Copy
Nyhedsbrev fra Region Hovedstadens Psykiatri

Leder

December 2014

Et år med meget arbejde og flotte resultater

 

 

Sådan vil jeg huske 2014 i Region Hovedstadens Psykiatri. Det har været et år, som i høj grad har været præget af, at borgerne fik udvidet ret til hurtig udredning og behandling. Det betød, at vi måtte sætte ind med en omfattende indsats for at nedbringe ventetiderne – og det lykkedes. Takket være medarbejdere, der har taget en ekstra tørn, opnormeringer og fokus på systematisk at forbedre de arbejdsgange, der kalder på det, er vi nået i mål: Ventetiden er nedbragt med ca. 30%.

Det er godt gået! Og i mine øjne et bevis på, at vores strategi virker – masser af hårdt arbejde, en systematisk indsats for at forbedre og forenkle arbejdsgange og et skarpt øje på endemålet skaber værdi for de borgere, der står og har brug for hurtig hjælp.

I år har et af vores hovedmål været effektivitet. Vi har skullet optimere brugen af vores ressourcer – medarbejderne – så vi fremadrettet udnytter hele hospitalets kapacitet og kan tage flest muligt patienter ind, hurtigst muligt, til den bedst mulige behandling. Effektivitet er også en kvalitet, når den betyder, at en hårdt belastet borger kun venter ganske kort på at blive udredt.

 

 

RHP: Største fald i ventetiden på landsplan
Ventetiden til behandling i Region Hovedstadens Psykiatri er faldet med 30 %. Det største fald på landsplan. 


 
Recoveryskole på vej i Region Hovedstadens Psykiatri
Patienter, pårørende og personale skal sammen på skolebænken for at styrke recoveryindsatsen.

Ny skole efter engelsk inspiration etableres i 2015.


 
Kortere ventetid til de yngste patienter.
Børnene bliver hurtigere udredt, forældrene er glade og medarbejderne oplever et bedre arbejdsmiljø. Det er resultatet af opnormering, men også af struktureret forbedringsarbejde i småbørnsambulatoriet på BUC.

 
Selvmordsforebyggende terapi virker
Personer, der modtager selvmordsforebyggende terapi efter selvmordsforsøg, har 27% lavere risiko for senere at dø af selvmord, viser nyt studie.

Interview med seniorforsker i RHP, Annette Erlangsen.

 


Bliver du udsat for vold og trusler?
Så er du ikke alene. Vold og trusler er det største arbejdsmiljøproblem i psykiatrien. Med e-learningprogrammet ’Pas på din kollega – og dig selv’, får du og dine kollegaer inspiration og gode råd til, hvordan I sammen kan blive endnu bedre til at forebygge og håndtere voldsomme episoder.
Staffetten: Mød sygeplejerske Line Cramer Rasmussen
 

Line Cramer Rasmussen er sygeplejerske og hjælper blandt mange andre gravide patienter med affektive lidelser.

De skammer sig over ikke at glæde sig til at blive mødre. 

Kort nyt

Hør Lisbeth Zornig og hendes søster fortælle om en barndom i underdanmark
Gratis fyraftensarrangement for alle medarbejdere i Region Hovedstadens Psykiatri onsdag d. 17. december 2014 kl. 17-18.30 på Kristineberg 3, 5. sal, 2100 København Ø.
 
Følg med Lisbeth Zornig Andersen og hendes stedsøster Bettina Smed på en rejse gennem et underdanmark, der er skjult for de fleste - et sted, hvor normløsheden hærger, og hvor vold, druk og seksuelle overgreb er en del af hverdagen.  Hør Lisbeth fortælle om, hvordan de voksne og systemerne svigtede, mens nogle få af hverdagens helte greb ind, og hjalp Lisbeth til at finde en vej ud af en barndom i helvede til et voksenliv med akademisk uddannelse og rigt familieliv.
 
Lisbeths stedsøster, Bettina Smed har ligesom Lisbeth haft en barsk opvækst, præget af omsorgssvigt, seksuel misbrug af hendes far og hendes mors psykiske sygdom. Bettina er på ingen måde sentimental, men indvier åbenhjertigt lytteren i sit liv set med barnets øjne, og hun stiller spørgsmålstegn ved de beslutninger, det offentlige system har truffet.
 
Få et indblik i de overlevelsesstrategier Lisbeth og Bettina lagde for at kompensere for hvad de ikke fik med sig - og hvad du kan gøre for at hjælpe andre med samme baggrund.
 
Tilmelding via kursusportalen.plan2learn.dk
OBS: Begrænsede pladser!
Arrangør: Projekt ”Børn som pårørende i psykiatrien” 
Ny patientinformation skaber dialog og involvering
Region Hovedstadens Psykiatris fælles, skriftlige patientinformation er nu udkommet i version 2.0. Det reviderede materiale skal være med til at klæde patienter bedre på som aktive medspillere i eget behandlingsforløb.

De i alt 38 brochurer er revideret og opdateret på baggrund af input fra relevante fagpersoner i Region Hovedstadens Psykiatri  og repræsentanter for patientorganisationer i psykiatrien.

De forskellige brochurer udleveres og gennemgås med patienterne ifm. et behandlingsforløb. Indholdet giver patienterne større indsigt i egen sygdom og behandling, og kan herved hjælpe den enkelte til at tage mere aktiv del i sit behandlingsforløb. Med brochurerne vil RHP bidrage til at patienter og pårørende oplever en relevant og god dialog med personalet og et godt og sammenhængende behandlingsforløb. 

I løbet af januar sætter RHP yderligere fokus på vigtigheden af informationerne i materialet med initiativer, der gør brochurerne mere synlige på de forskellige behandlingssteder.
 
Brochurerne kan læses på RHPs hjemmeside.
EASE-undersøgelse vækker begejstring
EASE står for Examination of Anomalous Self-Experience, og er en undersøgelse, der medvirker til at afdække de anormale oplevelser af bl.a. tid, tanker og krop, som man mener hænger tæt sammen med udviklingen af skizofreni og psykose. EASE er et semi-struktureret, kvalitativt og semi-kvantitativt psykometrisk undersøgelsesredskab, udviklet af forskningsgruppen på Psykiatrisk Center Hvidovre under ledelse af professor Josef Parnas i samarbejde med udenlandske psykiatere og en filosof.
 
Psykiatrisk Center Hvidovre har netop afholdt EASE-introduktionskursus. Den britiske psykiater Samei Huda har efterfølgende skrevet følgende på sin blog:
 
‘Well it was refreshing and eye-opening to me to discover a whole world of unusual experiences that I was dimly aware of at best and unaware of usually. The correlation is of course that I didn’t ask my patients about these experiences. These experiences include feeling detached from the flow of time, from their own thoughts and bodies, from merging with external objects, from feeling an absence of their core being and more.’
 
Du kan læse mere om EASE her: www.easenet.dk
Hvis du vil vide mere, kan du kontakte overlæge, ph.d. Julie Nordgaard, Psykiatrisk Center Hvidovre, på julie.nordgaard.frederiksen@regionh.dk
 
Du kan læse hele bloggen af Samei Huda her: sameihuda.blogspot.co.uk


 
Share
Share
Tweet
Forward
Følg Region Hovedstadens Psykiatri på LinkedIn
Copyright © 2014 Region Hovedstadens Psykiatri. Alle rettigheder forbeholdes.