Nyhedsbrev fra Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser
View this email in your browser

Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser

Nyhedsbrev - februar/marts 2017
Velkommen til vores første nyhedsbrev

Mens vi venter på foråret, har vi samlet nyheder og aktiviteter fra dobbeltdiagnoseområdet.

I nyhedsbrevet kan du læse om de sidste resultater fra det 5-årige Satspuljeprojekt, en feature-artikel om en ny vejledning fra Sundhedsstyrelsen, kort nyt om bl.a. de koordinerende indsatsplaner og links til artikler om dobbeltdiagnosebehandling på Sct. Hans og et nyt behandlingstilbud på Psykiatrisk Center Stolpegård. Til sidst finder du arrangementer om misbrug og psykiatri samt nye udgivelser.

Vi sender et nyhedsbrev hver 2-3 måned. 
Projekter: ny rapport
2012-2016: Satspuljeprojektet er slut - resultater fra sidste måling er klar
5 år med Satspuljeprojektet: En styrket indsats for dobbeltdiagnosticerede voksne sluttede ved udgangen af 2016. Den sidste måling fra efteråret 2016 er nu tilgængelig via Kompetencecentrets intranet. Resultaterne viser bl.a. en stigning i brugen af relevante misbrugsdiagnoser fra 64% i 2014 til 82% i 2016. Også behandlingsplanerne er blevet bedre til at adressere misbrug, hvilket i den seneste måling sker i 82% af de relevante tilfælde, mens tallet fra 2014 blot var 69%. Men resultaterne viser også, at der fortsat er stor variation i de forskellige centres evne til at opdage og handle på misbrug blandt patienterne. Du kan læse rapporten fra den sidste måling i Satspuljeprojektet her (OBS: kun intranet).
Feature: revideret vejledning fra Sundhedsstyrelsen
"Det er en opbrudsperiode, og det er uklart, hvordan det skal landes"
Sådan lyder vurderingen fra socialoverlæge fra Københavns Kommune Helle Petersen, når talen falder på den reviderede vejledning, Sundhedsstyrelsen udgav den 28. december 2016. Ifølge vejledningen skal kommunen tilbyde misbrugsbehandling til selv svært psykisk syge patienter, så snart de er udskrevet. Vi har bedt socialoverlæge Helle Petersen og klinikchef på Sct. Hans’ afdeling M, Jakob Krarup, om at vurdere den nye vejledning. Læs artiklen på Kompetencecentrets hjemmeside.
Kort nyt
De Koordinerende indsatsplaner - hvad er status?
De koordinerende indsatsplaner er et nyt værktøj til at styrke det tværsektorielle samarbejde, og Kompetencecentret har sammen med Københavns Kommune været tovholder på første del af implementeringen. Over 150 medarbejdere har været med på fælles skolebænk, og selvom implementering af et nyt værktøj er en stor opgave, så bliver det mere og mere brugt. Næste skridt bliver at justere implementeringen, og om ca. 3 måneder udgives en evaluering af indsatsen udarbejdet af KORA. Vi følger op i næste nyhedsbrev. 

Artikel i magasinet STOF om Sct. Hans og dobbeltdiagnosebehandling
"Det føles rart her og nu, når du tager stofferne, men der følger hjemløshed, fattigdom, sult og kulde med," siger en tidligere patient i en artikel om dobbeltdiagnosebehandling på Sct. Hans. Artiklen er skrevet af journalist Marie Barse til magasinet STOF. Find den her.

Stolpegårds modelcelle
Når man siger 'dobbeltdiagnose', så menes der ofte sammenfaldet af en psykoselidelse og et misbrug af et eller flere rusmidler. Men der findes også en stor gruppe af patienter, som har en ikke-psykotisk lidelse og et misbrug, og som er svære at passe ind i de behandlingspakker, der præger det ikke-psykotiske felt. Det problem prøver PC Stolpegård nu at løse med opbygningen af et nyt tilbud fra bunden. Læs om tilbuddet, der begynder at tage patienter ind i efteråret 2017, på RHP’s intranet.
Konferencer og arrangementer
9. marts 2017 i Aarhus
Temadag og generalforsamling i Dansk Fagligt Netværk for Dobbeltdiagnose. 
Find programmet for dagen her.

14. og 15. marts 2017 i Vejle
KABS Stofmisbrug 2017 - bottom-up, brugerperspektivet.
Program og tilmelding.

23. til 26. marts i Madrid
Dual Diagnosis - addictions and other mental disorders
Konference-site.
Udgivelser fra KFD
Berger, N. P. & K. S. Johansen (2016) Jagten på en ADHD-diagnose: Analyse af situationer og kontekster, hvor det bliver attraktivt at være psykisk syg. Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund, nr. 25, s. 129-154. (link)

Pinderup, P., B. Thylstrup & M. Hesse (2016). Critical Review of Dual Diagnosis Training Programs for Mental Health Professionals. International Journal of Mental Health and Addiction, 14(5): 856-872. (link)
 
Pinderup, P. (2016) Training Changes Professionals’ Attitudes Toward Dual Diagnosis. International Journal of Mental Health and Addiction. (først udgivet online: link)
Copyright © 2017 Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list