Copy
FORSKNING OG INNOVATION - NYHEDSBREV - MAJ 2020
         Vis denne E-mail i din browser
Kære <<Fornavn>> <<Efternavn>>

I disse COVID-19-tider kommer endnu et nyhedsbrev fra os i Sundhedsforskning og Innovation.

Region Hovedstadens Forskningsfond til Sundhedsforskning har åbnet for årets ansøgninger og i år deles fondens midler ud til post.doc-projekter. Herudover har den tidligere pulje 3 ændret navn til Region Hovedstadens Pulje til udarbejdelse af Internationale Fondsansøgninger (PIF).

Du kan i nyhedsbrevet også læse om regionsrådspolitikeres debat om innovationsopgaven, millioner til COVID-19 forskning, nye casehistorier om forskning og innovation i regionen og endelig har vi en oversigt over aktuelle opslag med mere.

God læselyst.

De bedste hilsner,
Sundhedsforskning og Innovation
Center for Regional Udvikling 

Nyheder
 

Forskningsfonden prioriterer i år yngre forskere


Region Hovedstadens Forskningsfond til Sundhedsforskning 2020 er nu åben for ansøgninger, og i år er der opslået én pulje og der kan kun søges om post.doc. Samlet er der i alt 24 mio. kr. til uddeling.

Puljen kan ansøges af yngre forskere i Region Hovedstaden med en opnået ph.d.- grad (alternativt en dokumenteret antaget disputats).  Puljen har til formål at igangsætte nye forskningsprojekter, og derfor bevilliges der maks. 600.000 pr. projekt.

Se mere om ansøgningskrav, ansøgningsskema mm.

 

Regionspolitikere: Sæt større fokus på innovation i kerneopgaven

Vi skal udnytte vores stærke sundhedsdata og generelt have mere fokus på innovation i kerneopgaven. Det var nogle af budskaberne i regionsrådets temadrøftelse den 10. marts.

Læs mere om regionspolitikeres debat om innovation på regionh.dk
 


Millioner til coronaforskning til Region Hovedstaden

Region Hovedstaden har modtaget over 100 millioner kroner til forskning i COVID-19. De mange millioner fordeles på 31 forskningsprojekter i Regionen, der blandt andet skal hjælpe med at finde en kur mod sygdommen.

Læs mere på midler til COVID-19 forskning på regionh.dk
 


Udarbejdelse af internationale fondsansøgninger 

Den tidligere pulje 3 under Region Hovedstadens forskningsfond for Sundhedsforskning har fået nyt navn. Puljen hedder nu: Region Hovedstadens Pulje til udarbejdelse af Internationale Fondsansøgninger (PIF).

Hvem kan søge?
Seniorforskere i Region Hovedstaden, som planlægger at søge en af en række udvalgte, internationale offentlige fonde, kan søge om midler fra PIF.

Midlerne fra PIF skal understøtte ansøgningsprocessen frem mod indsendelse af ansøgning til den pågældende internationale fond. 

Hvorfor denne pulje?
Formålet med PIF er at øge antallet af indsendte ansøgninger til internationale offentlige fonde, med Region Hovedstaden som hovedansøger/koordinator.

Du kan læse mere og finde link til ansøgningsskemaet på hjemmesiden.
 


Forhåndsgodkendte aftaleudkast til COVID19-studier

Gennem det juridiske netværk har regionens jurister forhandlet og forhåndsgodkendt udkast til kontrakter for investigatorinitierede COVID19-studier med de andre regioner.

Hvis et COVID19-studie har modtaget en bevilling, er der ligeledes blevet forhåndsgodkendt et aftaleudkast til samarbejdsaftalen.

Læs om forhåndsgodkendte aftaleudkast til COVID-19 studier
 


Casehistorier om forskning og innovation i RegionH

På regionh.dk kommer der løbende nye casehistorier om forsknings- og innovationsprojekter i Region Hovedstaden, som Enheden for Sundhedsforskning og Innovation har været involveret i fx med finansiering, servicesupport med mere.

Lige nu kan du se en video om ”Projekt Madkassen” – et projekt, hvor en gruppe patienter fra Dagafsnit for Spiseforstyrrelser på Psykiatrisk Center Ballerup har været med til at udarbejde en kogebog, som skal komme andre patienter til gavn.

Læs om Projekt Madkassen på Regionh.dk


Du kan også læse om AI- projekt som hjælper øjenpatienter med en hurtigere diagnose

​En ny algoritme skal afsløre, hvornår patienter med synstruende øjensygdom har brug for behandling. Algoritmen udvikles i et samarbejde mellem Rigshospitalet-Glostrup og virksomheden Enversion A/S, og foreløbigt er resultaterne gode. 

AI-projektet har også fået midler fra AI-puljen som understøttes i Sundhedsforskning og Innovation.

