Copy
FORSKNING OG INNOVATION - NYHEDSBREV - Marts 2019
         Vis denne E-mail i din browser
Kære <<Fornavn>> <<Efternavn>>

Så blev det endelig forår!

I denne udgave kan du bl.a. læse om uddelingen fra Region Hovedstadens Forskningsfond, lancering af Personlig Medicin i Østdanmark og nye EU-Interreg-projekter.
 
Herudover kan du finde deadlines til fondansøgninger, arrangementer og nyt fra os.

God læselyst

De bedste hilsner,
Sundhedsforskning og Innovation
Center for Regional Udvikling 

Forskningsmidler til store strategiske forskningsprojekter og sundhedstjenesteforskning


2018 uddelingen fra Region Hovedstadens Forskningsfond til Sundhedsforskning går til 22 projekter. Det er 10. gang fonden støtter regionale forskningsprojekter af høj kvalitet.

Læs mere om de 22 forskningsprojekter på regionh.dk
 
 

Personlig Medicin i Østdanmark lanceret 


Personlig medicin er afgørende for udviklingen af nye og bedre behandlingsmetoder i fremtidens sundhedsvæsen. Derfor er Region Hovedstaden, Region Sjælland, Københavns Universitet SUND og Danmarks Tekniske Universitet gået sammen om at etablere gode rammer for udvikling af skræddersyet personlig medicin til gavn for patienterne.

Læs mere om Personlig Medicin på regionh.dk

eller besøg hjemmesiden for Personlig Medicin i Østdanmark
 

To nye EU-Interreg-projekter med fokus på ESS og MAX IV


Region Hovedstaden er en del af to nye EU-Interreg-projekter, der har til formål at skabe værdi i regionen. Projekterne skal blandt andet uddanne flere forskere i brugen af forskningsanlæggene ESS og MAX IV samt skabe bedre samarbejde på tværs af de involverede lande.

Læs mere om projekterne på regionh.dk
 


Første interessent møde i Medtech4 Europe


Den 1. marts 2019 blev første interessent møde for Medtech4 Europe afholdt. Projektet har til formål at forbedre de offentlige politikker for at imødekomme udfordringer på det medicotekniske område.

Læs mere om møde på regionh.dk
 

Nyt program i Innovationsfonden – InnoExplorer


Innovationsfonden vil med InnoExplorer styrke iværksætteri baseret på videns- og forskningsresultater fra offentlige forsknings- og uddannelsesinstitutioner og hospitaler, der har kommercielt potentiale, så de kan komme tættere på markedet.

Du kan som offentlig ansat i en forsknings- og uddannelsesinstitution eller på et hospital søge InnoExplorer midler i Innovationsfonden til at afklare modningen af dit resultat før det skal anvendes.

Kontakt Karin Kindt-Larsen i Finansieringsteamet for at høre nærmere

Eller læs mere på InnoExplorer på innovationsfondens hjemmeside  
 

Hvad sker der hos F&I?

Nye ansættelser


Den 1. februar startede Kasper Birkeholm Munk som enhedschef i stedet for Rosa Klitgaard Andersen. Finansieringsteamet har oprustet, så vi kan blive ved med at styrke forskningen i regionen. I pre-award er Tilde Haar og Nina Ulrich startet i hhv. december 2018 og januar 2019.

I post-award ansættes en nye kollega den 1. maj, vedkommende er projektøkonom og har mange års erfaring fra et universitet. 

Endelig er Oliver Skjold Been ansat i teamet for Jura og kontrakter.
 

Finansieringstemaet har oprustet


Da post-award temaet har en projekt-portefølje, som er større end vi på nuværende tidspunkt er i stand til at varetage på et optimalt serviceniveau, vil vi tilknytte yderligere kollegaer i de kommende måneder. På denne måde vil vi sikre fyldestgørende økonomiske afrapporteringer af stort set alle tilskudsformer.
 

Højere succesrate på fondsansøgninger


Finansieringsteamets rådgivning i forbindelse med projektudvikling og fondsansøgning skaber resultater på både kort og langt sigt.

