Copy
FORSKNING OG INNOVATION - NYHEDSBREV OKTOBER 2018
         View this email in your browser
Kære <<Fornavn>> <<Efternavn>>

Så er vi igen klar med nyheder om forskning og innovation.

I dette nyhedsbrev kan du bl.a. læse om den nye fælles Forskningsstrategi for Sundhedsforskning, omorganisering af Centeret for Regional Udvikling, herunder ny enhed for Sundhedsforskning og Innovation.

Årets idékonkurrence afsluttet og det kan du læse om. Endelig har vi en oversigt over udvalgte arrangementer og du kan finde deadlines samt links til aktuelle fondsopslag.

God læselyst

De bedste hilsner,
Forskning og Innovation
Center for Regional Udvikling 

Forskningsstrategi vedtaget og flere midler til forskningsfonden

Region Hovedstadens Forskningsstrategi for Sundhedsforskning 2018-2022 er nu publiceret og vi er i gang med at implementer handlingsplanen 2018-2019 med aktiviteter der skal medvirke til at indfri forskningsstrategiens strategiske ambition.

Læs mere om Region Hovedstadens Forskningsstrategi for Sundhedsforskning 2018-2022 og handlingsplan for 2018-2019 

Læs mere om arbejdet med forskningsstrategien


Ny hjemmeside om forskning og innovation

Et af de første tiltag i arbejdet med implementering af handlingsplanen er på kommunikationsområdet, hvor vi omkring sommerferien har lanceret en opdateret version af regionens hjemmeside om forskning og innovation.

Vi arbejder på sigt at gøre informationen om støttefunktioner, governancestruktur og strategiske arbejdsområder lettere tilgængelig for alle.

Se den opdaterede forskning og innovations web-forside


Idékonkurrence

Tre vindere af Region Hovedstadens årlige idékonkurrence ”Du er Genial” er fundet.

Ved finalen den. 5. september fik 20 særligt udvalgte idémagere mulighed for at pitche deres geniale påfund for et dommerpanel bestående af hospitalsdirektører, ledere og eksterne parter i innovationsarbejdet.

Se videoen fra finaledagen og læs om vinderne  


Copenhagen Health Science Partners udvider

CHSP vil fremadrettet også omfatte DTU og Region Sjælland under det nye navn Greater Copenhagen Health Science Partners. Sammen har partnerne et fælles mål om få forskningen og praksis tættere på hinanden til gavn for patienter og samfundet.

Med gevinsterne ved et tættere samarbejde følger også masser af udfordringer. GCHSP skal identificere og søge at fjerne barrierer for et gnidningsløst forsknings- og uddannelsessamarbejde på tværs af universiteter og regioner.

Opslag til 4 nye CAGs offentliggøres forventeligt mandag den 8. Oktober
 
Læs mere om de nye parter og GCHSP


Studietur til ESS og MAX IV – stedet hvor det usynlige bliver synligt

I august tog en større delegation fra Region Hovedstaden på studietur til ESS og MAX IV – to store forskningsanlæg i Lund i Sverige. Delegationen bestod af FIRU, RHSF, EVFU samt direktionen i CRU.
 
På studieturen var fokus primært på sundhedsområdet og ESS og MAX IV’s potentialer for den (pre)kliniske forskning. Et pilotprojekt blev præsenteret fra Hvidovre Hospital, som havde anvendt MAX IV i en række analyser indenfor områder som fx fertilitet, tandproteser og muskelprøver.
 
Læs mere om studieturen til ESS og MAX IV


Ny organisering i Center for Regional Udvikling

Den kommende omlægning af erhvervsfremmeområdet har medført en reorganisering af CRU, da vi mister en række opgaver og midler. Centeret er nu opdelt i 4 enheder: Sekretariatet, Mobilitet & Uddannelse, Sundhedsforskning & Innovation samt Miljø.

Samtidig med omlægningen i CRU har vi sammen med Center for Økonomi arbejdet på at sikre en større sammenhængskraft mellem Pre-Award og Post-Award på finansieringsområdet. I august blev de to funktioner sammenlagt i det fælles: Finansiering og forretningsudvikling.
 