Læs mere om AI-projektet som hjælper øjenpatienter på regionh.dk


Innovationsfonden: Grand Solutions


Har du en ambitiøs forsknings- eller innovationsidé, som stræber mod at skabe nye og konkrete løsninger til vigtige samfundsudfordringer? Vil dit projekt skabe værdi for Danmark?

Så er Innovationsfondens program Grand Solutions måske en mulighed for dig.

Næste deadline bliver den 18. august 2020.

Finansieringsteamet i Region H tilbyder vejledning fra projektudvikling over skrivning af ansøgning til bevilling og senere afrapportering. Ift. ansøgninger til Innovationsfonden tilbyder vi desuden sparring ifbm. et evt. interview med fonden.

Kontakt: cru-finansiering@regionh.dk
 

Forskningsresultater med kommercielt eller samfundsmæssigt potentiale?


Hvis du kan svare ja til ovenstående spørgsmål så søg Innoexplorer programmet fra Innovationsfonden, Du kan søge fra 500.000 kr. til 1,5 mio. kr. og dit projekt kan vare op til 12 måneder.

For at søge skal du igennem en obligatorisk intern proces til Innoexplorer. Næste runde har intern deadline den 23. juli 2020.

Læs mere om Innoexplorer og vores interne proces på regionh.dk
 

 

Hvad sker der hos F&I?


Vi arbejder fortsat på at kunne løse opgaver for regionens forskere og klinikere bedst muligt under de nuværende omstændigheder. Vi holder løbende vores informationer på regionh.dk/fi opdateret.
 

Finansieringstemaet

Finansieringsteamet i Region H tilbyder vejledning fra projektudvikling over skrivning af fondsansøgning til bevilling og senere afrapportering.

Kontakt: cru-finansiering@regionh.dk
 
 

Arrangementer: Aflysninger og udsættelser:

   
  • Afholdelse af RedCap kurser er pt. udsat
  • Kurset, "Den gode ansøgning", er desværre aflyst - vi håber at kunne slå nye datoer op efter sommerferien.
  • Kursus i samfundsøkonomi ifm. forskningsprojekter er aflyst i maj - men der planlagt nyt arrangement i september.
Tilmeld dig til Samfundsøkonomikursus den 17. september via kursusportalen (internt RegionH link)

Kurset i Samfundsøkonomi i fondsansøgninger som blev holdt den 4. februar  af Sundhedsforskning og Innovation i samarbejde med eksterne undervisere blev optaget og kan ses via kursusportalen

Deltag i Samfundsøkonomi i fondsansøgninger som webkursus via dette link (internt i RegionH)

 
 

 

Mange hilsner fra 

Sundhedsforskning- og Innovation


Mangler du penge til din forskning?

Vidste du at der...

i Legatbogen findes opslag, som måske er relevante for netop dit projekt.

 


Aktuelle opslag


Sygeforsikringen "Danmark"
Sundhedsforskning - 16. august 2020

Innovationsfonden
Grand Solutions, åbent opslag - 18. august 2020

Lundbeckfonden
Experiment - 25. august 2020

Fellowships - 2. september 2020

Trygfonden
Forskningsansøgninger, 1. september 2020


Novo Nordisk Fonden
Societal Responses to and Preparedness for Emerging Viral Infections – 4. juni 2020 

Project Grants in Endocrinology and Metabolism - 9. juni 2020

Interdisciplinary Synergy Programme -  11. juni 2020

Investigator Initiated Clinical Trials - 16. juni 2020

Project Grants in Bioscience and Basic Biomedicine - 2. september 2020

Project Grants in Clinical and Translational Medicine - 10. september 2020

Project Grants in Surgical Research - 10. september 2020

Novo Nordisk Fonden - Sygeplejeforskning:
Project Grants in Nursing Research -  23. september 2020

PhD Scholarships in Nursing Research - 23. september 2020

Postdoc Fellowships in Nursing Research - 23. september 2020Kontakt

Ved eventuelle spørgsmål skriv til:
Finansieringsteamet
 

Aktuelle arrangementer:


26. maj Nordic Proff og Vihtek Webinar

Nordic Proff inviterer innovative virksomheder til webinar om covid-19-affødte behov for nye løsninger på hospitaler og i kommuner. Hør om mulighederne for samarbejde i Norden d. 26. maj 2020.
Se det fulde program og registrer dig til webinaret samt 1-1 møder med testfaciliteterne 

17. september Kursus i Samfundsøkonomi for fondsansøgere
Læs mere og tilmeld dig til kurset via kursusportalen (internt RegionH).


Kontaktadresse:
Regionsgården
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød 

Skriv til
Nyhedsredaktionen
 
Afmeld nyhedsbrev    Opdater mine informationer