger sig fremad, så vi sikrer at vores services er på forkant med sundhedsvæsenets behov – både nu og i fremtiden.

Efter sommerferien, helt konkret, den 1. august vokser Enheden for Sundhedsforskning og Innovation når Center for Dataanmeldelser og RegionH's Tech-Trans medarbejder igen bliver en del af enheden.

Samlingen er et vigtigt skridt i retning af en samlet forsknings-og innovationsstøtte med én fælles indgang i regionen. Enheden flytter ind i lokaler på Blegdamsvej i løbet af efteråret.

Med udgangspunkt i en styrket nærhed, både fysisk og fagligt, er målsætningen at skabe en samlet forsknings- og innovationsunderstøtte i regionen, der kan måle sig med de bedste i verden som og som styrker banebrydende forskning og innovation til gavn for patienter og borger.

Men meget mere om det i løbet af efteråret.

På den korte bane

Vi har fået en del nye medarbejdere i vores teams både i Jura og Kontrakter, Finansiering, Forskningsstrategi- og Infrastruktur samt i Sekretariatet for Videnskabsetiske Komité.

På grund af COVID-19 situationen har vi fortsat ikke mulighed for at have telefonerne åbne hos Sekretariatet for Videnskabsetisk Komité, men håber at kunne åbne op for telefonerne på den anden side af sommerferien.

 

 

Status for arrangementer:

   
  • Afholdelse af RedCap kurser genoptages efter sommerferien - du kan tilmelde dig via kursusportalen.
  • Kurset "Den gode ansøgning" er desværre aflyst - og vi forventer ikke at kunne holde fysiske kurser i 2020.
  • Kursus i samfundsøkonomi ifm. forskningsprojekter er aflyst i september- men du kan fortsat se det afholdte kursus fra februar i kursusportalen.

Deltag i Samfundsøkonomi i fondsansøgninger som webkursus via dette link (internt i RegionH)

 
 

 

Mange hilsner fra 

Sundhedsforskning- og Innovation


Mangler du penge til din forskning?

Vidste du at der...

i Legatbogen findes opslag, som måske er relevante for netop dit projekt.

 


Aktuelle opslag


Sygeforsikringen "Danmark"
Sundhedsforskning - 16. august 2020

Innovationsfonden
Grand Solutions, åbent opslag - 18. august 2020

Lundbeckfonden
Experiment - 25. august 2020

Fellowships - 2. september 2020

Trygfonden
Forskningsansøgninger, 1. september 2020


Novo Nordisk Fonden

Project Grants in Bioscience and Basic Biomedicine - 2. september 2020

Project Grants in Clinical and Translational Medicine - 10. september 2020

Project Grants in Surgical Research - 10. september 2020

Novo Nordisk Fonden - Sygeplejeforskning:
Project Grants in Nursing Research -  23. september 2020

PhD Scholarships in Nursing Research - 23. september 2020

Postdoc Fellowships in Nursing Research - 23. september 2020Kontakt

Ved eventuelle spørgsmål skriv til:
Finansieringsteamet
 Kontaktadresse:
Regionsgården
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød 

Skriv til
Nyhedsredaktionen
 
Afmeld nyhedsbrev    Opdater mine informationer