Copy
Nyhedsbrev fra Region Hovedstadens Psykiatri

Leder

Oktober 2014

Omlægninger er nødvendige

 

 

Budget 2015 er handlet på plads, og som man har kunnet læse både i pressen og på vores intranet, valgte regionsrådet at lade de penge, vi egentlig skulle spare, blive i psykiatrien. Alt i alt tilføres RHP 121,2 mio.kr., som blandt andet skal bruges til bedre bemanding af de intensive afsnit og andre tiltag, der kan hjælpe os med at anvende mindre tvang og i højere grad undgå vold og trusler i hverdagen.

 

Vægge brydes ned mellem patienter og personale 
Ned med sygepleje-kontoret. Frem med et ’front-office’ uden vægge. På Psykiatrisk Center Ballerup nedbrydes fysiske barrierer for at få mere synligt personale og mere inddragelse af patienter. 
Vi skal hjælpe patienternes børn
Mere end en tredjedel af de voksne patienter i Region Hovedstadens Psykiatri har børn under 18 år – både de og deres forældre har brug for støtte, når sygdommen rammer. RHP har uddannet flere nøglepersoner til at afholde familiesamtaler og lanceret en rådgivnings- og chat-tjeneste: Survivalkid.dk, som netop er gået i luften.
 
Budget 2015: Omlægninger i RHP
Samlet tilføres Region Hovedstadens Psykiatri penge, som skal styrke en række områder: flere intensive sengepladser, bedre bemanding og aktivitetsmuligheder, udvidelse af de ambulante tilbud og bedre fysiske rammer. Det betyder også sammenlægninger og flytninger af behandlingstilbud, hvilket vil berøre mange medarbejdere.
 
OP-team bringer kontoret ud til patienterne
Behandlingsplaner og journalnotater bliver skrevet sammen med patienten – med det samme. Og internettet bliver brugt aktivt i relations- og behandlingsarbejdet. Det mobile kontor – en bærbar computer med netforbindelse - letter praktikken og løfter fagligheden, siger sygeplejerske Per Hansen.
 
Til kamp mod stereotyperne!
Folkeoplysning er en væsentlig og central sundhedsfaglig opgave, siger klinikchef Ida Hageman, som gerne optræder på både slap og stram line, når befolkningen skal oplyses om psykisk sygdom og psykiatrisk behandling. 
Staffetten: Mød delprojektleder Katrine Skræppenborg Frydendal 
Katrine Skræppenborg Frydendal brænder for patienternes børn og for deres behov som pårørende til psykisk syge forældre. Som delprojektleder i EU-projektet ”Børn som pårørende i psykiatrien” arbejder hun lige nu med at arrangere en stor konference, som skal sætte fokus på, at børn også er pårørende. 

Kort nyt

Kom til foredrag med skuespiller Jens Arentzen: En skæv opvækst
Med udgangspunkt i sin egen opvækst i skyggen af en psykisk syg mor, fortæller skuespiller og underviser Jens Arentzen om ‘skæve’ børn og unges forsvarsmekanismer og reaktioner. Det handler blandt andet om de forhold og reaktioner, der udspiller sig mellem barnet og den syge forælder. 

Jens Arentzen går i foredraget helt tæt på og leverer en oplevelse ud over det sædvanlige. Foredraget er både inspirerende, gribende og rørende, og kombinerer alvor og humor. 

Tid og sted: Tirsdag 21. oktober 2014 kl. 17-18.30 på Kristineberg (5. sal). Tilmelding via kursusportalen.plan2learn.dk
OBS: Begrænsede pladser!

Arrangør:  Projekt "Børn som pårørende i psykiatrien". Delprojektleder Katrine S. Frydendal.
Forskningsdag 2014
RHPs årlige forskningsdag afholdes i år d. 19. november kl 8.30 - 15.30 på Rigshospitalet, Auditorium 1, opgang 44

Arrangementet er for ansatte i RHP.

Se det fulde program og tilmeld dig dagen her: RHPs forskningsdag

Sidste frist for tilmelding er torsdag d. 13. november.
Sikkerhed på botilbud
Region Hovedstadens Psykiatri og Københavns Kommune tager hul på to nye samarbejds-projekter, der skal forbedre den fælles indsats for borgere med dobbeltdiagnoser og borgere, der har behov for særlig støtte til at følge den medicinske behandling. Projekterne skal medvirke til at mindske risikoen for vold og overfald på medarbejdere og beboere på socialpsykiatriske botilbud, og samtidig tilbyde borgeren et integreret tilbud med sammenhæng, frem for to forskellige tilbud fra to forskellige sektorer.

Der vil blive etableret to teams med medarbejdere fra begge sektorer og en kompetencecenterfunktion. Projektet bliver i den kommende tid tilrettelagt mere præcist i et samarbejde mellem medarbejderne og brugerne.
RHP på LinkedIn
På LinkedIn kan du følge med i, hvad der sker i Region Hovedstadens Psykiatri, du kan kommentere på opslag og artikler, og se, hvad andre siger. Så følg RHP på LinkedIn - det kræver, at du selv har en profil på LinkedIn, det er ganske gratis. Find os her: RHP på LinkedIn
 
Share
Share
Tweet
Forward
Følg Region Hovedstadens Psykiatri på LinkedIn
Copyright © 2014 Region Hovedstadens Psykiatri. Alle rettigheder forbeholdes.