Læs mere om reorganiseringen i CRU og de nye enheder


Forskningsfonden for Sundhedsforskning

Region Hovedstadens Forskningsfond til Sundhedsforskning har i år modtaget i alt 65 ansøgninger til pulje 1 og 2.

I alt er der ansøgt om 149 mio. kr.  Ansøgningerne bliver bedømt af et bedømmelsesudvalg, bestående af 14 aktive regionale forskere.

De 22 mio. kr. der er til rådighed i pulje 1 og 2, vil blive uddelt i starten af 2019.

Læs mere om Forskningsfonden for Sundhedsforskning


Styrkelse af Sundhedstjeneste-forskning

 ​Med fokus på sundhedstjenesteforskning afholdt Region Hovedstaden den 18. september en workshop for både interne og eksterne parter.

Sundhedstjenesteforskning er et af de 4 forskningsstrategisk prioriterede områder i Regionens nye Forskningsstrategi for Sundhedsforskning 2018-2022.


FIRU og RHSF går i dybden

Input fra drøftelserne og opsamlingen fra workshoppen vil indgå i debatterne på den kommende fælles strategi camp for Forum for Forskning, Innovation og Regional Udvikling (FIRU) og Region Hovedstadens Strategiske Forskningsråd (RHSF) når de 2 udvalg mødes den 4.-5. oktober til Strategi Camp.
 
Læs mere om workshoppen om sundhedstjeneste forskning 


Nye kurser om arbejdet med personoplysninger

Meget af regionens forskning vil involvere behandling af personoplysninger, derfor er det nødvendigt at forholde sig til de regler og krav til dokumentation, der følger blandt andet af reglerne om databeskyttelse.

Videncenter for dataanmeldelser tilbyder derfor nu 3 nye kurser for Region Hovedstadens ansatte, hvor målgruppen fortrinsvis er forskere og ph.d-studerende.

Kurserne bliver udbudt på Rigshospitalet fra oktober i år og vil ligeledes blive udbudt på de andre hospitaler fra november måned. Man vil skulle tilmelde sig i kursusportalen. Der udbydes 2-3 kurser af hvert emne, hver måned.

Læs mere om kurserne om personoplysninger og databehandlingMange hilsner fra 
Forskning- og Innovation


Mangler du penge til din forskning?

Vidste du at der...

i Legatbogen findes opslag, som måske er relevante for netop dit projekt.

 

Aktuelle opslag

TrygFonden: 
Ansøgningsfrist 1. December 2018

Lundbeckfonden:
Postdoc ansøgningsfrist 27. November 2018 

Fellow  ansøgningsfrist 13. December 2018

Novo Nordisk Fonden
Tandemprogrammet - Translationelt forskningssamarbejde mellem basale og kliniske forskere ansøgningsfrist 8. Januar 2019

Innovationsfonden
Grand Solutions ansøgningsfrist 19 Februar 2019

Horizon 2020
16. April 2019 Next generation sequencing for routine diagnostics

16. April 2019 Mining big data for early detection of infectious disease threats driven by climate change and other factors

16. April 2019 Creation of a European wide sustainable clinical research network for infectious diseases

16. April 2019 The Human Exposome Project: a toolbox for assessing and adressing the impact of environment on health

18. April 2019 Scaling up the univocal identification of medicinal products

24. April 2019 Big data and Artificial Intelligence for monitoring health status and quality of life after the cancer treatment

24. April 2019 Large scale implementation of digital innovation for health and care in an ageing society

24. April 2019 Large-scale pilots of personalised & outcome based integrated care

24. April 2019 Support for the large scale uptake of open service platforms in the Active and Healthy Ageing domain


Region Hovedstadens forskningsfond
Pulje 3: Incitamentspulje - ansøgninger til EU og NIH – ansøgningsfrist løbende


 Kontaktadresse:
Regionsgården
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød 

Skriv til
Nyhedsredaktionen
 
Afmeld nyhedsbrev    Opdater mine informationer