Copy
Nyhedsbrev fra Region Hovedstadens Psykiatri

Leder

Juli 2014

Fokus og Forenkling - vi er klar til at gå i gang


 

’RHPs arbejde med forbedringer er et fyrtårn for resten af Region Hovedstaden’. Sådan faldt ordene fra koncerndirektør Hjalte Aaberg, da ledere fra hele RHP var samlet til kick off for den nye regionale strategi, Fokus og Forenkling. Hensigten med strategien er, kort fortalt, at medarbejdere på alle hospitaler i regionen arbejder mod samme mål og med det ene fokus at skabe værdi for patienten. Og vi kan klappe os selv på skulderen i RHP. For selvom arbejdet med Fokus og Forenkling først skal til at gå i gang nu, har vi i RHP – takket være jeres engagement og gå-på-lyst i forbedringsarbejdet – taget et solidt første skridt på vejen.

Læs hele lederen her

Ventetider får kamp til stregen
Samtlige medarbejdere knokler i øjeblikket hårdt for at nedbringe ventetiderne for udredning og behandling i Region Hovedstadens Psykiatri. Målet er at have fjernet ventetiderne til den 1. september, hvor udrednings- og behandlingsretten træder i kraft. 
Forbedringsarbejdet skal skabe Fokus og Forenkling
Fokus og Forenkling er navnet på en ny strategi, som regionsrådet har vedtaget.

På et informationsmøde for nylig blev alle ledere i Region Hovedstadens Psykiatri introduceret til den nye strategi og fik inspiration til, hvordan de kan implementere strategien via løbende forbedringsarbejde. 
Et løft til sexologien
Sexologisk Klinik har fået sin første kliniske professor, siden klinikkens stifter Preben Hertoft gik af i 1998. Professoratet skal være med til at få sexologien mere på dagsordenen i psykiatrien såvel som i andre specialer. 
Nyt PsykiatriNyt og velkommen på LinkedIn
PsykiatriNyt udkommer fremover fra en ny, elektronisk platform, og sendes direkte til alle medarbejdere i RHP. På den måde kommer du hurtigere direkte til den artikel, du vil læse – og videre til mere information om emnet.

Nu kan du også hente nyheder og inspirerende indspark om RHP og psykiatri på LinkedIn. På siden kan du kommentere, lægge materiale ud, uddybe eller udfordre budskaberne. 
Der er langt fra Bornholm til Nordsjælland
…men mange udfordringer er alligevel fælles på tværs af centrene i psykiatrien. 20 medarbejdere fra Psykiatrisk Center Bornholm har været på inspirationsbesøg i hhv. Nordsjælland og Hvidovre.
Staffetten: Mød serviceassistent Sonja Schultz 
Som noget helt nyt kan du lære dine kolleger på tværs af psykiatriens matrikler endnu bedre at kende, når stafetten vandrer rundt blandt RHP’s medarbejdere.

Sonja Schultz kickstarter stafetten. Sonja er kontraktuddannet serviceassistent på Psykiatrisk Center Sct. Hans - læs om hendes arbejde og hendes store engagement i MED-udvalg.

Kort nyt

Ny bog: 10 uger på børnepsyk
En ny bog skildrer en mors oplevelse af sit barns indlæggelse og behandlingsforløb på et børnepsykiatrisk døgnafsnit på Børne- og Ungepsykiatrisk Center, Region Hovedstaden.

Den personlige beretning af Gitte Gravengaard tegner et detaljeret billede af en afdeling og dets personale. 
 
Forfatteren selv har tiltænkt bogen til andre forældre, der står i en lignende situation - men afdelingens personale pointerer, at de også har fået meget ud af at læse bogen, og anbefaler den derfor varmt til fagfolk og plejepersonale.  

Du kan frit downloade bogen via et link på afdelingens hjemmeside.
Dialogstarteren: Værktøj til afstigmatisering
Som partner i landskampagnen EN AF OS er Region Hovedstadens Psykiatri en aktiv deltager i arbejdet med at afstigmatisere psykisk sygdom – og én af indsatserne er rettet mod os selv.
 
Indsatsen består af Dialogstarteren: I fire korte film fortæller tidligere patienter og pårørende, hvordan de oplever stigmatisering inden for hospitalets mure. Med til filmene følger et diskussionsoplæg, så man på de enkelte afsnit kan tale om, hvad vi kan gøre for at minimere stigmatiserende adfærd, sprog og kultur.

Arbejder man med recovery, er Dialogstarteren også et oplagt værktøj at bruge.
Indsatsen rulles ud nu på alle centre. Har man brug for en kort præsentation af, hvordan materialet fungerer, kan PsykInfo hjælpe. Kontakt projektleder for EN AF OS, Caroline Osander caroline.osander@regionh.dk, eller telefon 2963 9729. 
2,2 mia.kr. til psykiatrien – og besparelser
Regeringen og Danske Regioner har indgået aftale om regionernes økonomi. Aftalen løser kun en mindre del af Region Hovedstadens problemer mht. voksende udgifter, hvilket medfører, at regionen skal gennemføre betydelige besparelser i 2015. Besparelserne er dog noget mindre end frygtet. Parallelt med dette har et stort flertal af folketingets partier besluttet at tilføre psykiatrien satspuljemidler øremærket til særlige indsatser.

Region Hovedstaden skal finde besparelser for 225 mio. kr. i 2015 og 300 mio. kr. de følgende år. Region Hovedstadens Psykiatri er blevet bedt om at finde besparelser for 32,4 mio. kr. i 2015 voksende til 43 mio. kr. i 2016 og frem. Hertil kommer, at Region Hovedstadens Psykiatri selv har et voksende udgiftsbehov på ca. 10 mio. kr. om året, som skal lægges oveni besparelserne. Det er store beløb, og uanset hvordan vi vælger at gribe det an, kan det ikke undgå at få personalemæssige konsekvenser. Direktionen og centerledelserne vil dog bestræbe sig på så vidt muligt at finde anden ansættelse til dem, som bliver berørt.
Direktionens og centerledelsernes forslag til, hvordan besparelserne og omprioriteringerne skal udmøntes, vil først være klar i løbet af august.

Helt uafhængigt af disse besparelser er et flertal af folketingets partier netop blevet enige om at tilføre ekstra ressourcer, som skal løfte bestemte områder af psykiatrien. De 1,6 mia.kr., som i første omgang blev afsat (over 4 år) i forbindelse med regeringens handlingsplan for psykiatri, er nu udvidet til 2,2 mia.kr.
I 2015 vil Region Hovedstaden således få tilført ca. 62 mio. kr. til kapacitetsudvidelser, 12 mio. kr. til kompetenceøgning og 3,4 mio. kr. til tværfaglig indsats i børne- og ungdomspsykiatrien. Udvidelserne betyder, at der inden for disse specifikke områder vil ske ansættelser.
2015 bliver altså et år med store omstillinger. Visse områder vil blive udvidet, mens andre områder vil blive beskåret.

 
Læs flere nyheder
www.psykiatri-regionh.dk og på PsykIntra (kun for ansatte i Region Hovedstaden)
Share
Share
Tweet
Forward
Følg Region Hovedstadens Psykiatri på LinkedIn
Copyright © 2014 Region Hovedstadens Psykiatri. Alle rettigheder forbeholdes.