Copy
FORSKNING OG INNOVATION - NYHEDSBREV - MARTS 2018
         View this email in your browser
Kære <<Fornavn>> <<Efternavn>>

Så er vi igen klar med nyheder om forskning og innovation.

I dette nyhedsbrev kan du bl.a. læse om lanceringen af årets idékonkurrence, CACHET’s forårsseminar , "Hvad sker der hos F&I" samt finde deadlines og links til aktuelle fondsopslag.

God læselyst

De bedste hilsner,
Forskning og Innovation
Center for Regional Udvikling 

”Du er genial” – Idékonkurrence for medarbejdere i Region Hovedstaden

Region Hovedstaden holder igen i 2018 idékonkurrencen ”Du er genial”. Her kan medarbejdere fra Region Hovedstaden stille op med en god idé til en forbedring eller nyt produkt, som vil være til gavn for patienter og borgere.

Formålet med konkurrencen er at styrke innovationskulturen i Region Hovedstaden og udvikle konkrete innovative medarbejderidéer, som kan blive implementeret i praksis.

Idéen kan eksempelvis indebære videreudvikling af et produkt eller en idé til en smartere arbejdsproces, som kan lette arbejdsgangen eller forbedre patient- og borgerforholdene.

Idéen behøver ikke være fuldt udviklet, det vil ske i konkurrencens konkretiseringsforløb.

Læs mere om idékonkurrencen
 


Kom med til CACHET’s forårsseminar

Copenhagen Center for Health Teknologi (CACHET) holder forårs seminar med præsentation af deres igangværende projekter indenfor udviklingstrends indenfor sundhedsteknologi med mere.

På arrangementet vil du bl.a. kunne høre oplæg fra Tanja Danner Director Public & Healthcare NNIT, on the SIRI Commission’s recommendations on the future healthcare system, præsentationer af CACHET projekter og seneste viden indenfor forskning i demens.


19. marts i Mærsk tårnet

Seminaret holdes i Mærsk bygningen i Nielsine Nielsen auditorium den 19. marts fra kl. 13.00-17.00, og starter med en let anretning kl. 12.30.

Deadline for tilmelding er i dag den 12. marts.

Se det fulde program samt tilmeld dig arrangementet
 


Hvad sker der i Center for Regional Udvikling (CRU) med hensyn til F&I? 

Ny fællespostkasse for European Reference Network (ERN)

Der er oprettet en fællespostkasse for European Reference Networks (ERN).

Postkassen vil blive administreret i CRU, Jura & Kontrakter. Postkassen kan anvendes som én indgang for alle ERN-relaterede forespørgsler af kliniske afdelinger, der er eller ønsker at være en del af et ERN.

Forespørgsler, som ikke kan løses af os i Jura & Kontrakter, vil blive videresendt til relevante personer hos bl.a. CSU, CIMT, CØK, Videnscenteret for Dataanmeldelser eller Finansieringsteamet i CRU.

Den nye email adresse er: CRU-FP-ERNadm@regionh.dk

Læs mere om ERN


Personale nyt

Jura- kontrakt teamet i CRU (Center for Regional Udvikling) har fået fornøjelsen af at byde velkommen til fire nye kollegaer Kristine Nordkvist, Birgitte Jackson, Rikke Sørensen og Nicolai Stagis, der alle er startet.


Innovationsfonden
De nyeste opslag inden for Grand Solutions er offentliggjort med ansøgningsfrist den 14. august 2018 kl. 12:00. Der er afsat midler til et åbent og to tematiske opslag:

  • Åbent opslag – ca. 100 mio. DKK*
  • Nye teknologiske muligheder – ca. 70 mio. DKK
  • Fremtidens samfund – ca. 30 mio. DKK

Se opslagene hos Innovationsfonden

*) I forhold til det åbne opslag, er det vigtigt at være opmærksom på, at projektet enten skal gå på tværs af fagområder, og/eller ligge uden for det tidligere Grand Solutions opslag: ”Bedre sundhed og klinisk forskning”.

Hvis du har brug for en vurdering af om der kan søges midler til dit projekt i denne ansøgningsrunde så kontakt gerne finansieringsteamet på email:  cru-finansiering@regionh.dk


EU H2020

Det nyeste arbejdsprogram er kommet med opslag for 2018-2019, hvis du er interesseret i at høre om dine muligheder så kontakt finansieringsteamet: cru-finansiering@regionh.dk 
 
 

Mange hilsner fra 
Forskning- og Innovationsteamet


Mangler du penge til din forskning?

Vidste du at der...

i finansieringsdatabasen findes opslag, som måske er relevante for netop dit projekt.

 

Aktuelle opslag
Novo Nordisk Fonden
Investigator initierede kliniske forsøg – ansøgningsfrist 13. juni 2018 kl. 14.

Exploratory pre-seed grants – ansøgningsfrist 6. april 2018 kl. 14.

Research Infrastructure - Large equipment and facilities in biomedicine and biotechnology – ansøgningsfrist 22. marts 2018 kl. 14.

Innovationsfonden
Grand Solutions - ansøgningsfrist 14. august 2018.

Lundbeckfonden
Hvad forårsager hjernesygdomme? - ansøgningsfrist 22. marts 2018.

Hvordan fremmer vi personlig medicin ifm. hjernesygdomme? - ansøgningsfrist 19. april 2018.

PhD og postdoc midler - ansøgningsfrist 3. maj 2018.
 
CHSP
Clinical Academic Groups - ansøgningsfrist 3. april 2018

Danmarks Frie Forskningsfond
Sapere Aude - ansøgningsfrist 10. april 2018

Styrelsen for Forskning og uddannelse
Internationalt netværks program – ansøgningsfrist 16. maj 2018 kl. 12.

Region Hovedstadens forskningsfond
Pulje 3: Incitamentspulje - ansøgninger til EU og NIH – ansøgningsfrist løbende

 


 

 


Aktuelle arrangementer:

CACHET’s forårsseminar 19. marts i Mærsk tårnet

Se det fulde program og tilmeld dig arrangement

 Kontaktadresse:
Regionsgården
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød 

Skriv til
Nyhedsredaktionen
 
Afmeld nyhedsbrev    Opdater mine informationer