Helt konkret sikres en højere succesrate for de ansøgninger, som har været understøttet af Finansieringsteamet. Eksempelvis havde vi sidste forår en succesrate hos Innovationsfonden på 33,3% for de projekter fra Region H, som var blevet understøttet af Finansieringsteamet. Den overordnede succesrate for ansøgninger i dén ansøgningsrunde var ca. 16%.
 

Kontakt os gerne


Herudover bidrager Finansieringsteamets løbende kontakt med forskerne gennem flere ansøgningsrunder og projekter, hvor vi er med til at understøtte hele processen, til at sikre størst mulig chance for at få bevillinger hjem til regionens forskningsprojekter.
 
Derfor: har du eller jeres forskningsgruppe planer om at ansøge om eksterne midler ved enten danske eller internationale fonde, fx EU-projekter og NiH, så kontakt os i Finansieringsteamet for hjælp og sparring via email: cru-finansiering@regionh.dk

 

Arrangementer:

 

Har du en god idé?


Hverdagens Idéer er et kursusforløb for medarbejdere i Region Hovedstaden, som har en god idé til hverdagen på vores hospitaler og virksomheder. Forløbet begynder den 24. april og udbydes til alle medarbejdere.

Læs mere og tilmeld dig på kursusportalen.

 

Behov for hjælp til de første fondsansøgninger?


Hvis du gerne vil have en introduktion i skrivning af fondsansøgninger, kan du tilmelde dig kurset " Den gode ansøgning - for begyndere" den 21. maj 2019.

Læs mere og tilmeld dig på kursusportalen.

 

Bliv inspireret til en forskningskarriere


Mange sundhedsfaglige medarbejdere kender ikke de uanede karrieremuligheder, der eksisterer inden for forskning og kliniske forsøg. Derfor inviterer Nordsjællands Hospital og Trial Nation til et forskningskarrieresymposium den 21. maj i Hillerød.

Læs mere og tilmeld dig på noh.dk

 

CAG's lancering hos GCHPS


Den 4. juni lanceres fire nye CAGs (Clinical Academic Groups) i Greater Copenhagen Health Science Partners.

Læs mere og tilmeld dig hos GCHSP
 
 

Mange hilsner fra 
Forskning- og Innovation


Mangler du penge til din forskning?

Vidste du at der...

i Legatbogen findes opslag, som måske er relevante for netop dit projekt.

 


Aktuelle opslag


Danmarks Frie Forskningsfond

International Postdoc - Ansøgningsfrist 9. april 2019

Sapere Aude Forskningsleder - Ansøgningsfrist 9. april 2019

Innovationsfonden

Innofounder Graduate - Ansøgningsfrist 12. april 2019

ErhvervsPhd - Ansøgningsfrist 30. april 2019

ErhvervsPostdoc - Ansøgningsfrist 20. april 2019

Grand Solutions, Nationalt Center for forskning i digitale teknologier - Ansøgningsfrist 20. august 2019

Lundbeckfonden
Ascending Investigator - Ansøgningsfrist 3. maj 2019

Novo Nordisk Fonden
Pre-graduate scholarships - Ansøgningsfrist 2. april 2019

Project grants in Endocrinology and Metabolism, Nordic Region - Ansøgningsfrist 4. juni 2019

Investigator Initiated Clinical Trials - Ansøgningsfrist 13. juni

Danske Regioner
Regionernes Medicinpulje - Ansøgningsfrist primo juni  

Leo Foundation
Alle ansøgninger - Ansøgningsfrist 14. juni
 Kommende opslag

Det Europæiske Forskningsråds ERC

Advanced Grant deadline i august

Research & Innovation Actions under Horizon 2020 i juni, med første deadline til efteråret.

 


Kontakt

Ved eventuelle spørgsmål skriv til:
Finansieringsteamet
 Kontaktadresse:
Regionsgården
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød 

Skriv til
Nyhedsredaktionen
 
Afmeld nyhedsbrev    Opdater mine informationer