Copy
Nyhedsbrev fra Region Hovedstadens Psykiatri

Leder

August 2014

Vi udreder markant flere patienter

 

 

Sidste efterår så ventetiderne ikke godt ud. Men efter en kraftanstrengelse på tværs af hele RHP er vi næsten i mål. Næsten alle patienter får tilbudt tid inden for to måneder, når den nye ret til hurtig udredning og behandling træder i kraft den 1. september. Det er godt gået!

Læs hele lederen

Budget 2015: RHP skal spare - og får nye penge
RHP skal finde besparelser for 43 mio.kr. – og får samtidig tilført ekstra ressourcer fra Folketinget. Læs mere om, hvordan pengene tænkes sparet og brugt, og hvornår vi ved, hvad det hele ender med.
Patienttilfredsheden skal måles på tablets
RHP vil fremover måle alle patienters tilfredshed, når de bliver udskrevet – og ikke kun en gang om året, som det er tilfældet i dag. Målet er gennem løbende, systematiske forbedringer at skabe højere kvalitet i både pleje og behandling.
 
Fald i ventetider
Region Hovedstadens Psykiatri har gennemført et kraftanstrengelse for at nedbringe ventetiderne, så vi fra den 1. september kan tilbyde henviste patienter førstesamtale inden for to måneder. Indsatsen har været stor og flot, og målet er næsten nået.

 
Bedre arbejdsmiljø for yngre læger
Mange yngre læger har ondt i arbejdsmiljøet. Region Hovedstadens Psykiatri starter derfor nu en større indsats, der skal forbedre arbejdsfor­holdene for medarbejdergruppen.
 
Hurtigere og mere målrettet visitation
Med den udvidede udrednings-og behandlingsret, som træder i kraft den 1. september, følger et øget pres for at få hurtig og korrekt visitering af patienterne. Derfor gennemfører RHPs centrale visitation nu klinisk visitation af udvalgte patienter.
Stafetten: Mød socialrådgiver Helle Andersen 
Når socialrådgiver Helle Andersen ikke sørger for patienterne i akutmodtagelsen på lukket afsnit 2121, er hun aktiv i en masse MED-møder. Hun er både tillidsrepræsentant på PC Nordsjælland og fællestillidsrepræsentant for alle socialrådgivere i RHP. 

Kort nyt

Nu sender vi indkaldelser med strøm på
Fra den 30. september 2014 indkalder Region Hovedstadens Psykiatri patienter med elektroniske breve på e-boks.dk eller borger.dk.

De digitale breve kan være en helt ny verden for nogle patienter. Vores vigtigste opgave er at kunne svare på deres spørgsmål. Fortæl patienterne, at de kan læse alt om digital post på borger.dk/digitalpost - også hvordan de tilmelder sig. Patienter, der ikke er vant til computer, internet og digitale tjenester, kan du henvise til Borgerservice i kommunerne eller til deres lokale bibliotek.

Den 16. september er der informationmøde for ansatte i RHP. Invitationer bliver sendt direkte til de psykiatriske centre.
Fælles strategi: Fokus og Forenkling
Alle medarbejdere har fået brev om den nye, fælles vej fra direktørerne i Region Hovedstaden. Men hvad går Fokus og Forenkling egentlig ud på?

I Region Hovedstaden har vi fået en ny vision med fire politiske mål og en klar strategi om at fokusere og forenkle. Vision, mål og strategi gælder alle hospitaler og virksomheder i regionen. De fælles mål er vedtaget af regionsrådet og vil have betydning for vores arbejde og prioriteringer de kommende år.

Hovedlinierne i Fokus og Forenkling ligger i tråd med de indsatser, der allerede er godt i gang i Psykiatrien, og har bl.a. til formål at skabe bedre resultater og mere arbejdsglæde ved at have færre retningslinier, vejledninger og politikker samt bedre it-systemer. Medarbejdere i Region Hovedstaden kan læse mere om Fokus og Forenkling på Regi. 
Akkreditering 2015
Som led i det løbende, systematiske arbejde med kvalitet og forbedringer, og som optakt til akkrediteringen i april 2015, vil der i efteråret blive gennemført en række surveys på de psykiatriske centre.

Tre centre - PC Amager, PC Nordsjælland og PC Glostrup - får besøg af surveyere fra Region Hovedstaden. De otte øvrige centre får besøg af kvalitetskonsulenter fra Region Hovedstadens Psykiatris egen Kvalitets- og Udviklingsafdeling. Disse surveys er anmeldt, det vil sige, at vi kender datoerne forud for besøgene. Derudover får RHP uanmeldt besøg af surveyere fra IKAS. 
Share
Share
Tweet
Forward
Følg Region Hovedstadens Psykiatri på LinkedIn
Copyright © 2014 Region Hovedstadens Psykiatri. Alle rettigheder forbeholdes.